Tìm Thừa Số Nguyên Tố 120 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố 120

Chọn môn

Bạn đang xem: 120 phân tích ra thừa số nguyên tố

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm

Xem thêm: Tham Luận Công Đoàn Với Công Tác Xây Dựng Đảng

Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

(120=2^3cdot3cdot5)

(900=2^2cdot3^2cdot5^2)

(1000000=10^6=left(2cdot5 ight)^6=2^6cdot5^6)


*

a:(120=2^3cdot3cdot5)

b:(2500=50^2=left(2cdot5^2 ight)^2=2^2cdot5^4)

c:(2436=2^2cdot3cdot7cdot29)


*

Câu 11: so với số 120 ra thừa số nguyên tố:A) 8.3.5 B) 24.3.5 C) 23.3.5 D) 15.23Câu 12: so với số 210 ra vượt số nguyên tố:A) 2.3.5.7 B) 2.3.4.5 C) 5.6.7 D) 23.3.5Câu 13: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x biết x – 24 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.