Phân tích 54 phân tích ra thừa số nguyên tố được:a, phân tích số 54 ra thừa số nguyên tố được:a

b) máy tính bỏ túi của Hòa bị hỏng các phím . Hòa muốn màn hình hiển thị hiện lên số 3232. Hòa yêu cầu làm nạm nào ? Em hãy góp hòa.

Bạn đang xem: 54 phân tích ra thừa số nguyên tố

Lời giải đưa ra tiết


 

*

Do đó 54 = 2.33

 

*

Do kia 540 = 22.33.5

 

*

Do đó 1200 = 24.3.52

b) bởi vì 3232 = 808.4

Hòa muốn màn hình hiển thị hiện lên số 3232 thì hòa lần lượt ấn các phím sau:

 

*

Nhận xét: Thêm các cách khác

* Cách 1:

*

* Cách 2:

*

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group giành cho 2K12 phân tách Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện Loigiaihay.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

Thực hiện tại phép tính rồi phân tích kết quả ra quá số nguyên tố:a, 75 + 58.50 – 58.25b, 20:22–59:58c,519:517-4:7d,47-45.24-52.12:14e,102:60:56:...

Thực hiện tại phép tính rồi phân tích công dụng ra thừa số nguyên tố:

a, 75 + 58.50 – 58.25

b, 20:22–59:58

c,519:517-4:7

d,47-45.24-52.12:14

e,102:60:56:54-3.5

f,2345-1000:19-221-182

g, 500– 5.<409–23.3-212>+103:15

h, 967– <8 +2.32– 24:6 +9-73>.5


*

a, 75 + 58.50– 58.25 = 3.25 + 58.(50 – 25) = 3.25 + 58.25 = 25.(3+58) = 25.61 = 1525

Ta có: 1525 =52.61

b, 20:22–59:58= 20:4– 5 = 5– 5 = 0

c,519:517-4:7=52-4:7= (25– 4):7 = 3

d,47-45.24-52.12:14= 47– (45.16– 25.12):14 = 47– (720– 300):14 = 47– 420:14 = 47– 30 = 17

e,102:60:56:54-3.5= 100– 60:52-15= 100– 60:(25– 15) = 100– 60:10 = 100– 6 = 94

Ta có: 94 = 2.47

f,2345-1000:19-221-182= 2345– 1000:(19 – 2.32) = 2345– 1000:(19– 2.9) = 2345– 1000:(19– 18) = 2345– 1000:1 = 2345– 1000 = 1345

Ta có: 1345 = 3.269

g, 500– 5.<409–23.3-212>+103:15 = 500– 5.<409–8.3-212>+1000:15 = 500– 5.<409–32>+1000:15 = 500– 5.(409– 9)+1000:15 = 500– 5.400+1000:15 = 500– (2000+1000):15 = 500– 3000:15 = 500– 200 = 300

Ta có: 300 =22.3.52

h, 967– <8 +2.32– 24:6 +9-73>.5 = 967– <8+2.9– 4+8>.5 = 967– 30.5 = 967– 150 = 817

Ta có: 817 = 19.43


Đúng(0)
DH
Đặng Huy Hoàng
13 tháng 3 2021
#Toán lớp 6
0
*

T6
tuấn 6/2 lê hùng
2 mon 12 2021

phân tích số ( 54và 72 ) ra quá số nguyên tố

giúp mk nha


#Toán lớp 6
1
DT
Đại đái Thư
2 mon 12 2021

(54=2.3^3)

(72=2^3.3^2)


Đúng(2)
NT
Nguyễn Thị Nhàn
13 tháng 8 2016

phân tick các số sau ra thừa số nguyên tố

6=?

9=?

54=?

144=?


#Toán lớp 6
10
NT
Nguyễn Thị Nhàn
13 mon 8 năm nhâm thìn

6=2.3

9=32

54=2.33

144=24.32


Đúng(0)
CW
Cold Wind
13 tháng 8 năm 2016

6= 2*3

9= 3^2

54=2* 3^3

144= 2^4 * 3^2


Đúng(0)
NT
Nguyễn Thu Hà
27 tháng 3 2020

Điền chữ số vào dấu* để:

a)54* chia hết cho cả 2 cùng 5

b)*54 phân chia hết mang đến 2

c) 54* chia hết cho3

d) 5* là số nguyên tố


#Toán lớp 6
3
TD
Thái Dương
27 mon 3 2020

a)là 0

b)là từ là một đến 9

c)là 0 hoặc 9

d)là 3 hoặc 9


Đúng(0)
DP
Đỗ phương Trang
27 tháng 3 2020

a)Để 54* phân chia hết cho tất cả 2 và 5 =>* thuộc0

b)Để *54 chia hết mang lại 2=>* trực thuộc N

c)Để 54* chia hết cho 3 =>5+4+* phân chia hết mang đến 3

=>9+* chia hết mang lại 3

=>* thuộc0;3;6;9

d)Để 5* là số nguyên tố=>* nằm trong 3;9


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hữu Thành Vinh
28 tháng 9 2021

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố

a) 27; 30; 80; 20; 120; 90

b) 16; 48; 98; 36; 124

c) 56; 72; 45; 54; 177

Giúp bản thân với nha


#Toán lớp 6
4
LV
Lưu Võ trọng điểm Như
28 tháng 9 2021

27=(3^3)


Đúng(1)
TN
Tử Nguyệt Hàn
28 mon 9 2021

a)27=3330=2.3.580=24.520=22.5120=23.3.5


Đúng(0)
1V
15: võ Hoàng phát
6 tháng 2 2022
)Bài toán 1: Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.a) 27 ; 30 ; 80 ; đôi mươi ; 120 ; 90.b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184.c) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.d) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.Bài toán 2: kiếm tìm UCLN.a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)Bài toán 3: search ƯC.a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)c) ƯC(24 ; 84)...
Đọc tiếp

)

Bài toán 1: Phân tích các thừa số sau thành tích những thừa số nguyên tố.

a) 27 ; 30 ; 80 ; trăng tròn ; 120 ; 90.

Xem thêm: Tham luận ngày 8/3 hay và ý nghĩa nhất, bài phát biểu ngày 8/3 của học sinh xúc động nhất

b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184.

c) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.

d) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.

Bài toán 2: tra cứu UCLN.

a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)

b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)

c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)

d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)

Bài toán 3: tìm kiếm ƯC.

a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)

b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)

c) ƯC(24 ; 84) h) ƯC(18 ; 30 ; 42)

d) ƯC(16 ; 60) k) ƯC(26 ; 39 ; 48)

Bài toán 4: kiếm tìm BCNN của.

a) BCNN( 8 ; 10 ; 20) f) BCNN(56 ; 70 ; 126)

b) BCNN(16 ; 24) g) BCNN(28 ; trăng tròn ; 30)

c) BCNN(60 ; 140) h) BCNN(34 ; 32 ; 20)

d) BCNN(8 ; 9 ; 11) k) BCNN(42 ; 70 ; 52)

e) BCNN(24 ; 40 ; 162) l) BCNN( 9 ; 10 ; 11)

Bài toán 5: tìm kiếm bội thông thường (BC) của.

a) BC(13 ; 15) e) BC(30 ; 105)

b) BC(10 ; 12 ; 15) g) BC( 84 ; 108)

c) BC(7 ; 9 ; 11) h) BC(98 ; 72 ; 42)

d) BC(24 ; 40 ; 28) k) BC(68 ; 208 ; 100)


#Toán lớp 6
2
LS
Long Sơn
6 mon 2 2022

Sao mà nhiều vậy, chúng ta làm được bài nào rồi?


Đúng(1)
1V
15: võ Hoàng phát
6 mon 2 2022

thì mình bắt đầu làm hà


Đúng(1)
BL
Bichlien Le
6 mon 11 2018

Tìm x,y theo cách tìm vượt số nguyên tố:

3^x.6^9=54


#Toán lớp 6
0
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

thamluan.com là căn nguyên giáo dục số. Với chương trình huấn luyện và giảng dạy bám tiếp giáp sách giáo khoa từ chủng loại giáo đi học 12. Những bài học tập được cá nhân hoá cùng phân tích thời hạn thực. thamluan.com thỏa mãn nhu cầu nhu cầu riêng của từng tín đồ học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

thamluan.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải ứng dụng trên ứng dụng Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu cầu VIP×
Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ giành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui mừng nhấn vào chỗ này để tăng cấp tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.