Bài Toán Biện Luận Theo M Số Nghiệm Phương Trình Bậc 4, Biện Luận Phương Trình Bậc Bốn

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!
*

Phương trình tương đương

(left{eginmatrixleft(m-1 ight)x+2=left(m+1 ight)left(x-2 ight)\x e2endmatrix ight.)

&h
Arr;(left{eginmatrixleft(m-1 ight)x+2=left(m+1 ight)x-2m-2\x e2endmatrix ight.)

&h
Arr;(left{eginmatrixleft(m-1-m-1 ight)x=-2m-4\x e2endmatrix ight.)

&h
Arr;(left{eginmatrix-2x=-2m-4\x e2endmatrix ight.)

&h
Arr;(left{eginmatrixx=m+2\x e2endmatrix ight.)

Nếu m = 0 thì phương trình vô nghiệm

Nếu m≠ 0 thì S = m + 2


Đúng(3)
NT
Nguyễn Thị Gia An
10 mon 5 2020

Đề bài bác : giải cùng biện luận phương trình theo thông số m : m (x-4)=5x-2

- đổi khác về dạng ax+b =0

- xét những trường đúng theo a = 0 với a# 0để biện luận nghiệm

(giải hộ mk nha )


#Toán lớp 10
0
*

PT
Pham vào Bach
23 mon 1 2017

Giải với biện luận theo tham số m những phương trình sau

mx2+(2m-1)x+m-2=0


#Toán lớp 10
1
*

CM
Cao Minh Tâm
23 mon 1 2017

m = 0 phương trình trở thành

-x - 2 = 0 ⇒ x = -2

m ≠ 0 phương trình đã chỉ ra rằng phương trình bậc hai, có Δ = 4m + 1

Với m

Với m ≥ -1/4 nghiệm của phương trình là

*

PT
Pham vào Bach
23 mon 8 2018

Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2.

Bạn đang xem: Biện luận theo m số nghiệm phương trình bậc 4


#Toán lớp 10
1
CM
Cao Minh Tâm
23 mon 8 2018

m(x – 4) = 5x – 2 ⇔(m - 5)x = 4m - 2

Nếu m - 5 ≠ 0 ⇔ m ≠ 5 thì phương trình có nghiệm duy nhất

x = (4m - 2)/(m - 5)

Nếu m – 5 = 0 ⇔ m = 5, phương trình trở thành:

0.x = 18 ⇒ phương trình vô nghiệm

Vậy với m ≠ 5 phương trình có nghiệm duy nhất

x = (4m - 2)/(m - 5)

Với m = 5 phương trình vô nghiệm.


Đúng(0)
PT
Pham trong Bach
30 tháng 9 2019

Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m.

Xem thêm: Những Bãi Tham Luận Hay Vệ Môi Trường, Tham Luận Về Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường Xanh

(m-1).x≤0


#Toán lớp 10
1
CM
Cao Minh Tâm
30 tháng 9 2019

Điều khiếu nại của bất phương trình là x ≥ 0

Nếu m ≤ 1 thì m - 1 ≤ 0, bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x ≥ 0

Nếu m > 1 thì m – 1 > 0, bất phương trình đã cho tương tự với √x ≤ 0 ⇔ x = 0

Vậy: trường hợp m ≤ 1 thì tập nghiệm của bất phương trình là <0; +∞)

nếu m > 1 thì tập nghiệm của bất phương trình là 0


Đúng(0)
MH
Minh Hiếu
21 mon 12 2021

Giải và biện luận phương trình theo tham số m:

(left(x-1 ight)m^2-left(5x-1 ight)m+2left(3x+1 ight)=0)


#Toán lớp 10
1
NH
Nguyễn Hoàng Minh
21 mon 12 2021

(PTLeftrightarrow m^2x-m^2-5mx+m+6x+2=0\ Leftrightarrow xleft(m^2-5m+6 ight)=m^2-m-2\ Leftrightarrow xleft(m-2 ight)left(m-3 ight)=left(m-2 ight)left(m+1 ight))

Với(m e2;m e3)

(PTLeftrightarrow x=dfracleft(m-2 ight)left(m+1 ight)left(m-2 ight)left(m-3 ight)=dfracm+1m-3)

Với(m=2Leftrightarrow0x=0left(vsn ight))

Với(m=3Leftrightarrow0x=4left(vn ight))

Vậy với(m e2;m e3)thì PT bao gồm nghiệm duy nhất(x=dfracm+1m-3), với(m=2)thì PT tất cả vô số nghiệm cùng với(m=3)thì PT vô nghiệm


Đúng(2)
NL
Nhók rét Lùng
16 mon 10 2016

Giải và biện luận những phương trình sau theo tham số m

a, m(x-m+3)=m(x-2)+6

b, (m+1)x^2 - 2(m-1)x+ m -2=0


#Toán lớp 10
1
NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 mon 2 2022

a:(Leftrightarrow mx-m^2+3m=mx-2m+6)

(Leftrightarrow-m^2+5m-6=0)

(Leftrightarrowleft(m-2 ight)left(m-3 ight)=0)

=>m=2 hoặc ,=3

b: Để phương trình là phương trình bậc nhì một ẩn thì m+10

hay m-1

( extΔ=left(2m-2 ight)^2-4left(m+1 ight)left(m-2 ight))

(=4m^2-8m+4-4left(m^2-m-2 ight))

(=4m^2-8m+4-4m^2+4m+8)

=-4m+12

Để phương trình bao gồm hai nghiệm minh bạch thì -4m+12>0

=>-4m>-12

hay m3


Đúng(0)
AH
Anh Hoàng
20 tháng 7 2021

a, Vẽ đồ thị hàm số y=(sqrt4x^2-4x+1)+(sqrtx^2^ -4x+4)

b, Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

(sqrt4x^2^ -4x+1)+(sqrtx^2^ -4x+4)= m


#Toán lớp 10
1
NV
Nguyễn Việt Lâm
Giáo viên
21 tháng 7 2021

(y=sqrtleft(2x-1 ight)^2+sqrtleft(x-2 ight)^2=left|2x-1 ight|+left|x-2 ight|)

(y=left<eginmatrix3x-3left( extvới xge2 ight)\3-3xleft( extvới xledfrac12 ight)\x+1left( extvới dfrac12le xle2 ight)endmatrix ight.)

Từ đó ta gồm đồ thị hàm số như sau:

*

Từ vật thị ta thấy phương trình(sqrt4x^2-4x+1+sqrtx^2-4x+4=m):

- gồm đúng 1 nghiệm khi(m=dfrac32)

- có 2 nghiệm phân biệt khi(m>dfrac32)

- Vô nghiệm khi(m


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

thamluan.com là căn nguyên giáo dục số. Với chương trình đào tạo và huấn luyện bám liền kề sách giáo khoa từ mẫu giáo đi học 12. Các bài học được cá thể hoá với phân tích thời hạn thực. thamluan.com đáp ứng nhu ước riêng của từng người học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

thamluan.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải vận dụng trên phầm mềm Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học rất có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu ước VIP×
Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ giành cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào chỗ này để upgrade tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.