Khi phân tích một loại chất béo, (kí hiệu là x) chứa đồng thời các triglixerit

Câu 598821: Khi so sánh một các loại chất lớn (kí hiệu là X) đựng đồng thời các triglixerit cùng axit béo tự do (không tất cả tạp chất khác) thấy oxi chiếm phần 10,88% theo khối lượng. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch Na
OH dư đun nóng, sau bội phản ứng thu được dung dịch chứa 51,65 gam lếu hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa với 5,06 gam glixerol. Phương diện khác, m gam X phản nghịch ứng tối đa với y mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của y là

A.

Bạn đang xem: Khi phân tích một loại chất béo

0,145.

B. 0,165.

C. 0,185.

D. 0,180.

Xem thêm: Nhà Thơ Lê Anh Xuân Và Bài Thơ Dừa Ơi Phân Tích, Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ “Dừa Ơi”


Quy đổi X về: (C17H35COO)3C3H5; C17H35COOH (a) và H2 (b)

n
C3H5(OH)3 = n(C17H35COO)3C3H5

⟹ n
Na
OH = n
C17H35COONa = 3.n(C17H35COO)3C3H5 + n
C17H35COOH

Muối gồm: C17H35COONa cùng H2

⟹ mmuối (1)

+) n
O = 6.n(C17H35COO)3C3H5 + 2.n
C17H35COOH

⟹ %m
O (2)

Từ (1) với (2) ⟹ a ; b ⟹ y


Giải bỏ ra tiết:

Quy thay đổi X về: (C17H35COO)3C3H5; C17H35COOH (a) với H2 (b)

n
C3H5(OH)3 = 0,055 = n(C17H35COO)3C3H5

⟹ n
Na
OH = n
C17H35COONa = 0,055.3 + a = 0,165 + a

Muối gồm: C17H35COONa (a + 0,165) và H2 (b)

306.(a + 0,165) + 2b = 51,65 (1)

+) n
O = 0,055.6 + 2a = 0,33 + 2a

⟹ 16.(0,33 + 2a):(890.0,055 + 284.a + 2b) = 0,1088 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ a = 0,005 ; b = -0,185

⟹ y = 0,185


Tham Gia Group dành cho 2K7 luyện thi Tn thpt - ĐGNL - ĐGTD

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Câu 632924: Khi so sánh một các loại chất khủng (X) cất đồng thời những triglixerit cùng axit béo thoải mái (không gồm tạp hóa học khác) thấy tất cả m
C : m
O = 99 : 14. Xà chống hóa hoàn toàn a gam X bằng dung dịch Na
OH dư, đun nóng, sau làm phản ứng thu được dung dịch đựng m gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa với 18,4 gam glixerol. Mặt khác, a gam X bội phản ứng buổi tối đa cùng với dung dịch chứa 0,46 mol Br2. Cực hiếm của m gần nhất với

A. 210.

B. 213.

C. 215.

D. 218.


m
C : m
O ⟹ n
C : n
O

Quy đổi tất cả hổn hợp muối gồm: C17H35COONa (x) cùng H2

n
H2 = -n
Br2

BTNT C ⟹ n
C

BTNT O ⟹ n
O

⟹ x ⟹ m


Giải chi tiết:

m
C : m
O = 99 : 14 ⟹ n
C : n
O = 66 : 7

Quy đổi tất cả hổn hợp muối gồm: C17H35COONa (x) và H2

n
H2 = -n
Br2 = -0,46

n
C3H5(OH)3 = 0,2

BTNT C: n
C = 18.x + 0,2.3

BTNT O: n
O = 2.x

⟹ (18x + 0,2.3) : 2x = 66 : 7 ⟹ x = 0,7

⟹ m = 213,28 gam


Tham Gia Group giành cho 2K7 luyện thi Tn trung học phổ thông - ĐGNL - ĐGTD

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.