780 Được Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố Là ? 2 Tính Nhanh  Tổng Sau : 2 + 4+ 6 +

Câu 2.

Bạn đang xem: 780 được phân tích ra thừa số nguyên tố là

 Cho những cách viết sau: A =  a, b, c, d; B = 2; 13; 45; C = (1; 2; 3); D = 1. Có bao nhiêu cách viết tập hợp là đúng trong những cách viết trên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. các số La Mã XV, XXI được gọi lần lượt là: 

A. mười lăm, hai mốt

B. mười năm, nhị mốt

C. mười lăm, hai mươi mốt

D. mười bốn, mười chín

Câu 4. Tập vừa lòng A những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số bé dại hơn 15 là:

A. A = 10;11;12;13;14

B. A = 11;12;13;14

C. A = 11;12;13;14

D. A = 11;12;13;14;15

Câu 5. Kết trái của phép tính 315 : 35 là:

A. 13

B. 320 

C. 33

D. 310

Câu 6. Kết trái của phép tính 55.53 là:

A. 515

B. 58

C. 2515

D. 108

Câu 7. Lũy thừa 72 có quý giá bằng

A. 14

B. 9

C. 49

D. 32

Câu 8. Số nào sau đây chia hết đến 2 với 3?

A. 32

B. 42

C. 52

D. 62

Câu 9. Các số 2;17;37. Số yếu tắc là:

A. 2

B. 17

C. 37

D. cả 3 số trên

Câu 10. Số 780 được đối chiếu ra quá số yếu tắc là:

A. 780 = 4.3.5.13

B. 780 = 22.15.13

C. 780 = 12.5.13

D. 780 = 22.3.5.13

Câu 11. Xét tập phù hợp N, trong những số sau, bội của 16 là

A. 28

B. 48

C. 36

D. 8

Câu 12. Trong phép phân tách cho 3 số dư có thể là:

A. 1;2;3

B. 0;1;2

C. 1;2

D. 0;1

Câu 13. Kết quả so sánh hai số 72 và 27 là?

A. 72 >  27

B. 72  ≥ 27

C. 72 = 27

D. 72   27

Câu 14. Chữ số x, y được gắng vào số (overline 35x98y ) nhằm số đó phân tách hết đến 2;5 và 9 là:

A. x = 2; y = 0

B. x = 0; y = 2

C. x = 3, y = 8

D. x = 9; y = 0

Câu 15. Hiệu 11.9.5.2 – 48 chia hết cho

A. 2 và 3

B. 2 cùng 9

C. 3 với 5

D. 2 với 5

Câu 16. Quan sát các hình sau, hình bình hành là hình:

 

*

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Câu 17. Cho tam giác đông đảo ABC, biết AB = 3cm. Lúc ấy AC có độ nhiều năm là

A. 5cm

B. 4cm

C. 3cm

D. 2cm

Câu 18. Một mảnh vườn hình vuông vắn có chiều lâu năm cạnh là 24m. Khi đó chu vi mảnh vườn là:

A. 24m

B. 96m

C. 576m

D. 48m

Câu 19. Ghép 6 tam giác đều phải có độ nhiều năm cạnh là 5cm thành một lục giác đều. Khi ấy độ lâu năm đường chéo chính là:

A. 5cm.

B. 15cm.

C. 10cm.

D. 30cm.

Câu 20. Một miếng mộc hình thoi có size hai đường chéo lần lượt là 5cm; 8cm. Diện tích s của miếng mộc là:

A. 20cm2

B. 26cm2

C. 40cm2

D. 13cm2

 

Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1 (1,75 điểm). Tính:

a) 23.5 – 23.3

b) 125 - 2.<2.52 – (31 - 2.3)> + 3.25

Bài 2 (1 điểm): Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: (x – 11) . 4 = 43 : 2

Bài 3 (1 điểm): Khối 6 của một trường thcs có 143 học sinh đi tham quan. Biết một xe bao gồm 16 khu vực ngồi. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu xe để chở hết số học sinh đó.

Bài 4 (1,25 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích s 4500 m2, chiều rộng 50m, cửa vào căn vườn rộng 5m. Người ta muốn làm mặt hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai. Hỏi rất cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào?

Bài 5 (1 điểm): Cho B = 31 + 32 + 33 + ...+ 3300. Chứng minh rằng B phân tách hết mang lại 2

-------- hết --------


Lời giải

Phần trắc nghiệm

 

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: D

Câu 6: B

Câu 7: C

Câu 8: B

Câu 9: D

Câu 10: D

Câu 11: B

Câu 12: B

Câu 13: D

Câu 14: A

Câu 15: A

Câu 16: C

Câu 17: C

Câu 18: B

Câu 19: C

Câu 20: A

 

Câu 1. Cho tập đúng theo M = 5;7;9;11. Cách viết nào sau đấy là đúng?

A. 5 ( in ) M

B. 7( in ;)M

C. 11 ( otin ) M

D. (left 9;11 ight\) ( otin ) M

Phương pháp

Dựa vào bí quyết viết tập hợp cùng phần tử.

Lời giải

5, (left 9;11 ight\) là kí hiệu một tập phù hợp => không thực hiện dấu ( in ) buộc phải A và D sai.

7 ( in ;). M yêu cầu B đúng.

11 ( in ). M cần C sai.

Đáp án B.

Câu 2. Cho những cách viết sau: A = a, b, c, d; B = 2; 13; 45; C = (1; 2; 3); D = 1. Gồm bao nhiêu phương pháp viết tập phù hợp là đúng trong các cách viết trên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phương pháp

Các phần tử của tập đúng theo được viết vào hai vệt ngoặc nhọn , giải pháp nhau vì dấu “;”.

Lời giải

Cách viết và đúng là B = 2; 13; 45

Vậy có 1 cách viết đúng.

Đáp án A.

Câu 3. những số La Mã XV, XXI được gọi lần lượt là: 

A. mười lăm, nhị mốt

B. mười năm, hai mốt

C. mười lăm, hai mươi mốt

D. mười bốn, mười chín

Phương pháp

Dựa vào kỹ năng về số La Mã.

Lời giải

Các số La Mã XV, XXI biểu diễn những số tự nhiên 15, 21 và được gọi lần lượt là: mười lăm, nhị mươi mốt. 

Đáp án C.

Câu 4. Tập vừa lòng A các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số nhỏ dại hơn 15 là:

A. A = 10;11;12;13;14

B. A = 11;12;13;14

C. A = 11;12;13;14

D. A = 11;12;13;14;15

Phương pháp

Dựa vào cách mô ta một tập hợp.

Lời giải

Tập hợp các số tự nhiên có nhì chữ số nhỏ hơn 15 là: A = 10;11;12;13;14

Đáp án A.

Câu 5. Kết quả của phép tính 315 : 35 là:

A. 13

B. 320 

C. 33

D. 310

Phương pháp

Dựa vào quy tắc chia lũy thừa cùng cơ số.

Lời giải

Ta có: 315 : 35 = 315 – 5 = 310.

Đáp án D.

Câu 6. Kết trái của phép tính 55.53 là:

A. 515

B. 58

C. 2515

D. 108

Phương pháp

Dựa vào nguyên tắc nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số.

Lời giải

Ta có: 55.53 = 55 + 3 = 58.

Đáp án B.

Câu 7. Lũy vượt 72 có giá trị bằng

A. 14

B. 9

C. 49

D. 32

Phương pháp

Dựa vào kỹ năng và kiến thức lũy thừa.

Lời giải

Ta có: 72 = 7.7 = 49.

Đáp án C.

Câu 8. Số nào dưới đây chia hết mang lại 2 với 3?

A. 32

B. 42

C. 52

D. 62

Phương pháp

Dựa vào tín hiệu chia hết mang đến 2, 3.

Lời giải

Số phân chia hết cho 2 tất cả chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Số phân tách hết đến 3 gồm tổng các chữ số chia hết mang lại 3.

+) 3 + 2 = 5 cần 32 không phân chia hết đến 3.

+) 4 + 2 = 6 buộc phải 42 phân chia hết mang đến 3.

+) 5 + 2 = 7 đề xuất 52 không phân tách hết đến 3.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Kết Bài Phân Tích Nhân Vật Phương Định (Rất Hay)

+) 6 + 2 = 8 nên 62 không chia hết cho 3.

Đáp án B.

Câu 9. Các số 2;17;37. Số yếu tố là:

A. 2

B. 17

C. 37

D. cả 3 số trên

Phương pháp

Sử dụng kỹ năng và kiến thức về số nguyên tố.

Lời giải

Ta thấy 2, 17, 37 mọi là những số nguyên tố đề xuất ta lựa chọn D.

Đáp án D.

Câu 10. Số 780 được so với ra quá số nguyên tố là:

A. 780 = 4.3.5.13

B. 780 = 22.15.13

C. 780 = 12.5.13

D. 780 = 22.3.5.13

Phương pháp

Phân tích số 780 ra thành tích những thừa số nguyên tố.

Lời giải

780 = 2.2.3.5.13 = 22.3.5.13.

Đáp án D.

Câu 11. Xét tập hợp N, trong các số sau, bội của 16 là

A. 28

B. 48

C. 36

D. 8

Phương pháp

Dựa vào kỹ năng về bội số.

Lời giải

Ta có: 48 = 16.3 buộc phải 48 là bội của 3.

Đáp án D.

Câu 12. Trong phép phân tách cho 3 số dư rất có thể là:

A. 1;2;3

B. 0;1;2

C. 1;2

D. 0;1

Phương pháp

Số dư phải nhỏ dại hơn số chia.

Lời giải

Số dư hoàn toàn có thể trong phép chia cho 3 là 0; 1; 2.

Đáp án B.

Câu 13. Kết quả so sánh hai số 72 và 27 là?

A. 72 >  27

B. 72  ≥ 27

C. 72 = 27

D. 72   27

Phương pháp

Đưa 27 về lũy thừa cùng số nón với 72  để so sánh.

Lời giải

Ta có: 27 = (23)2.2 = 82.2.

Vì 82 > 72 nên 82.2 > 72 hay 27 > 72.

Đáp án D.

Câu 14. Chữ số x, y được thay vào số (overline 35x98y ) để số đó chia hết đến 2;5 với 9 là:

A. x = 2; y = 0

B. x = 0; y = 2

C. x = 3, y = 8

D. x = 9; y = 0

Phương pháp

Dựa vào tín hiệu chia hết mang đến 2;5 với 9.

Lời giải

Số phân chia hết đến 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0 yêu cầu y = 0.

Số phân tách hết đến 9 thì tổng những chữ số phân chia hết đến 9 tốt 3 + 5 + x + 9 + 8 + 0 = 25 + x chia hết mang lại 9.

Mà x là chữ số bắt buộc x = 2 (khi đó số (overline 35x98y ) tất cả tổng những chữ số là 25 + 2 = 27 phân chia hết đến 9).

Đáp án A.

Câu 15. Hiệu 11.9.5.2 – 48 phân tách hết cho

A. 2 với 3

B. 2 cùng 9

C. 3 và 5

D. 2 cùng 5

Phương pháp

Dựa vào tín hiệu chia hết đến 2; 3; 5 và 9.

Lời giải

Vì 48 ⋮ 2 và tích 11.9.5.2 ⋮ 2 ⇒ 11.9.5.2−48 ⋮ 2.

Vì 48 ⋮ 3 và tích 11.9.5.2 ⋮ 3 ⇒ 11.9.5.2−48 ⋮ 3.

Đáp án A.

Câu 16. Quan sát những hình sau, hình bình hành là hình:

 

*

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Phương pháp

Dựa vào kiến thức và kỹ năng về hình bình hành.

Lời giải

Hình bình hành là hình có các cặp cạnh đối đều bằng nhau nên Hình 3 là hình bình hành.

Đáp án C.

Câu 17. Cho tam giác phần đa ABC, biết AB = 3cm. Khi đó AC bao gồm độ lâu năm là

A. 5cm

B. 4cm

C. 3cm

D. 2cm

Phương pháp

Dựa vào đặc điểm của tam giác đều.

Lời giải

Tam giác đều phải sở hữu 3 cạnh bằng nhau nên AB = BC = AC = 3cm.

Đáp án C.

Câu 18. Một miếng vườn hình vuông vắn có chiều lâu năm cạnh là 24m. Khi ấy chu vi miếng vườn là:

A. 24m

B. 96m

C. 576m

D. 48m

Phương pháp

Dựa vào điểm lưu ý của hình vuông.

Lời giải

Chu vi của miếng vườn là:

24.4 = 96(m).

Đáp án B.

Câu 19. Ghép 6 tam giác đều có độ lâu năm cạnh là 5cm thành một lục giác đều. Khi đó độ lâu năm đường chéo cánh chính là:

A. 5cm.

B. 15cm.

C. 10cm.

D. 30cm.

Phương pháp

Dựa vào điểm lưu ý của hình tam giác số đông và lục giác đều.

Lời giải

 

*

Hình lục giác phần đa ghép từ bỏ 6 tam giác đa số thì độ nhiều năm đường chéo cánh sẽ gấp gấp đôi độ lâu năm cạnh của tam giác đều.

=> Độ dài đường chéo chính là: 5.2 = 10.

Đáp án C.

Câu 20. Một miếng mộc hình thoi có form size hai đường chéo lần lượt là 5cm; 8cm. Diện tích s của miếng mộc là:

A. 20cm2

B. 26cm2

C. 40cm2

D. 13cm2

Phương pháp

Sử dụng phương pháp tính diện tích s hình thoi.

Lời giải

Diện tích hình thoi là: (frac12).5.8 = 20(cm2).

Đáp án A.

Phần tự luận.

Bài 1 (1,75 điểm). Tính:

a) 23.5 – 23.3

b) 125 - 2.<2.52 – (31 - 2.3)> + 3.25

Phương pháp

Dựa vào quy tắc dấu ngoặc, quy tắc giám sát và đo lường lũy thừa.

Lời giải

a) 23.5 – 23.3

= 23.(5-3)

= 23.2

= 24 = 16

b) 125 - 2.<2.52 – (31 -2.3)> + 3.25

= 125 – 2.<2.25 – (31 - 6)> + 75

= 125 - 2.<50 – 25> + 75

= 125 – 2.25 + 75

= 125 – 50 + 75

= 75 + 75 = 150

Bài 2 (1 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết: (x – 11) . 4 = 43 : 2

Phương pháp

Sử dụng quy tắc chuyển vế, luật lệ tính nhằm tìm x.

Lời giải

(x – 11) . 4 = 43 : 2

(x – 11) . 4 = 32

x – 11 = 32 : 4

x – 11 = 8

x = 19

Vậy x = 19.

Bài 3 (1 điểm): Khối 6 của một trường trung học cơ sở có 143 học sinh đi tham quan. Biết một xe tất cả 16 khu vực ngồi. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu xe nhằm chở hết số học sinh đó.

Phương pháp

Thực hiện phép phân tách 143 cùng với 16.

Lời giải

Ta có: 143:16 = 8( dư 15)

Khi xếp 143 học sinh vào mỗi xe 16 học sinh thì không còn 8 xe và còn dư 15 học tập sinh. Nên cần thêm một xe nữa để chở số học sinh còn dư

Cần ít nhất số xe pháo là:

8 + 1 = 9 ( xe)

Vậy để chở 143 học viên bằng xe 16 chỗ ngồi thì nên cần ít độc nhất vô nhị 9 xe.

Bài 4 (1,25 điểm): Một căn vườn hình chữ nhật có diện tích s 4500 m2, chiều rộng 50m, cửa vào vườn rộng 5m. Bạn ta ý muốn làm hàng rào bao bọc vườn bằng hai tầng dây thép gai. Hỏi cần được dùng bao nhiêu mét dây thép gai để gia công hàng rào?

Phương pháp

Tính chiều dài khu vườn, chu vi khu vườn.

Độ dài rất cần được làm hàng rào = chu vi vườn – cửa vào.

Tính độ lâu năm dây thép gai = độ dài hàng rào . 2.

Lời giải

Chiều nhiều năm của vườn là:

4500: 50 = 90 (m)

Chu vi của khu vườn là:

2. (50 + 90) = 280(m)

Trừ cánh cửa ra vào khu vườn yêu cầu độ dài cần được làm mặt hàng rào là:

280 – 5 = 275 (m)

Người ta ý muốn làm mặt hàng rào bao quanh vườn bởi hai tầng dây thép gai yêu cầu số mét dây thép tua dùng để triển khai hàng rào là:

275. 2 = 540 (m)

Vậy nên dùng 540 m dây thép gai dùng để làm hàng rào.

Bài 5 (1 điểm): Cho B = 31 + 32 + 33 + ...+ 3300. Chứng minh rằng B phân tách hết đến 2

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Bài 1: Khi chia số tự nhiên và thoải mái a cho 148 ta được số dư là 111. Hỏi a có chia hết mang lại 37 ko ? vì chưng sao?
Bài 2: minh chứng rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 3)(n + 12) là số phân tách hết mang đến 2Bài 3: minh chứng rằng: ab bố + phân tách hết cho 11 bài bác 7: chứng tỏ: A = 31 + 32 + 33 + … + 360 phân tách hết đến 13Bài 4: đến M = 2 + 22 + 23 + … + 220 . Minh chứng rằng M 5Bài 5: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n nhằm (3n + 4) phân tách hết cho n – 1.giúp mình...

Bài 1: Khi phân chia số tự nhiên a cho 148 ta được số dư là 111. Hỏi a gồm chia hết mang lại 37 không ? bởi sao?

Bài 2: minh chứng rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n + 3)(n + 12) là số phân tách hết mang lại 2

Bài 3: minh chứng rằng: ab ba + chia hết mang đến 11 bài 7: triệu chứng tỏ: A = 31 + 32 + 33 + … + 360 phân tách hết mang lại 13

Bài 4: đến M = 2 + 22 + 23 + … + 220 . Chứng minh rằng M 5

Bài 5: kiếm tìm số tự nhiên n để (3n + 4) phân tách hết mang đến n – 1.

giúp mình nha!!!=333


*

Bài 5:

Ta có:(3n+4⋮n-1)

(Leftrightarrow n-1inleft1;-1;7;-7 ight\)

hay(ninleft2;0;8;-6 ight\)


Bài1:7. 22+ 45 : 32- 1425 = ?

Bài 2 : Khi phân chia số thoải mái và tự nhiên a mang lại 148 ta được số dư là 111 . Hỏi a có chia hết mang đến 37 ko ?

Bài 3 : chứng minh rằng cùng với mọisốtự nhiên n thì tích (n+3)(n+12) lá số chia hết mang lại 2


*

Bài 1:Khi phân chia số thoải mái và tự nhiên a mang đến 148 thì ta được số d là 111.Hỏi a tất cả chia hết mang đến 37 không?

Bài 2:Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n+3).(n+12) là số chia hết mang đến 2

Bài 3:Chứng minh rằng :ab+bachia hết mang lại 11


*

bài 1 :

ta có : a= 148 . Q + 111

a= 37.4.q+(37.3)

a = 37 . ( 4.q + 3 ) phân chia hết cho 37

vậy a phân chia hết cho 37


1. Mang lại 2 số tự nhiên và thoải mái a ,b . Khi chia a,b mang lại 2 thì tất cả số dư là một trong những . Chứng minh rằng : ( a - b ) phân tách hết mang lại 2

2. Khi chia 1 số tự nhiên và thoải mái cho 148 ta được sốdư là 111 . Chứng tỏ rằng a phân tách hết mang đến 37


1.

a phân tách hết mang lại 2 dư 1

=> a gồm dạng là 2n+1

b chia hết cho 2 dư 1

=> b bao gồm dang là 2m+1

=>a-b=2n+1-2m-1=2n-2m=2 (n-m) luôn luôn chia hết mang đến 2


1,Tìm tất cả các số tự nhiên có nhì chữ số vừa là bội của 12 vừa là cầu của 1202,Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n+4).(n+7) là số chẵn3,Trong một phép tính phân chia số phân tách là 224 số dư là 15 . Tìm kiếm số chia và thương4,điền chữ số vào vết * để số 43* chia hết cho cả 3 và 55, so sánh số 95, 63, 123, năm trước ra quá sốnguyên tố6, Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng lũy thừa...

1,Tìm tất cả các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số vừa là bội của 12 vừa là ước của 1202,Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+4).(n+7) là số chẵn3,Trong một phép tính phân chia số phân tách là 224 số dư là 15 . Search số phân chia và thương4,điền chữ số vào lốt * nhằm số 43* phân tách hết cho cả 3 cùng 55, phân tích số 95, 63, 123, 2014 ra thừa sốnguyên tố6, Viết tác dụng phép tính dưới dạng lũy vượt a,3^3.3^4 ; b, 2^6 :2^37,Trong số 2540 , 1347 , 1638 ,số nào chia hết đến 2,3,5,9 ?


1)B(12)=0;12;24;36;48;60;72;84;96;108;120;.. Trong những số trên có 12;24;60;120 là cầu của 120 2)Nếu n là chẵn=>(n+4).(n+7)=chẵn.lẻ=chẵn. Nếu n là lẻ=>(n+4).(n+7)=lẻ.chẵn=chẵn. 4)Để 43* phân chia hết mang lại 5=>*=0 hoặc 5. Trường hợp n=0 thì 43* ko phân tách hết cho 3(vì 4+3+0ko phân tách hết đến 3) nếu như n=5 thì 43* phân chia hết mang đến 5(vì 4+3+5chia hết cho 3) 5)95=5.19;63=7.3.3;123=3.41;2014=2.1007 6)a)3 nón 7;b)2 nón 3 7)Số phân tách hết mang lại 2;5 luôn có hàng 1-1 vị=0=>2540 là đáp án. Câu 4 mình chỉ biết là thương.số chia=209 cơ mà 209 ko phải số nguyên tố.


Đúng(0)
MT
Minh Triều
19 tháng 6 2015

nhiều quá các bạn viết không nhiều thuj


Đúng(0)
T
thapkinhi
24 tháng 12 2017

a, tìm số tự nhiên và thoải mái n sao cho(4-n)chia hết đến (n+1)

b, minh chứng rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thì tích (n+3)×(n+6) phân chia hết mang đến 2

c, đến a, b là hai số nguyên tố thuộc nhau. Minh chứng rằng a cùng a+b cũng là 2 số nguyên tố thuộc nhau


#Toán lớp 6
0
LA
Lê Anh Tú
8 tháng 10 2017
42) a) Khi chia stn a đến 9,ta được số dư là 6.Hỏi số a gồm chia hết mang đến 3 không? b) Khi phân chia stn a mang đến 12,ta được số dư là 9.Hỏi số a tất cả chia hết cho 3 không? có chia hết mang lại 6 ko?c) số 30.31.32.33.....40+111 gồm chia hết cho 37 không?46)a) Tích của 2 stn liên tiếp là 1 số chia hết cho 2b) với tất cả n nằm trong N , chứng minh rằng : n.(n+3) phân chia hết mang lại 2c) với mọi n ở trong N ,chứng tỏ rằng :n^2+n+1 khong phân tách het cho...
Đọc tiếp

42) a) Khi phân chia stn a cho 9,ta được số dư là 6.Hỏi số a tất cả chia hết cho 3 không?

b) Khi phân tách stn a đến 12,ta được số dư là 9.Hỏi số a có chia hết cho 3 không? tất cả chia hết đến 6 ko?

c) số 30.31.32.33.....40+111 có chia hết đến 37 không?

46)

a) Tích của 2 stn tiếp tục là một số ít chia hết mang lại 2

b) với mọi n trực thuộc N , chứng tỏ rằng : n.(n+3) phân chia hết đến 2

c) với tất cả n ở trong N ,chứng tỏ rằng :n^2+n+1 khong chia het mang lại 2


#Toán lớp 6
1
NT
Ngo Tung Lam
8 mon 10 2017

Bài 45 :

a ) Theo bài bác ra ta tất cả :

a = 9.k + 6

a = 3.3.k + 3.2

(Rightarrow a⋮3)

b ) Theo bài ra ta có :

a = 12.k + 9

a = 3.4.k + 3.3

(Rightarrow a⋮3)

Vì :(a⋮3Rightarrow a⋮6)

c ) Ta thấy :

30 x 31 x 32 x ...... X 40 + 111

= 37 x 30 x ....... X 40 + 37 x 3

(Rightarrowleft(30.31.32......40+111 ight)⋮37)

Bài 46 :

a )số đầu tiên là n số thứ hai là n+1tích của chúng làn(n+1)nếu n = 2k ( tức n là số chẵn)tích của bọn chúng là2k.(2k+1) thì rõ rảng số này phân chia hết đến 2 nên là sỗ chẵnnếu n = 2k +1 ( tức n là số lẻ)tích của chúng là(2k+1)(2k+1+1) = (2k+1)(2k+2) = 2.(2k+1)(k+1) số này cũng phân chia hết mang đến 2 cần là số chẵn

Mà sẽ là số chẵn thì luôn chia hết mang lại 2 phải tích 2 stn liên tiếp luôn phân chia hết cho 2

b ) nếu như n là số lẻ thì : n + 3 là số chẵn

Mà : số lẻ nhân cùng với số chẵn thì sẽ luôn chia hết mang đến 2

Nếu n là số chẵn thì :

n . ( n + 3 ) luôn luôn chi hết cho 2

c ) bởi n ( n + 1 ) là tích của nhì số từ nhiên thường xuyên nên gồm chữ số tận thuộc là : 0 ; 2 ; 4 ; 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.