Quy Định Mức Chi Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Là Bao Nhiêu? Quy Định Mới Về Mức Chi Tổ Chức Hội Nghị

*
associate
*

Tại Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định cơ chế công tác phí, cơ chế chi hội nghị do bộ trưởng Bộ Tài bao gồm ban hành:

"Điều 11. Văn bản chi tổ chức triển khai hội nghị

...

Bạn đang xem: Định mức chi báo cáo tham luận

3. Chi thù lao và các khoản công tác làm việc phí đến giảng viên, báo cáo viên đối với hội nghị tập huấn nghiệp vụ, những lớp phổ biến, cửa hàng triệt tiến hành cơ chế, cơ chế của Đảng cùng Nhà nước; chi bồi dưỡng người có report tham luận trình diễn tại hội nghị.

...

Điều 12. Nút chi tổ chức hội nghị

Thông tứ 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, làm chủ và sử dụng kinh phí đầu tư từ chi phí nhà nước dành riêng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do bộ Tài chính phát hành hiện đã không còn hiệu lực với bị sửa chữa thay thế bởi Thông bốn 36/2018/TT-BTC hướng dẫn câu hỏi lập dự toán, quản ngại lý, thực hiện và quyết toán kinh phí giành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính ban hành:

"Điều 5. Mức bỏ ra đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức:

...

2. Nút chi bồi dưỡng CBCC vào nước:

Căn cứ tình hình thực tiễn và khả năng kinh giá tiền được cấp bao gồm thẩm quyền phân chia hàng năm, thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhà trì tổ chức những khoá tu dưỡng CBCC quyết định những mức chi cụ thể cho phù hợp; bên cạnh đó phải bảo vệ sắp xếp ngân sách đầu tư để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự trù được phân bổ; ví dụ như sau:

a) chi thù lao giảng viên, báo cáo viên:

Tuỳ theo đối tượng, chuyên môn học viên, địa thế căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhà trì tổ chức các khoá tu dưỡng CBCC ra quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao bao gồm cả thù lao biên soạn giáo án bài bác giảng) trên cơ sở thỏa thuận hợp tác theo hình thức hợp đồng công việc phù phù hợp với chất lượng, trình độ chuyên môn của giảng viên, report viên vào phạm vi dự toán được giao. Mức bỏ ra thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được xem bằng 4 máu học);

...

Theo luật pháp nêu bên trên thì tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, địa thế căn cứ yêu cầu quality khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng được giao chủ trì tổ chức những khoá tu dưỡng CBCC quyết định mức đưa ra thù lao báo cáo viên trong nước (bao tất cả cả thù lao soạn giáo án bài giảng) bên trên cơ sở thỏa thuận hợp tác theo hình thức hợp đồng các bước phù phù hợp với chất lượng, trình độ chuyên môn của giảng viên, report viên vào phạm vi dự toán được giao. Mức bỏ ra thù lao buổi tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 huyết học) anh nhé. Phần thù lao soạn giáo án nếu là báo cáo viên thì sẽ phía trong thù lao của báo cáo viên luôn anh nhé.

Trường phù hợp thù lao biên soạn tài liệu riêng thì vào Thông tứ 36/2018/TT-BTC phía dẫn câu hỏi lập dự toán, cai quản lý, áp dụng và quyết toán ghê phí giành cho công tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu ban hành:

"Điều 5. Mức chi đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức:

...

l) Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; bỏ ra chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, tư liệu bồi dưỡng:

Thông tư 123/2009/TT-BTC vẻ ngoài nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành huấn luyện đại học, cao đẳng, trung cấp bài bản do bộ Tài chính phát hành hiện đã hết hiệu lực thì triển khai theo Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức đưa ra xây dựng lịch trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học so với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu ban hành. Ở đây không có mức ví dụ mà phải thực hiện xây dựng theo Thông tứ trên.

Xem thêm: 9 bài phân tích vội vàng của ong bướm... mới hoài xuân diệu, phân tích bài thơ vội vàng của xuân diệu

cho hỏi báo cáo viên tất cả tham gia bồi cán bộ, công chức trong nước thì được trao thù lao bao nhiêu? - thắc mắc của thanh thản (Hưng Yên)
*
Nội dung bao gồm

Nội dung bỏ ra đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức nội địa được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Thông bốn 36/2018/TT-BTC nguyên lý về nội dung đưa ra đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức nội địa như sau:

+ giá cả dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ phân tích và các chi tiêu (bắt buộc) không giống (nếu có) liên quan đến khóa huấn luyện phải trả cho những cơ sở giảng dạy ở vào nước.

+ cung ứng kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

+ Hỗ trợ một trong những phần tiền nạp năng lượng trong thời gian đến lớp tập trung;

+ Hỗ trợ giá cả đi lại từ bỏ cơ quan mang đến nơi học tập (một lượt đi với về; ngủ lễ; nghỉ ngơi tết); chi thanh toán giao dịch tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức giữa những ngày đi tập trung học trên cơ sở huấn luyện (trong trường đúng theo cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không sắp xếp được khu vực nghỉ).;

+ Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc bản địa thiểu số được cử đi giảng dạy được hưởng những chính sách, chính sách theo khí cụ của quy định về đồng đẳng giới và công tác dân tộc.

*

Mức chi thù lao cho report viên khi tu dưỡng cán bộ, công chức trong nước là từng nào tiền? (Hình từ Internet)

Mức bỏ ra thù lao cho report viên khi tu dưỡng cán bộ, công chức trong nước?

Theo lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC vẻ ngoài về mức chi thù lao cho report viên khi bồi dưỡng cán bộ, công chức nội địa như sau:

Như vậy, tuỳ theo đối tượng, trình độ chuyên môn học viên, địa thế căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhà trì tổ chức những khoá tu dưỡng CBCC quyết định mức bỏ ra thù lao cho báo cáo viên trong nước (bao có cả thù lao biên soạn giáo án bài giảng) bên trên cơ sở thỏa thuận hợp tác theo hiệ tượng hợp đồng quá trình phù hợp với chất lượng, trình độ chuyên môn của report viên trong phạm vi dự trù được giao.

Mức đưa ra thù lao về tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 ngày tiết học);


Quyết toán ngân sách đầu tư đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức vào nước như vậy nào?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 36/2018/TT-BTC giải pháp về quyết toán kinh phí đầu tư đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức nội địa như sau:

-Quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong nước:

+ việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí đầu tư chi cho trọng trách đào tạo, bồi dưỡng CBCC (bao bao gồm cả gớm phí thực hiện Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng) được thực hiện theo phương pháp tại Luật ngân sách nhà nước và những văn bản hướng dẫn Luật, những văn phiên bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán ngân sách nhà nước.

Cuối năm, kinh phí đầu tư chi cho trách nhiệm đào tạo, tu dưỡng CBCC được tổng hợp bình thường trong report quyết toán chi tiêu của những Bộ, cơ quan tw và các địa phương theo hình thức hiện hành.

- Quyết toán kinh phí đầu tư đào tạo, bồi dưỡng so với viên chức:

Căn cứ yêu cầu đào tạo, tu dưỡng viên chức trên cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi, nấc chi lao lý tại Thông tư này; thủ trưởng những đơn vị sự nghiệp chế tạo dự toán ngân sách đầu tư đào tạo, tu dưỡng viên chức tổng đúng theo trong dự toán chi tiếp tục của cơ quan, đơn vị theo điều khoản của Luật chi phí nhà nước và những văn phiên bản quy phi pháp luật quy định chính sách tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nghành hoạt động.

Việc phân bổ, quyết toán ngân sách đầu tư đào tạo, tu dưỡng viên chức tiến hành theo hiện tượng của Luật ngân sách nhà nước và quy định quy định về phương pháp tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.