Người Ta Muốn Chia 374 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố Câu Hỏi 1400391

Chọn môn

Bạn đang xem: 374 phân tích ra thừa số nguyên tố

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học

Xem thêm: Bàn về sao tham lang tại mệnh, ý nghĩa lá số tử vi sao tham lang

Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!
*

*

Bài 2.23:Hãy phân tích những số A,B dưới đây ra quá số nguyên tố:A= 62. 93; B= 3 . 82. 25Bài 2.24:Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố: 145;310;2020.mìn cần...

Bài 2.23:Hãy phân tích các số A,B tiếp sau đây ra quá số nguyên tố:

A= 62. 93; B= 3 . 82. 25

Bài 2.24:Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:

145;310;2020.

mìn cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


*

Bài 2.23

*


a:(120=2^3cdot3cdot5)

b:(2500=50^2=left(2cdot5^2 ight)^2=2^2cdot5^4)

c:(2436=2^2cdot3cdot7cdot29)


Câu 11: phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố:A) 8.3.5 B) 24.3.5 C) 23.3.5 D) 15.23Câu 12: phân tích số 210 ra vượt số nguyên tố:A) 2.3.5.7 B) 2.3.4.5 C) 5.6.7 D) 23.3.5Câu 13: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x biết x – 24 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.