Tìm Thừa Số Nguyên Tố 52 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố 52, Tìm Thừa Số Nguyên Tố 52

*

a)(160-left(2^3.5^2-6.25 ight))

(=160-left(8.25-6.25 ight))

(=160-left(200-150 ight))

(=160-50)

(=110)

110 2 55 5 11 11 1

(110=2.5.11)

b)(4.5^2-32:2^4)

(=4.25-32:16)

(=100-2)

(=98)

98 2 49 7 7 7 1

(98=2.7^2)

c)(5371:left<928-left(247-82 ight).5 ight>)

(=5371:left<928-165.5 ight>)

(=5371:left<928-825 ight>)

(=5371:103)

(=frac5371103)

Vì đó là phân số nên ko thể đối chiếu ra quá số yếu tắc đc


Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra quá số nguyên tố:

a, 160-(23.52-6.25)

b, 4.52-32:24

c, 5371:<928-(247-82).5>

Các bn lý giải dùm mìh câu ngơi nghỉ trên rồi hả làm cho nhé! tick cho


*

a)(160-left(2^3cdot5^2-6cdot25 ight))

(=160-left(2^3cdot25-2cdot3cdot25 ight))

(=160-left<2cdot25left(2-3 ight) ight>)

(=160-50cdotleft(-1 ight))

(=160+50)

(=210)

(Rightarrow210=2cdot3cdot5cdot7)

b)(4cdot5^2-32:2^4)

(=4cdot25-32:16)

(=100-2)

(=98)

(Rightarrow98=2cdot7^2)

c) (5371:left<928-left(247-82 ight)cdot5 ight>)

(=5371:left(928-165cdot5 ight))

(=5371:left(928-825 ight))

(=5371:103)

(=frac5371103)

Tớ nghĩ câu này còn có vấn đề

Lâm Minh Hy: Đầu năm lớp 6 học phân tích một sốra thừa số yếu tắc rồi nhé, có thể bạn Huyền học tập hè yêu cầu học trước lịch trình lớp 6.

Bạn đang xem: 52 phân tích ra thừa số nguyên tố


Đúng(0)
LM
Lâm Minh Hy
25 tháng 6 2016

khùng hả nguyên tố bạn ta không học cơ mà khùng hả


Đúng(0)
TT
Trần Tiên Sa
15 mon 1 năm nhâm thìn

Bài 1: thực hiện phép tính rồi phân tích hiệu quả ra quá số nguyên tố

a, 160 - (23.52 - 6.25)

b. 4.52 - 32 : 24

c. 5871 : < 928 - (247 - 82).5>


#Toán lớp 6
2
*

VD
Võ Đông Anh Tuấn
15 tháng 1 năm 2016

a)160-(23.52-6.25)

160-(1196-150)

160-1046

-886

b)4.52-32:24

208-4/3

620/3

c)5871:(928-(247-82).5)

5871:(928-165.5)

5871:(928-825)

5871:103

57


Đúng(0)
LT
Lg Thanh Thuy
26 mon 5 2017

A, 160-(2^3.5^2-6.25)

160-50

=110

=> 110= 2.5.7

B,4.5^2-32:2^4

=4.25-32:16

=100-2

=98

=>98=2.7^2

Cau c mk giong kq vs bn tren


Đúng(0)
NT
Nguyễn Thùy Anh
18 mon 6 2021
Bài tập
Bài 1: tiến hành phép tính rồi phân tíc hiệu quả ra vượt số nguyên tố:a) 160 - ( 2 mũ 3 . 5 mũ 2 . 25)b) 4 . 5 nón 2 - 32 : 2 nón 4c) 5871 : < 928 - ( 247 - 82 . 25 )d) 777 : 7 + 1331 : 11 mũ 3e) 6 nón 2 : 4 . 3 + 2 . 5 mũ 2g) 5 . 4 mũ 2 - 18 : 3 mũ 2h) 80 - ( 4 . 5 nón 2 - 3 . 2 mũ 3i) 23 . 75 + 25 . 23 +180k) 2 nón 4 . 5 - < 131 - ( 13 - 4 ) nón 2 >m) 100 : 250 : < 450 - ( 4 . 5 nón 3 - 2 mũ 2 . 25 )>Mọi bạn giúp mình với mình sẽ cần...
Đọc tiếp

Bài tập

Bài 1: tiến hành phép tính rồi phân tíc tác dụng ra vượt số nguyên tố:

a) 160 - ( 2 nón 3 . 5 nón 2 . 25)

b) 4 . 5 mũ 2 - 32 : 2 nón 4

c) 5871 : < 928 - ( 247 - 82 . 25 )

d) 777 : 7 + 1331 : 11 mũ 3

e) 6 nón 2 : 4 . 3 + 2 . 5 nón 2

g) 5 . 4 mũ 2 - 18 : 3 mũ 2

h) 80 - ( 4 . 5 nón 2 - 3 . 2 nón 3

i) 23 . 75 + 25 . 23 +180

k) 2 nón 4 . 5 - < 131 - ( 13 - 4 ) mũ 2 >

m) 100 : 250 : < 450 - ( 4 . 5 mũ 3 - 2 mũ 2 . 25 )>

Mọi bạn giúp mình với mình đang đề xuất gấp


#Toán lớp 6
1
*

DD
Đào Đăng Khoa
9 mon 11 2021

no bạn ơi


Đúng(0)
NT
Nguyễn Thùy Anh
16 mon 6 2021
Bài tập
Bài 1: triển khai phép tính cùng phân tích hiệu quả ra thừa số nguyên tốa) 160 - ( 2mũ3 .5mũ2 - 6.25 )b) 4.5mũ2 - 32 : 2mũ4c) 5871 : < 928 - ( 247 - 82 . 5)d) 777: 7 + 1331 : 11mũ3e) 6 mũ 2 : 4. 3 + 2 . 5mũ 2g) 5. 4 mũ 2 - 18 : 3 mũ 2h) 80 - ( 4 . 5 nón 2 - 3 . 2 nón 3 )i) 23 . 75 + 25 . 23 + 180)k) 2 mũ 4 . 5 - < 131 - ( 13 - 4 ) mũ 2 >m) 100 : { 250 : < 450 - ( 4. 5 mũ 3 - 2 mũ 2 . 25 ) >...
Đọc tiếp

Bài tập

Bài 1: thực hiện phép tính với phân tích công dụng ra vượt số nguyên tố

a) 160 - ( 2mũ3 .5mũ2 - 6.25 )

b) 4.5mũ2 - 32 : 2mũ4

c) 5871 : < 928 - ( 247 - 82 . 5)

d) 777: 7 + 1331 : 11mũ3

e) 6 mũ 2 : 4. 3 + 2 . 5mũ 2

g) 5. 4 mũ 2 - 18 : 3 mũ 2

h) 80 - ( 4 . 5 mũ 2 - 3 . 2 nón 3 )

i) 23 . 75 + 25 . 23 + 180)

k) 2 nón 4 . 5 - < 131 - ( 13 - 4 ) nón 2 >

m) 100 : 250 : < 450 - ( 4. 5 nón 3 - 2 nón 2 . 25 ) >


#Toán lớp 6
0
NN
nguyễn ngọc thuỳ dung
5 mon 11 2015

thực hiện tại phép tính rồi đối chiếu ra công dụng thừa số nguyên tố

a)160-(23.52-6.25)

b)5871:<928-(247-82).5>

bài 2: số học sinh khối 6 của một trường khoảng tầm từ 100đến 150 học viên .mỗi lần xếp sản phẩm 3,4,5 thì vủa đầy đủ .tính số học viên khối 6 nói trên


#Toán lớp 6
0
PP
pham phuong thao
19 tháng bốn 2020
Dạng 1: tiến hành phép tính.Bài 1: tiến hành các phép tính rồi so với các tác dụng ra vượt số nguyên tố.a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 ) b, 4 . 52 – 32 : 24c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113Bài 2 : tiến hành phép tính rồi phân tích kết quả ra quá số nguyên tố:a, 62 : 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42 – 18 : 32Bài 3 : triển khai phép tính:a, 80 - ( 4 . 52 – 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180c, 24 . 5 - < 131 –...
Đọc tiếp

Dạng 1: thực hiện phép tính.

Bài 1: tiến hành các phép tính rồi phân tích các tác dụng ra vượt số nguyên tố.

a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 ) b, 4 . 52 – 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Bài 2 : thực hiện phép tính rồi phân tích tác dụng ra vượt số nguyên tố:

a, 62 : 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42 – 18 : 32

Bài 3 : tiến hành phép tính:

a, 80 - ( 4 . 52 – 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 - < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53- 22. 25)>


#Toán lớp 6
0
MP
Mai Phước Trí
19 tháng 8 2016

thực hiện tại phép tính rồi phân tích công dụng ra thừa số nguyên tố

a) 160-(23x52-6x25)

b)4x52-32:24

c)5871:<928-(247-82)x5>

d)777:7+2197:133


#Toán lớp 6
1
MP
Mai Phước Trí
19 tháng 8 2016

ai góp đi


Đúng(0)
E
Em_là_ai
2 tháng 8 2020

Thực hiện nay phép tính rối so với các kết quả ra quá số nguyên tố

5871 : < 928 - ( 247 - 82 . 5 ) >


#Toán lớp 6
2
F
FL.Han_
2 tháng 8 2020

5871:<928-(247-82.5)

=5871:<928-(-163)>

=5871:1091

=5871/1091


Đúng(0)
ND
Nguyễn Duy Hưng
2 tháng 8 2020

5871:<928-(247-82.5)>

=5871:<928-(247-410)>

=5871:<928-(-163)>

=5871:(928+163)

=5871:1091

=5.381301558

=


Đúng(0)
NA
Ngoc Anh Thai
Giáo viên
29 tháng 6 2021

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích công dụng ra vượt số nguyên tố:

a) 142+ 52+ 22;

b) 400 : 5 + 40


#Toán lớp 6
3
NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 mon 6 2021

a)(14^2+5^2+2^2=196+25+4=225=3^2cdot5^2)

b)(400:5+40=80+40=120=2^3cdot3cdot5)


Đúng(1)
TL
Trịnh Long
29 mon 6 2021

a) 142+ 52+ 22= 196 + 25 + 24 = 225Phân tích ra quá số nguyên tố:

*
Vậy:225 = 32. 52.b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120Phân tích ra thừa số nguyên tố:
*
Vậy:120 = 23. 3 . 5.


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

thamluan.com là gốc rễ giáo dục số. Cùng với chương trình đào tạo bám gần cạnh sách giáo khoa từ chủng loại giáo tới trường 12. Những bài học tập được cá nhân hoá cùng phân tích thời gian thực. thamluan.com thỏa mãn nhu cầu nhu cầu riêng của từng người học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

thamluan.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải áp dụng trên phầm mềm Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ giành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào chỗ này để upgrade tài khoản.

Xem thêm: Tây Tiến Phân Tích Khổ 3 - Phân Tích Khổ 3 Bài Thơ Tây Tiến

*

Phân tích ra quá số nguyên tố

88 = 2. 11;

52 = 2. 13.

Suy ra ƯCLN( 88 ; 52 ) = 2

Vậy ƯCLN ( 88 ; 52 ) = 2

HT~


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Cho B = 38.39.40...74

Có từng nào thừa số 2 khi so sánh ra quá số nguyên tố?

( LỜI GIẢI ĐÚNG, ĐẦY ĐỦ MÌNH MỚI like )


*

*

62: 4 . 3 + 2 . 52

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25

= 9 . 3 + 50 = 27 + 50

= 77

Phân tích ra vượt số nguyên tố: 77 = 11 x 7

(Bạn làm sao ra kết quả 53 là sai vì nguyên tắc tiến hành phép tính chỉ bao gồm phép nhân và chia thì thực hiện từ trái qua phải)


Dạng 1: tiến hành phép tính.Bài 1: triển khai các phép tính rồi so với các kết quả ra vượt số nguyên tố.a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 ) b, 4 . 52 – 32 : 24c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113Bài 2 : thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra quá số nguyên tố:a, 62 : 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42 – 18 : 32Bài 3 : tiến hành phép tính:a, 80 - ( 4 . 52 – 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180c, 24 . 5 - < 131 –...

Dạng 1: triển khai phép tính.

Bài 1: triển khai các phép tính rồi phân tích các hiệu quả ra thừa số nguyên tố.

a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 ) b, 4 . 52 – 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Bài 2 : thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra quá số nguyên tố:

a, 62 : 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42 – 18 : 32

Bài 3 : thực hiện phép tính:

a, 80 - ( 4 . 52 – 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 - < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53- 22. 25)>


*

a) Biết 2 700 =22.33.52. Hãy viết 270 và 900 thành tích những thừa số nguyên tố.

b) Biết 3 600 =24.32.52. Hãy viết 180 với 600 thành tích những thừa số nguyên tố.


Bài 2: so sánh số 4422 ra vượt số nhân tố rồi viết số đó kết quả của hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.(gợi ý: sau khoản thời gian phân tích số 4422 ra vượt số nguyên tố, ta chọn 2 đội số từ tích đó sao cho tích của 2 team số vừa lòng đề bài). Ai giúp mik vs, mai mik nộp rồi =(


a)Phân tích 56 với 140 ra vượt số nguyên tố

b)Chỉ ra ƯCLN(56,140)

c)Tìm BCNN của hai số từ so với trên


: Kết quả đối chiếu 208 ra quá số yếu tố là

A. 208 = 24 . 13 B. 208 = 2 . 8 . 10 C. 208 = 2 . 13 D. 208 = 2 . 132


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

thamluan.com là căn nguyên giáo dục số. Với chương trình huấn luyện bám cạnh bên sách giáo khoa từ chủng loại giáo đến lớp 12. Những bài học tập được cá nhân hoá với phân tích thời hạn thực. thamluan.com đáp ứng nhu cầu nhu cầu riêng của từng người học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui tươi nhấn vào đó để nâng cấp tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.