Phân Tích 80 Ra Thừa Số Nguyên Tố Chỉ Ra Ước Của Chúng 80,364

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Phân tích 80 ra thừa số nguyên tố

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh

Xem thêm: Bỏ túi cách nhắn tin xin nghỉ ốm thuyết phục để xin nghỉ phép

Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

a, 119 = 7.17có 4 mong là 1; 7; 17; 119

b, 625 =54có 5 mong là 1; 5; 25; 125; 625

c, 200 =23.52có 12 ước 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 25;40; 50; 100; 200


*

*

300 = 23. 3 . 52

Ư(300) = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100; 150; 300

24 = 23. 3

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24


Số 300,24 chưa phải là số nguyên bắt buộc không thể phân tích ra vượt số yếu tắc được,các ước của 300,24 là những số có thể chia hết đến nó


phân tích: 45,80,72,126,150 ra quá số nguyên tố với tìm các ước của chúng?

b,các số trên chia hết cho các số thành phần nào?


45 = 32.5; Ư(45) = (1; 3; 5; 9; 13; 45}

45⋮ 3; 5 (là các số nguyên tố)

80 = 24.5 Ư(80) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 40; 80

80(⋮)2; 5 (là các số nguyên tố)

72 = 23.32Ư(72) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72

72(⋮)2; 3 (là các số nguyên tố)

126 = 2.32.7 Ư(126) = 1; 2; 3; 6; 7; 9; 14; 18; 21; 42; 63; 126

126(⋮)2; 3; 7 (là các số nguyên tố)

150 = 2.3.52; Ư(150) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 25; 30; 50; 75; 150

150⋮ 2; 3; 5 (là những số nguyên tố)


bài 1phân tích các số sau 36,52,134,391,1463 ra thừa số nguyên tốa) tìm những ước thành phần của từng số trênb) tìm những ước nguyên mỗi sốbài 2a) viết những số chỉ tất cả ước nhân tố là 7b) viết tư số thoải mái và tự nhiên mà mỗi số có đúng bố ước nguyên...

bài 1phân tích các số sau 36,52,134,391,1463 ra vượt số nguyên tốa) tìm những ước thành phần của từng số trênb) tìm các ước nguyên mỗi sốbài 2a) viết các số chỉ tất cả ước nguyên tố là 7b) viết tứ số tự nhiên và thoải mái mà từng số bao gồm đúng ba ước nguyên tố


1/Tìm những số nguyên tố trong những số sau:129;137;259;283;557;824;159;327;809;973

2/Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố:32;127;275;312;3060;24255;62475

3/Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố.Hãy tìm các ước của 120


a) 70=2.5.7

117=117.1

Suy ra ƯCNN(70,117)=2.5.7.117=8190

Vậy Ư(8190)=UCNN(70,117)

Suy ra tôi đã làm sai cùng mik thấy từ bỏ hào về mik lúc làm tốt như vậy


a)

Có: (70=2.5.7)

(70=2^1.5^1.7^1)

=> 70 có số ước là: (left(1+1 ight)left(1+1 ight)left(1+1 ight)=2.2.2=8) (Ước)

b)

Có: (117=3^2.13^1)

=> 117 bao gồm số ước là: (left(2+1 ight)left(1+1 ight)=3.2=6) (Ước)


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

thamluan.com là nền tảng giáo dục số. Cùng với chương trình đào tạo và huấn luyện bám ngay cạnh sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Những bài học được cá nhân hoá với phân tích thời gian thực. thamluan.com đáp ứng nhu mong riêng của từng fan học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui lòng nhấn vào đây để upgrade tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.