Phân tích 0 45 gam hợp chất hữu cơ x chỉ chứa c, h, n tạo thành 0,44 gam co2

*

Đáp án : A

n
OH=0,07 ;n
H+=0,08

NH3 +H+ -> NH4+

0,01

m
C =0,44x12/44=0,12

m
H= 0,31-0,26=0,05Cx
Hy
Nz =. X:y:z=(0,12/12): (0,05/1):(0,14:14) = 1:5:1

CTDGN : (CH5N)n
MX= 1,38 x 22,4=3112n+ 5n+ 14n=31=> n=1chất là CH5N => CH3NH2


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!
Phân tích 0,45 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, N), nhận được 0,88 gam
CO2. Khía cạnh khác, nếu so sánh 0,45 gam X để toàn cục N vào X gửi thành
NH3rồi dẫn
NH3vừa tạo nên thành vào 100ml dung dịch
H2SO40,4M thu được hỗn hợp Y. Trung hòa - nhân chính axit dư trong Y buộc phải 70 ml dung dịch Na
OH 1M. Biết 1 lít hơi hóa học X (đktc) nặng nề 2,009 gam. Công thức phân tử...

Bạn đang xem: Phân tích 0 45 gam hợp chất hữu cơ x


Phân tích 0,45 gam hợp hóa học hữu cơ X (C, H, N), chiếm được 0,88 gam
CO2. Mặt khác, nếu đối chiếu 0,45 gam X để cục bộ N vào X gửi thành
NH3rồi dẫn
NH3vừa sinh sản thành vào 100ml dung dịch
H2SO40,4M thu được hỗn hợp Y. Th-nc axit dư trong Y buộc phải 70 ml dung dịch Na
OH 1M. Biết 1 lít hơi chất X (đktc) nặng nề 2,009 gam. Bí quyết phân tử của X là

A.C2H8N2

B.CH6N2

C.C2H5N

D.C2H7N


*

Đáp án D

*

Đáp án B

Gọi cách làm phân tử của X là Cx
Hy
Nt

*

*

*

*

Vậy cách làm phân tử của X là CH5N


Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ cất một nhiều loại nhóm chức. Mang lại 0,005 mol A chức năng vừa đầy đủ với 50 ml hỗn hợp Na
OH (D = 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm cất cánh hơi dung dịch B thu được 59,49 gam khá nước và còn sót lại 1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu như đốt cháy trọn vẹn chất rắn D chiếm được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2(đktc) và 0,495 gam H2O. Mặt khác nếu cho tất cả hổn hợp chất rắn...

Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nhân tố C, H, O) chỉ chứa một các loại nhóm chức. Cho 0,005 mol A chức năng vừa đầy đủ với 50 ml dung dịch Na
OH (D = 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm cất cánh hơi dung dịch B nhận được 59,49 gam tương đối nước và còn sót lại 1,48 gam lếu láo hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy trọn vẹn chất rắn D thu được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2(đktc) và 0,495 gam H2O. Còn mặt khác nếu cho hỗn hợp chất rắn D chức năng với dung dịch H2SO4loãng, dư rồi chưng đựng thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa những nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức với Mz

A. 8.

B. 12.

C. 6.

D. 10.


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang Sinh
4 tháng 5 2018

Đáp án A

Ta có: m
Dung dịch Na
OH= D × V = 60 gam.

∑n
Na= 2n
Na2CO3= 0,015 mol ⇒ m
Na
OH ban đầu= 0,6 gam.

Sơ đồ câu hỏi ta có:

*

BTKL ⇒ m
A= 59,49 + 1,48 – 60 = 0,97 gam. || cùng A + Na
OH ⇒ 0,09 gam H2O

Khi đốt D ta tất cả sơ đồ:

*

Bảo toàn yếu tố ⇒ n
C/D= 0,05 mol || n
H/D= 0,055 mol

Bảo toàn khối lượng ⇒ n
O2 đề xuất để đốt D= 0,0525 mol

⇒ Bảo toàn yếu tắc O ⇒ n
O/D= 0,03 mol

Tiếp tục bảo toàn yếu tố n
C/D= 0,05 mol || n
H/A= 0,05 mol và n
O/A= 0,02 mol

+ Vậy từ bỏ n
A= 0,005 mol ⇒ CTPT của A là C10H10O4(k = 6).

● phân biệt 3n
A= n
Na
OH. Tuy nhiên A chỉ có 4 nguyên tử Oxi ⇒ A là este 2 chức vào đó có một gốc –COO– thêm trực tiếp vào vòng benzen.

+ Với điều kiện MZ6H4CH2–OOCCH3

⇒ Z là HO–CH2–C6H4OH với MZ = 124. Đồng thời Z cất 8 nguyên tử H


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
19 mon 2 2017
Phân tích 2,36 gam chất Y nhận được 5,28 gam CO2; 3,24 gam H2O; còn N chuyển biến thành NH3. đến lượng NH3 nhận được vào 20ml dung dịch H2SO4 2M. Tiếp nối phải dùng 100 ml hỗn hợp Na
OH 0,4M để trung hòa H2SO4 còn dư. Tỷ khối tương đối của Y đối với khí H2 là 29,5. Phương pháp phân tử của Y là: A. C3H9N B.C2H7N C.C3H10N2...
Đọc tiếp

Phân tích 2,36 gam chất Y nhận được 5,28 gam CO2; 3,24 gam H2O; còn N chuyển trở thành NH3. Cho lượng NH3 thu được vào 20ml dung dịch H2SO4 2M. Kế tiếp phải dùng 100 ml hỗn hợp Na
OH 0,4M để trung hòa H2SO4 còn dư. Tỷ khối hơi của Y so với khí H2 là 29,5. Cách làm phân tử của Y là:

A. C3H9N

B.C2H7N

C.C3H10N2

D.C2H8N2


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang Sinh
19 mon 2 2017

Đáp án A

Quan gần cạnh 4 giải đáp ta tất cả công thức của Y tất cả dạng Cx
Hy
Nt.

*

*

Căn cứ vào 4 giải đáp ta được Y là C3H9N.

Nhận xét: Vì đấy là dạng thắc mắc trắc nghiệm có 4 đáp án buộc phải từ điểm lưu ý của 4 đáp án ta suy ra được Y không tồn tại chứa O. Khi ấy tính được ngay khối lượng N trong Y lúc biết khối lượng của Y và cân nặng của C, H trong Y. Với bài bác tập trường đoản cú luận từ các thành phầm cháy ta chỉ suy ra được Y cất C, H, N và hoàn toàn có thể có O. Khi đó các bạn cần phụ thuộc vào giả thiết về NH3 bội phản ứng với hỗn hợp H2SO4 nhằm tính được lượng NH3. Tiếp theo sau mới tính được xem như Y bao gồm chứa O tuyệt không. Rõ ràng như sau:

Vì H2SO4 dư nên gồm phản ứng:

*

*

*

*

*


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
31 mon 10 2017
Cho 13,6 gam hợp hóa học hữu cơ X cất C, H, O chức năng vừa đủ với 300 ml hỗn hợp Ag
NO3 2M vào NH3 thu đ­ược 43,2 gam Ag, biết MX = 68. Nếu cho 13,6 gam X tác dụng với H2 (Ni, to) thì cần ít nhất từng nào lít H2 (đktc) để chuyển hoàn toàn X thành hóa học hữu cơ no ? A. 13,44 lít. B.8,96 lít C.4,48 lít D.6,72...
Đọc tiếp

Cho 13,6 gam hợp hóa học hữu cơ X chứa C, H, O tính năng vừa đủ với 300 ml dung dịch Ag
NO3 2M trong NH3 thu đ­ược 43,2 gam Ag, biết MX = 68. Nếu đến 13,6 gam X chức năng với H2 (Ni, to) thì nên ít nhất bao nhiêu lít H2 (đktc) để chuyển trọn vẹn X thành hóa học hữu cơ no ?

A. 13,44 lít.

B.8,96 lít

C.4,48 lít

D.

Xem thêm: 3 Bài Văn Phân Tích Bài Thơ Qua Đèo Ngang Phân Tích Bài Thơ Qua Đèo Ngang

6,72 lít.


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang quẻ Sinh
31 tháng 10 2017

Đáp án B

*
X có liên kết 3 đầu mạch
*
*
Chú ý thắc mắc lượng H2 tối thiểu để chuyển X thành hóa học hữu cơ no ( andehit no, rồi thành ancol no)CH≡C-CH2-CHO + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CHO. Lựa chọn B.


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
11 tháng 8 2017
Một chất hữu cơ A có C, H, O, N. Đốt cháy trọn vẹn 3 gam hóa học A. Lấy tổng thể sản phẩm sau bội phản ứng cho vào trong bình Ca(OH)2 dư thì thu đuợc 8 gam kết tủa, đôi khi bình dung dịch tăng 5,32 gam. Mặt khác, khi so với 9 gam A bằng cách thức Kjeldahl chiếm được khí NH3. Dẫn tổng thể lượng khí NH3 nhận được vào 36ml hỗn hợp H2SO4 3M. Để trung hòa hết lượng axit còn dư thì cần phải dùng 160ml dung...
Đọc tiếp

Một hóa học hữu cơ A gồm C, H, O, N. Đốt cháy trọn vẹn 3 gam hóa học A. Lấy toàn thể sản phẩm sau làm phản ứng cho vào bình Ca(OH)2 dư thì thu đuợc 8 gam kết tủa, mặt khác bình dung dịch tăng 5,32 gam. Khía cạnh khác, khi so với 9 gam A bằng cách thức Kjeldahl chiếm được khí NH3. Dẫn toàn cục lượng khí NH3 nhận được vào 36ml hỗn hợp H2SO4 3M. Để th-nc hết lượng axit còn dư thì rất cần được dùng 160ml hỗn hợp Na
OH 0,6M. Công thức phân tử của A là (biết MA

A. C3H702N

B.C4H10O2N2

C.C4H7O4n

D.C2H5O2N


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang đãng Sinh
11 mon 8 2017

Đáp án D

Sản phẩm cháy sau bội phản ứng bao gồm CO2, H2O cùng N2

*

*

Nên A tất cả dạng (C2H5O2N)n . Mà MA 100 bắt buộc 75n 100 => n = 1. Vậy A là C2H5O2N.


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
16 tháng 8 2019
Hỗn hợp bao gồm 2 anđehit đối kháng chức X cùng Y được tạo thành 2 phần cân nhau - phần 1: Đun nóng với dung dịch Ag
NO3 dư trong NH3 thì chế tác 10,8 gam Ag. - phần 2: Oxi hóa sinh sản thành 2 axit tương ứng, kế tiếp cho 2 axit này bội phản ứng cùng với 250 ml dd Na
OH 0,26M được hỗn hợp Z. Để trung hòa lượng Na
OH dư trong dung dịch Z nên dùng đúng 100 ml hỗn hợp HCl 0,25M thu được dung dịch T. Cô cạn dung dịch T rồi lấy đốt...
Đọc tiếp

Hỗn hợp gồm 2 anđehit đối kháng chức X với Y được phân thành 2 phần bằng nhau

- phần 1: Đun nóng với dung dịch Ag
NO3 dư vào NH3 thì sản xuất 10,8 gam Ag.

- phần 2: Oxi hóa tạo ra thành 2 axit tương ứng, tiếp đến cho 2 axit này phản nghịch ứng cùng với 250 ml dd Na
OH 0,26M được dung dịch Z. Để th-nc lượng Na
OH dư trong dung dịch Z yêu cầu dùng đúng 100 ml hỗn hợp HCl 0,25M thu được dung dịch T. Cô cạn hỗn hợp T rồi rước đốt cháy hóa học rắn thu được sau khoản thời gian cô cạn được 3,52 gam CO2 cùng 0,9 gam H2O.

Công thức phân tử của 2 anđehit là

A. HCHO cùng C2H5CHO

B. HCHO và C2H3CHO

C. HCHO với CH3CHO

D. CH3CHO với C2H5CHO


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang quẻ Sinh
16 mon 8 2019
Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
21 tháng 8 2019
Đốt cháy trọn vẹn 7,12 gam hỗn hợp M gồm tía chất hữu cơ X; Y; Z (đều gồm thành phần C, H, O). Sau bội nghịch ứng nhận được 6,72 lít khí CO2 cùng 5,76 gam nước. Mặt khác, nếu mang lại 3,56 gam các thành phần hỗn hợp M bội nghịch ứng với mãng cầu dư nhận được 0,28 lít khí hiđro, còn nếu mang đến 3,56 gam hỗn hợp M bội nghịch ứng với hỗn hợp Na
OH thì cần vừa đủ 200 ml hỗn hợp Na
OH 0,2 M. Sau bội phản ứng với Na
OH chiếm được một hóa học hữu cơ cùng 3,28...
Đọc tiếp

Đốt cháy trọn vẹn 7,12 gam tất cả hổn hợp M gồm ba chất hữu cơ X; Y; Z (đều bao gồm thành phần C, H, O). Sau làm phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2 và 5,76 gam nước. Mặt khác, nếu mang đến 3,56 gam tất cả hổn hợp M phản ứng với na dư nhận được 0,28 lít khí hiđro, còn nếu cho 3,56 gam các thành phần hỗn hợp M phản bội ứng với hỗn hợp Na
OH thì nên cần vừa đầy đủ 200 ml hỗn hợp Na
OH 0,2 M. Sau phản ứng với Na
OH chiếm được một chất hữu cơ cùng 3,28 gam một muối. Biết mỗi chất chỉ chứa một tổ chức. Mang sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn. Công thức cấu trúc của X; Y; Z là:

A. HCOOH, C2H5OH, CH3COOC2H5

B.CH3COOH,C2H5OH,CH3COOC2H5

C. CH3COOH, CH3OH, CH3COOCH3

D.CH3COOH,C2H5OH,CH3COOCH3


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang Sinh
21 tháng 8 2019

Đáp án B

· nhờ vào đáp án ta thấy M bao gồm một axit, 1 ancol, 1 este mọi no, 1-1 chức, mạch hở.

· Đặt số mol của axit, ancol, este vào 3,56 g M lần lượt là x, y, z.

*


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
20 tháng 4 2019
Hỗn đúng theo X bao gồm 3 axit đơn chức mạch hở trong các số ấy có hai axit no là đồng đẳng sau đó và một axit không no gồm một links đôi. đến m gam X tính năng với dung dịch chứa 500 ml hỗn hợp Na
OH 1M. Để trung hòa lượng Na
OH dư nên 100ml hỗn hợp HCl 1M cùng thu được hỗn hợp A. Cô cạn cẩn thận A chiếm được 42,65 gam hóa học rắn khan B. Khía cạnh khác, nếu như đốt cháy toàn cục m gam X trên, rồi dẫn toàn bộ khí và...
Đọc tiếp

Hỗn vừa lòng X gồm 3 axit 1-1 chức mạch hở trong những số đó có nhì axit no là đồng đẳng sau đó và một axit ko no bao gồm một links đôi. Mang đến m gam X tính năng với dung dịch cất 500 ml dung dịch Na
OH 1M. Để trung hòa lượng Na
OH dư buộc phải 100ml dung dịch HCl 1M cùng thu được dung dịch A. Cô cạn cẩn trọng A nhận được 42,65 gam chất rắn khan B. Khía cạnh khác, nếu như đốt cháy cục bộ m gam X trên, rồi dẫn toàn bộ khí và hơi qua dung dịch Na
OH dư, thấy cân nặng dung dịch tăng lên 66,4 gam. Tính thành phần phần trăm trọng lượng của axit không no vào X

A. 48,19%

B. 38,57%

C. 21,43%

D. 25,71%


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang quẻ Sinh
20 tháng tư 2019

Giải thích: Đáp án D

*

Đốt cháy X rồi dẫn qua Na
OH dư có trọng lượng dung dịch tăng 66,4

*

Gọi X cất x mol

*
và y mol
*

Ta có:

*

Kết hợp điều kiện số mol, => n¯=53;m=2

Vậy

*


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
3 mon 6 2017
Hai hợp chất hữu cơ X, Y (đều cất C, H, O cùng chỉ cất một loại nhóm chức), MX = 76 gam/mol, Y tất cả vòng benzen. Mang đến 1,14 gam X công dụng với mãng cầu dư, nhận được 336 ml H2 (đktc). Chất Z (có phương pháp phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất) được chế tạo thành khi mang lại X tác dụng với Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam Z cần 1,288 lít O2 (đktc), chiếm được CO2 với H2O tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 11: 6. Còn mặt khác 4,48...
Đọc tiếp

Hai hợp hóa học hữu cơ X, Y (đều đựng C, H, O với chỉ chứa một các loại nhóm chức), MX = 76 gam/mol, Y tất cả vòng benzen. Mang lại 1,14 gam X chức năng với na dư, nhận được 336 ml H2 (đktc). Chất Z (có cách làm phân tử trùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất) được tạo thành khi mang đến X công dụng với Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam Z yêu cầu 1,288 lít O2 (đktc), thu được CO2 cùng H2O bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 11: 6. Còn mặt khác 4,48 gam Z tính năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch Na
OH 0,2 M. Số cách làm cấu tạo phù hợp của Z

A. 9

B. 4

C. 6

D. 8


#Hóa học lớp 11
1
NQ
Ngô quang đãng Sinh
3 mon 6 2017

Đáp án A

*


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

OLM là nền tảng gốc rễ giáo dục số. Với chương trình đào tạo bám gần kề sách giáo khoa từ chủng loại giáo tới trường 12. Những bài học được cá thể hoá và phân tích thời hạn thực. OLM đáp ứng nhu ước riêng của từng bạn học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

olm.vn


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải vận dụng trên app Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu cầu VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ giành cho tài khoản VIP cá nhân, sung sướng nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản.

*
h-full object-cover">
*
object-cover">
*
">
*
h-<18px> object-cover">
*
1
Luôn gồm GIẢI THÍCH công việc giải
Không copy câu trả lời của Timi
Không xào nấu trên mạng
Không spam câu trả lời để thừa nhận điểm
Spam sẽ bị khóa tài khoản
Toán đố
Văn phiên bản biểu cảm
Tiến hóa trong sinh học
Ngôn ngữ thiết kế pascal
Este cùng Lipit
Tiểu thuyết văn học
Động vật máu lạnh
Văn bạn dạng tự sự
Bảo vệ môi trường
Mệnh đề quan tiền hệ
Người chịu đựng trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x