Biện luận phép lai một cặp tính trạng dạng nghịch có lời giải

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
ở đậu hà lan lai hai mẫu thuần chủng mang tính trạng hoa đỏ quả dài với hoa đá quý quả tròn ta được F1. Mang lại cây F1 lai cùng với cây x thu được f2 với con số như sau: 132 cây hoa đỏ quả dài; 301 cây hoa đỏ quả tròn; 305 cây hoa quà quả tròn. Biết rằng mỗi gen biện pháp tính trạng đều nằm trên những nhiễm sắc thể thường cùng không sinh ra chợt biến mới.a) Hãy biện luận để xác minh kiểu gen rất có thể có ngơi nghỉ cây F1...

Bạn đang xem: Biện luận phép lai


ở đậu hà lan lai hai loại thuần chủng mang ý nghĩa trạng hoa đỏ quả dài với hoa xoàn quả tròn ta được F1. Cho cây F1 lai với cây x nhận được f2 với số lượng như sau: 132 cây hoa đỏ quả dài; 301 cây hoa đỏ quả tròn; 305 cây hoa rubi quả tròn. Biết rằng mỗi gen mức sử dụng tính trạng đều nằm trên các nhiễm nhan sắc thể thường cùng không sinh ra chợt biến mới.

a) Hãy biện luận để xác minh kiểu gen rất có thể có sống cây F1 cùng cây x

b) Khi đem cây x đi lai so sánh thì công dụng ở F2 sẽ như thế nào


*

Hoa đỏ lai với hoa đỏ đời con xuất hiện hoa white &r
Arr; Hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với hoa trắng

Quy ước:A" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">AA: hoa đỏ

a" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">aa: hoa trắng

Hoa đỏ lai với hoa đỏ đời con mở ra hoa trắngaa" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">aaaa &r
Arr; Cây hoa đỏ mang lai dị hợp
Aa" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Aa
Aa

Sơ thiết bị lai

P:" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">P:P:Aa" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Aa
Aa × Aa" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Aa
Aa
Gp:" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Gp:Gp:A,a" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">A,a
A,a A,a" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">A,a
A,a

F1:" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">F1:F1:

dạng hình gen:1AA:2Aa:1aa" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">1AA:2Aa:1aa1AA:2Aa:1aa

loại hình:3" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">33quả đỏ:1" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">11quả trắng


Đúng(0)
PB
Pose Black
31 tháng 10 2023

ở đậu hà lan, hoa đỏ trôi trọn vẹn so với hoa trắng. đến cây hoa đỏ ngắn thuần chủng lai cùng với cây hoa trắng, nhận được F1 toàn hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ F1 giao phấn cùng nhau thì tỉ lệ hình dáng gen và kiểu bên cạnh đó thế nào? Vẽ sơ thiết bị lai?


#Sinh học lớp 9
0
*

DL
Đa Lê thị
3 mon 3 2022

Ở đậu Hà Lan mang lại giao phấn thân cây hoa đỏ cùng cây hoa trắng được F1. Liên tục cho F1 giao phấn cùng nhau được F2. Hiểu được hoa đỏ là trội đối với hoa trắnga. Hãy viết sơ thứ lai có thể từ p. đến F2b. Cho cây hoa đỏ không thuần chủng sinh sống F2 lai với cây hoa trắng. Hãy mang đến biết bản chất của phép lai như thế nào là phép lai gì? biết rằng tính trạng của màu hoa bởi một gen quy định


#Sinh học tập lớp 9
0
*

LH
Lê Hoàng Khánh
8 tháng 7 2021
đậu hà lan,cho p thuần chủng hoa đỏ giao phấn với hoa trắng thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 lai với nhau thu được Fa có tỉ lệ 75%hoa đỏ : 25%hoa trắnga,Biện luận để xác định kiểu gene của phường và F1b;Nếu cho các cây hoa đỏ F2 thường xuyên giao phấn cùng với cây hoa trắng thu được F3. Xác minh tỷ lệ phân ly hình trạng hình làm việc F3c,Nếu cho các cây F2 liên tục giao phấn với nhau thi được F3.Xác định tỉ lệ...
Đọc tiếp

đậu hà lan,cho p. Thuần chủng hoa đỏ giao phấn cùng với hoa trắng thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 lai cùng với nhau chiếm được Fa gồm tỉ lệ 75%hoa đỏ : 25%hoa trắnga,Biện luận để xác định kiểu ren của p. Và F1b;Nếu cho những cây hoa đỏ F2 liên tục giao phấn cùng với cây hoa trắng chiếm được F3. Xác định tỷ lệ phân ly dạng hình hình ngơi nghỉ F3c,Nếu cho các cây F2 liên tiếp giao phấn với nhau thi đc F3.Xác định tỉ lệ phân li phong cách hình làm việc F3


#Sinh học lớp 9
2
IM
ひまわり(In my personal page there....
8 mon 7 2021

a, p thuần chủng( ightarrow)F1: 100% hoa đỏ( ightarrow)hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

F1 dị hợp

F1 lai cùng với nhau mang đến F2 có tỷ lệ KH là 3:1

( ightarrow)Tính trạng màu sắc hoa do một alen quy định, tuân theo quy mức sử dụng phân li độc lập

Quy ước: A-hoa đỏ, a- hoa trắng

Ptc: AA x aa

F1: 100%Aa

b, F1 x F1 : Aa x Aa

F2: 1/4AA : 1/2Aa : 1/4aa

F2 (hoa đỏ) x hoa trắng (aa)

Hoa đỏ có phần trăm kiểu gene là: 1/3AA : 2/3Aa

+) TH1: 1/3AA x aa( ightarrow)F3: 1/3Aa

+) TH2: 2/3Aa x aa( ightarrow)F3: 1/3Aa : 1/3aa

Tỷ lệ KG: 2/3 Aa : 1/3aa( ightarrow)KH: 2 đỏ : 1 trắng

c, +) TH1: 1/4AA x 1/2Aa

( ightarrow)F3: 1/16AA : 1/16Aa

+) TH2: 1/4AA x 1/4aa

( ightarrow)F3: 1/16Aa

+) TH3: 1/2Aa x 1/4aa

( ightarrow)F3: 1/16Aa : 1/16aa

( ightarrow)Tỷ lệ KG: 1/16AA : 3/16Aa : 1/16aa

( ightarrow)KH: 4 đỏ : 1 trắng


Đúng(3)
TL
Trịnh Long
8 tháng 7 2021

Bạn Sunflower kia có tác dụng sai câu c, nhé

c,

F2 : 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa

Cho F2 giao phấn :

F2 x F2 : ( 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa ) x (1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa )

GF2 : 3/8 A : 5/8 a 3/8A : 5/8 a

F3 : TLKG : 9/64 AA : 30/64 Aa : 25/64 aa

TLKH : 39 hoađỏ : 25 hoa trắng


Đúng(1)
LM
Lê Minh Đạt
9 tháng 10 2021

Cho cha mẹ là cây hoa đỏ và cây hoa white lai với nhau. Chũm hệ bé thu được 100% cây hoa đỏ. đến F1 tự thụ phấn cùng với nhau tạo ra F2 có 25% cây hoa đỏ,75% cây hoa trắng. Hãy viết sơ thứ lai trên


#Sinh học lớp 9
1
RH
Rin Huỳnh
11 mon 10 2021

F1 100% đỏ --> đỏ trội; cây đỏ thuần chủng

Quy ước: A: đỏ; a: trắng

Cây hoa đỏ: AA

Cây hoa trắng: aa

Sơ vật dụng lai:

P: AA x aa

G(P): A a

F1: Aa (100% đỏ)

F1 x F1: Aa x Aa

G(F1): A, a A, a

F2: 1AA:2Aa:1aa

3 đỏ:1 trắng


Đúng(0)
GD
giang đào phương
12 mon 9 2021

khi lai hai vật dụng hoa thuần chủng màu đỏ và white color với nhau được F1 đều màu đỏ cho những cây F1 tự thụ phấn với nhau sống F2 chiếm được tỉ lệ : 103 Hoa Đỏ : 31 hoa trắnga. Biện luận cùng viết sơ vật dụng lai từ p đến F2b. Bằng phương pháp nào xác minh được cây hoa đỏ thuần chủng nghỉ ngơi F2


#Sinh học tập lớp 9
0
L
Linh
29 tháng 10 2023

Ở đậu Hà Lan, tính trạng color hoa vì chưng một cặp ren quy định. Trong các số ấy màu hoa đỏ là trội trọn vẹn so với màu hoa trắng. Fan ta rước lai những cây đậu Hà Lan hoa đỏ với hoa trắng chiếm được F1 vừa tất cả hoa đỏ với hoa trắng. Nếu đến F1 từ bỏ thụ phấn thì công dụng thu được F2 cố kỉnh nào? giải thích?


#Sinh học tập lớp 9
0
MV
mai vo
24 mon 12 2021

a) Ở đậu Hà Lan, ren A khí cụ hoa đỏ trội trọn vẹn so với gen a cách thức hoa trắng. Khi mang đến 2 cây đậu hoa đỏ giao phấn cùng với nhau, F1 nhận được vừa tất cả cây đậu hoa đỏ, vừa gồm cây đậu hoa trắng. Biện luận để khẳng định kiểu gen của cha mẹ và lập sơ đồ gia dụng lai minh họa.

Xem thêm: Mẫu Bài Tham Luận Tổng Kết Cuối Năm Hay Nhất, Ấn Tượng Nhất, Báo Cáo Tham Luận


#Sinh học tập lớp 9
1
N
ng
Asnh

24 tháng 12 2021

F1 bao gồm hoa trắng (aa)

=> phường tạo giao tử a

=> KG p : Aa (đỏ) x Aa (đỏ)

G A, a A, a

F1: 1AA :2Aa :1aa

KH : 3 đỏ : 1 trắng


Đúng(2)
HT
Huỳnh Thị Thanh Ngân
7 mon 8 2021

Ở một loại thực vật, lúc lai nhị cây hoa thuần chủng thì được F1đều là cây hoa kép đỏ, F1tiếp tục thụ phấn cùng với nhau đến F2có tỉ trọng 3 cây hoa kép, đỏ : 1 cây hoa đơn, trắng. Biện luận và viết sơ đồ gia dụng lai từ P→F2


#Sinh học lớp 9
1
IM
ひまわり(In my personal page there....
7 mon 8 2021

Vì F1 đồng tính => hoa kép, đỏ là tt trội .

Quy cầu :

Kép :A Đỏ :B

Đơn: a trắng : b

Xét sự phân li của tt hình trạng hoa :

Kép/ đối kháng = 3/1 => F1: Aa x Aa(1)

Xét sự phân li của tt màu sắc hoa :

Đỏ/trắng = 3/1 => F1 : Bb x Bb (2)

Nếu phường phân li theo QLPL tự do thì F1 trường đoản cú thụ phấn sẽ tiến hành F2 tất cả tỉ lệ là : 9:3:3:1 => trái đề bài bác .

=> Phép lai tuân theo dt liên kết

Tìm kg :

Từ (1) với (2) => F1 có KG là : AB//ab

=> p có kg thuần chủng là : AB//AB x ab//ab


Đúng(3)
HT
Huỳnh Thị Thanh Ngân
7 mon 8 2021

Cho bản thân hỏi kí hiệu // này là gì v?


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

thamluan.com là nền tảng gốc rễ giáo dục số. Với chương trình đào tạo và huấn luyện bám giáp sách giáo khoa từ mẫu mã giáo đi học 12. Những bài học tập được cá nhân hoá với phân tích thời gian thực. thamluan.com đáp ứng nhu cầu riêng của từng tín đồ học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

thamluan.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải áp dụng trên app Store

Tải vận dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn
Để sau
Đăng ký
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui miệng nhấn vào đó để tăng cấp tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.