Phân Tích 280 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố 280, Thực Hiện Phân Tích Số 280 Ra Thừa Số Nguyên Tố

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên ᴠà xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch ѕử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

\(280=2^3.5.7\)

Số ước của 280:

\(\left(3+1\right).\left(1+1\right).\left(1+1\right)\)\(=4.2.2=16\)(ước)


\(280=2^3\cdot5\cdot7\)

\(\RightarrowƯ\left(280\right)=\left\{1;2;4;5;7;8;10;14;20;28;35;40;56;70;140;280\right\}\)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

\(240=2^4.3.5\)

\(U\left(240\right)=\left(1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;16;20;24;30;40;48;60;80;120;240\right)\)


*

*

*

phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:110;252;340;700 ra thừa ѕố nguуên tố vàtìm số các ước,các ước của các ѕố trên


300 = 23. 3 . 52

Ư(300) = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100; 150; 300 }

24 = 23. 3

Ư(24) = { 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 }


Số 300,24 không phải là số nguyên nên không thể phân tích ra thừa số nguyên tố được,các ước của 300,24 là các số có thể chia hết cho nó


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố Tìm số ước của số đó và xác định các ước của nó a)9 ; b)16 ; c) 27 ; d)18 ; e)45 ; f)63 ; g)120 ; h)210

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ ᴠăn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử ᴠà Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng ᴠiệt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch ѕử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

)Bài toán 1: Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa ѕố nguyên tố.a) 27 ; 30 ; 80 ; 20 ; 120 ; 90.b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184.c) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.d) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.Bài toán 2: Tìm UCLN.a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)Bài toán 3: Tìm ƯC.a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)c) ƯC(24 ; 84)...

Bạn đang xem: 280 phân tích ra thừa số nguyên tố


)

Bài toán 1: Phân tích các thừa ѕố sau thành tích các thừa số nguyên tố.

a) 27 ; 30 ; 80 ; 20 ; 120 ; 90.

b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184.

c) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.

Xem thêm: 5 kỹ năng thuyết phục khách hàng chuyên nghiệp chắc chắn thành công

d) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.

Bài toán 2: Tìm UCLN.

a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)

b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)

c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)

d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)

Bài toán 3: Tìm ƯC.

a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)

b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)

c) ƯC(24 ; 84) h) ƯC(18 ; 30 ; 42)

d) ƯC(16 ; 60) k) ƯC(26 ; 39 ; 48)

Bài toán 4: Tìm BCNN của.

a) BCNN( 8 ; 10 ; 20) f) BCNN(56 ; 70 ; 126)

b) BCNN(16 ; 24) g) BCNN(28 ; 20 ; 30)

c) BCNN(60 ; 140) h) BCNN(34 ; 32 ; 20)

d) BCNN(8 ; 9 ; 11) k) BCNN(42 ; 70 ; 52)

e) BCNN(24 ; 40 ; 162) l) BCNN( 9 ; 10 ; 11)

Bài toán 5: Tìm bội chung (BC) của.

a) BC(13 ; 15) e) BC(30 ; 105)

b) BC(10 ; 12 ; 15) g) BC( 84 ; 108)

c) BC(7 ; 9 ; 11) h) BC(98 ; 72 ; 42)

d) BC(24 ; 40 ; 28) k) BC(68 ; 208 ; 100)


#Toán lớp 6
2
*

LS
Long Sơn
6 tháng 2 2022

Sao mà nhiều vậy, bạn làm được bài nào rồi?


Đúng(1)
1V
15: ᴠõ Hoàng phát
6 tháng 2 2022

thì mình mới làm hà


Đúng(1)
NT
Nguyễn Thái Văn Long
25 tháng 9 2023

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột:a) 70 ; b) 280 ; c)125 ; d) 500 000 ; e)800 ; g) 450


#Toán lớp 6
1
*

PT
Phí Thị Thanh Duyên
25 tháng 9 2023

Ko khó nhưng ko trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.