Tham luận sinh hoạt chuyên đề, trường chính trị nguyễn chí thanh

Sinh hoạt chuyên đề là loại hình sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một vài nội dung có liên quan được chi bộthực hiện tại ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt chu kỳ hằng tháng.

Bạn đang xem: Tham luận sinh hoạt chuyên đề

Mục đích sinh hoạt chuyên đềThông qua sinh hoạt siêng đề giúp cho đảng viên cập nhật được vụ việc lớn, quan trọng, cần thiết của khu đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo nên sự thống tốt nhất cao về thừa nhận thức, bốn tưởng và hành động. Từ bỏ đó đặt ra các giải pháp nhằm thực hiện giỏi hơn công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ bao gồm trị sinh hoạt mỗi cơ quan, đối kháng vị, doanh nghiệp.
*

Chi bộ cơ quan Ủy ban chiến trường Tổ quốc tỉnh tổ chức triển khai sinh hoạt chăm đề “Một số giải pháp để cải thiện chất lượng, tác dụng công tác đo lường và thống kê và bội phản biện làng hội của chiến trận Tổ quốc”.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề:


Nội dung các buổi sinh hoạt siêng đề tại những chi cỗ được tuyển lựa sao cho tương xứng với trọng trách chính trị của từng cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch, gợi ý của Đảng ủy cung cấp trên; tình hình, đặc điểm, trách nhiệm chính trị của chi bộ, mỗi quý ít độc nhất vô nhị một lần đưa ra bộ tổ chức triển khai sinh hoạt theo các nhóm sự việc sau:- Về học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp cho trên.- Về các chiến thuật phòng, chống, xung khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong bỏ ra bộ.- Về công tác làm việc xây dựng Đảng, xây dựng khối hệ thống chính trị, thành lập cơ quan, công ty vững mạnh; chống chọi phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa sinh sống cơ quan, 1-1 vị, doanh nghiệp.- Về những giải pháp nâng cấp trình độ lý luận thiết yếu trị, trình độ nghiệp vụ, năng lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.- Về triển khai tiến hành các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan trực sau đó sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.- Về việc nâng cấp chất lượng, kết quả việc tiến hành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệp.- Về giáo dục truyền thống cuội nguồn cách mạng, truyền thống lịch sử của cơ quan, đối kháng vị, doanh nghiệp được cho cán bộ, đảng viên.Năm 2023, Ban hay vụ Đảng ủy Khối triển khai các chuyên đề:- chăm đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về phát huy ý chí từ bỏ lực, từ cường, khơi dậy mơ ước và truyền thống cuội nguồn văn hóa, con tín đồ Hà Tĩnh, nỗ lưc dứt kế hoạch phạt triển kinh tế - buôn bản hội năm 2023”.- chuyên đề “Thường xuyên tự soi, tự sửa lắp với tương khắc phục những hạn chế, lỗi năm 2022, góp phần chấm dứt xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công ty năm 2023”.- chăm đề sinh hoạt thiết yếu trị, tư tưởng về ngôn từ tác phẩm “Kiên quyết, kiên định đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng cùng Nhà vn ngày càng trong sạch, vững vàng mạnh” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
*

Chi bộ Kế hoạch Vật tứ - thống trị Đầu tứ - Tài bao gồm Kế toán (Đảng bộ công ty Điện lực Hà Tĩnh)

tổ chức sinh hoạt chăm đề “Tự soi, tự sửa”

Quy trình tổ chức một trong những buổi sinh hoạt siêng đề:

* Công tác chuẩn bị


- căn cứ vào kế hoạch, giải đáp của cấp cho trên hoặc trách nhiệm chính trị của bỏ ra bộ, cung cấp ủy thảo luận, thống độc nhất chọn siêng đề sinh hoạt.- đưa ra ủy phân công sẵn sàng đề dẫn (chi ủy viên, tổ đảng hoặc đảng viên có công dụng biên tập, thông thuộc nội dung tương quan đến chăm đề).- đưa ra ủy xem xét đề dẫn; thông báo nội dung siêng đề, gởi đề dẫn, phân công trách nhiệm cho đảng viên chuẩn bị tham luận, chủ kiến phát biểu... Tự kỳ họp thường xuyên kỳ chi bộ của mon trước.
- Tuyên cha lý do, reviews đại biểu (nếu có).- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.- thông tin tình hình đảng viên: Số đảng viên tất cả mặt, vắng mặt (lý do).- thông qua nội dung, công tác sinh hoạt đưa ra bộ.- túng thiếu thư bỏ ra bộ nêu mục đích, yêu mong buổi sinh hoạt siêng đề.- Đảng viên được phân công chuẩn chỉnh bị, trình bày đề dẫn chuyên đề.- các đảng viên phát biểu, nêu nhấn thức của cá thể đối với chuyên đề; contact với bỏ ra bộ, cơ quan, đối kháng vị, doanh nghiệp, bản thân; đặt ra các giải pháp để thực hiện giỏi hơn ... (trong quy trình thảo luận, công ty trì có thể gợi mở, nêu vấn đề để những đảng viên làm phản biện, có ý kiến khác).- Đảng viên được phân công chuẩn bị đề dẫn chăm đề tiếp thu những ý kiến. - túng thư đưa ra bộ (hoặc công ty trì) nhận xét việc chuẩn bị, unique của buổi sinh hoạt siêng đề; ý nghĩa, tính năng của siêng đề so với chi bộ, đảng viên; kết luận các nội dung buộc phải tiếp thu; định hướng tư tưởng mang lại đảng viên về vụ việc sinh hoạt.Chuyên đề sau khi hoàn thiện yêu cầu gửi đảng viên trong chi bộ (hoặc tổ đảng) nhằm nghiên cứu, học hành và báo cáo cấp ủy cấp cho trên trực tiếp.
+ sẵn sàng đề dẫn đưa ra tiết, phân công trách nhiệm cho từng đảng viên thâm nhập thảo luận, đóng góp chủ kiến trong sinh hoạt chăm đề; update tình hình, hỗ trợ kịp thời các văn bạn dạng chỉ đạo, giải đáp của trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, những tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chuyên đề.+ Trong thừa trình đàm đạo phải thường xuyên, kịp lúc định hướng, gợi mở sự việc cho đảng viên phát biểu; tổ chức rút tay nghề sau sinh hoạt chăm đề; có thể ra nghị quyết của bỏ ra bộ để triệu tập lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhấn xét, nhận xét hạn chế, tìm vì sao và đề xuất phương án khắc phục; khuyến khích tăng tốc hoạt đụng giao lưu, tổ chức sinh hoạt chăm đề giữa những chi bộ.+ Không tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt bỏ ra bộ. Việc tổ chức sinh hoạt siêng đề không thay thế sinh hoạt đưa ra bộ thường xuyên kỳ; nếu chi bộ trở ngại về thời gian, địa điểm hoàn toàn có thể kết hợp sinh hoạt siêng đề cùng với sinh hoạt đưa ra bộ thường kỳ trong và một buổi, nhưng phải tiến hành lần lượt, sinh hoạt thường kỳ chấm dứt mới sinh hoạt siêng đề hoặc ngược lại.+ Đảng ủy yêu cầu coi trọng câu hỏi kiểm tra, tính toán các đưa ra bộ trực thuộc tiến hành sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; kịp thời khích lệ khen thưởng những chi bộ trực thuộc tiến hành đầy đủ, có quality trong sinh hoạt chăm đề.- Đối cùng với đảng viên:+ Đảng viên được phân công chuẩn bị tham luận: phân tích kỹ siêng đề; văn bản tham luận tập trung vào những vấn đề: dìm thức của cá thể về vấn đề, văn bản sinh hoạt; thực trạng của vấn đề (kết quả, hạn chế); đặt ra phương hướng, phương án để khắc chế hạn chế, thực hiện vấn đề giỏi hơn (liên hệ với bản thân, với chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp lớn …).+ các đảng viên khác: nghiên cứu và phân tích kỹ siêng đề, sẵn sàng ý kiến thảo luận; tương tác các ngôn từ của siêng đề với nhiệm vụ của phiên bản thân, nhiệm vụ chính trị của đưa ra bộ, cơ quan, doanh nghiệp.
Chọn liên kết
Bộ tư pháp
Cổng tin tức điện tử Bắc Giang
Báo lao lý Việt Nam
Báo Bắc Giang
Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang
Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia
Cơ sở dữ liệu quốc gia văn phiên bản pháp luật
Cổng tin tức điện tử chính phủ nước nhà Việt Nam
Huyện yên Dũng
Huyện Hiệp Hoà
Huyện Lục Nam
Huyện Tân Yên
Huyện tô Động
Huyện Lục Ngạn
TP Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Huyện lạng Giang
*
Thống kê Thống kê
*
Refresh CAPTCHA
In các giải pháp nâng cấp chất lượng sinh hoạt chăm đề vào Đảng bộ Sở tứ pháp

Nhận thức sâu sắc tầm đặc biệt quan trọng của việc sinh hoạt bỏ ra bộ theo chuyên đề, trong những năm qua, Đảng bộ Sở bốn pháp luôn luôn chú trọng thay đổi nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề lắp với trọng trách chính trị trung tâm của cơ quan, solo vị; đôi khi xác định đó là nhiệm vụ đặc trưng nhằm cải thiện chất lượng chi đảng bộ và là trong số những nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức pk của tổ chức triển khai đảng, cải thiện chất lượng lực lượng đảng viên, xuất bản Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Vì đó, thời gian qua, Đảng ủy Sở bốn pháp đã luôn luôn quan chổ chính giữa lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành sinh hoạt siêng đề bảo đảm thực chất, hiệu quả từ việc phát hành các chương trình, planer đến chỉ huy các đưa ra bộ tổ chức thực hiện; luôn luôn luôn đổi mới phương pháp, bề ngoài sinh hoạt; tiếp tục kiểm tra, đo lường và tính toán việc triển khai và đánh giá công dụng thực hiện nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng hầu hết tổ chức, cá thể có thành tích nhằm mục đích nhân rộng điển hình nổi bật tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hiện nay, Đảng cỗ Sở tư pháp hiện nay có 51 đảng viên (47 đảng viên bao gồm thức, 05 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 04 đưa ra bộ trực thuộc. Trên cơ sở văn bạn dạng chỉ đạo, hướng dẫn của thức giấc ủy, Đảng ủy CCQ tỉnh; đồng thời bám sát đít vào trách nhiệm trọng vai trung phong và địa thế căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, solo vị, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở tứ pháp chỉ huy các đưa ra bộ trực thuộc tạo kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, vào đó xác minh rõ nội dung, hình thức, thời gian thực hiện nay sinh hoạt theo tháng, quý đồng thời lãnh đạo triển khai cho tới 100% cán bộ, đảng viên nâng cấp nhận thức về vai trò, chân thành và ý nghĩa việc sinh hoạt đưa ra bộ hay kỳ với sinh hoạt bỏ ra bộ theo siêng đề. Trung bình từng năm, Đảng ủy và những Chi bộ trực nằm trong đã tổ chức triển khai được gần 50 buổi sinh hoạt chăm đề.

Nội dung được chọn lọc sinh hoạt chăm đề phần lớn là những vụ việc nóng, nổi cộm với cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của đảng như: công tác xây dựng đảng, các nguyên tắc sống đảng; trách nhiệm công tác chuyên môn còn khó khăn, vướng mắc..., đồng thời, lắp sinh hoạt chăm đề cùng với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng tốc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chặn, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” trong nội bộ; chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị về tăng cường việc học tập tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Mùa Xuân Chín Phân Tích - Đánh Giá Và Phân Tích Mùa Xuân Chín

Phương pháp, bề ngoài sinh hoạt chuyên đề luôn luôn được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực, tại mỗi buổi sinh hoạt siêng đề, bỏ ra ủy báo cáo đề dẫn reviews thực trạng, chỉ rõ những hiệu quả đạt được, số đông hạn chế, khó khăn khăn, vướng mắc của chăm đề; với niềm tin dân chủ, túa mở, trách nhiệm, các đảng viên trong đưa ra bộ thảo luận, trong số đó tập trung đưa ra hồ hết nhận xét, reviews của cá nhân và lời khuyên những phương án thiết thực để cởi gỡ hồ hết khó khăn, vướng mắc, khắc phục phần đa hạn chế nhằm mục đích thực hiện tại có tác dụng các trọng trách công tác đảng tương tự như nhiệm vụ công tác làm việc chuyên môn. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề theo quý, một số trong những chi cỗ đã phát hành Nghị quyết lãnh đạo, lãnh đạo về câu chữ chuyên đề sẽ được tổ chức triển khai sinh hoạt nhằm tổ chức thực hiện trong thời hạn tiếp theo.

Xác định công tác làm việc sinh hoạt siêng đề đề nghị được tổ chức thực hiện thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh bề ngoài nên Đảng ủy Sở đã tập trung thực hiện xuất sắc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đo lường trong suốt quy trình tổ chức thực hiện. Để nâng cấp chất lượng làm việc theo chuyên đề ở các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Sở bốn pháp đã không ngừng cải thiện sức chiến đấu, bức tốc năng lực chỉ huy của cấp ủy Đảng trên cửa hàng phát huy tính dân chủ; đề cao vai trò trọng trách của fan đứng đầu, của tập thể, của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chế tạo sự đoàn kết, thống tốt nhất cao vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại chỉ thị, quyết nghị của Đảng; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bằng hữu đảng ủy viên; giám sát, phía dẫn các chi bộ tiến hành sinh hoạt chăm đề; bức tốc công tác kiểm tra, đo lường và tính toán việc sinh hoạt chi bộ định kỳ và ngơi nghỉ theo chăm đề. Qua kiểm tra, thống kê giám sát cho thấy, những chi bộ đều tiến hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo chăm đề; chắt lọc đúng cùng trúng hầu như chuyên đề thích hợp hợp để mang ra bàn bạc, thảo luận; nội dung, vẻ ngoài phong phú; quality các buổi làm việc được bảo vệ và nâng lên; đồng thời, thống nhất ý chí hành động và xúc tiến thực hiện kết luận sinh hoạt chuyên đề một cách bài xích bản, chặt chẽ.

Có thể khẳng định, việc nâng cấp chất lượng sinh hoạt đưa ra bộ theo chuyên đề ở những Chi cỗ trực trực thuộc Đảng cỗ Sở bốn pháp đã chế tạo ra sự chuyển biến tích cực và lành mạnh từ tứ tưởng đến hành động trong đảng viên, công chức, viên chức, fan lao động; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao hễ của Sở bao gồm tư tưởng chính trị vững vàng vàng, phẩm chất đạo đức, lối sinh sống lành mạnh, năng động và luôn nêu cao ý thức trách nhiệm vào việc triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần xong thắng lợi trọng trách chính trị của ngành. Đơn cử như năm 2016, Đảng bộ Sở tư pháp sẽ được công nhận danh hiệu trong sáng vững mạnh, 04 bỏ ra bộ đạt trong sáng vững mạnh, trong các số đó có 01 bỏ ra bộ đạt trong sạch vững mạnh khỏe tiêu biểu, 06 đảng viên kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ, 42 đảng viên xong tốt nhiệm vụ; 01 tập thể nổi bật tiên tiến; 06 cá nhân đảng viên điển hình tiên tiến.

Tuy nhiên, lân cận những hiệu quả đạt được, việc tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề còn một trong những hạn chế chủ yếu như: (i) một trong những ít buổi sinh hoạt chăm đề còn mang tính chất hình thức, không thiết thực, hiệu quả; (ii) việc triển khai tiến hành Nghị quyết sinh hoạt siêng đề còn chưa vậy thể; công tác làm việc kiểm tra, giám sát và đo lường của các chi bộ trong việc tiến hành các phương án đưa ra sau sinh sản hoạt siêng đề còn không được sâu sát, không thường xuyên, kịp thời; (iii) một số trong những đảng viên còn không nêu cao lòng tin trách nhiệm, ít tham gia ý kiến trong các buổi sinh hoạt siêng đề hoặc chủ ý tham gia chưa hóa học lượng, chưa hiểu rõ được vấn đề cũng như chưa khuyến cáo được các giải pháp thực hiện nhằm giải quyết các vụ việc còn hạn chế; ...

Trong thời hạn tới, để tiếp tục nâng cấp chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tương khắc phục hầu như hạn chế, shop chúng tôi thiết nghĩ cần tập trung triển khai các phương án chủ yếu hèn sau:

Hai là, cấp ủy cung cấp trên liên tiếp chỉ đạo, phía dẫn ví dụ nội dung, cách thức tiến hành sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, phân công cấp ủy viên liên tục dự, giám sát, phía dẫn những chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Việc chuẩn bị các câu chữ sinh hoạt chăm đề cần thiết thực với yêu cầu trách nhiệm của chi bộ, đồng thời bảo đảm an toàn chuẩn bị kỹ lưỡng, rất đầy đủ các văn bản của đề dẫn sinh hoạt chăm đề.

Ba là, phát huy tính dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm triển khai tự phê bình và phê bình của đảng viên trong vấn đề tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt siêng đề, nhất là reviews những hạn chế, tra cứu ra tại sao và chiến thuật để tự khắc phục, trên niềm tin xây dựng, cải thiện ý thức tổ chức triển khai kỷ điều khoản Đảng, chế tạo đoàn kết, thống tốt nhất cao trong đưa ra bộ. Đảm bảo các ý kiến giới thiệu được trao đổi kỹ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, độc nhất là những ý loài kiến trái chiều.

Bốn là, liên tiếp củng cố, khiếu nại toàn, nâng cấp chất lượng nhóm ngũ cung cấp ủy; đon đả bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác làm việc đảng, phương pháp thức, ngôn từ sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt siêng đề nói riêng.

Năm là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, liên tục sơ kết rút tay nghề trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu thốn sót; biểu dương, khen thưởng kịp thời những bỏ ra bộ, đảng viên tiến hành tốt cơ chế sinh hoạt chăm đề, đôi khi có bề ngoài xử lý nghiêm những chi bộ không thực hiện trang nghiêm sinh hoạt chuyên đề và đều đảng viên thoái hoá về tư tưởng bao gồm trị, về đạo đức lối sống, phạm luật những điều đảng viên không được làm, vi phi pháp luật bên nước, vi phạm 27 biểu thị như Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Tin tưởng rằng, cùng với việc triển khai đồng bộ, có kết quả các chiến thuật chủ yếu nêu trên sẽ nâng cấp chất lượng sinh hoạt chăm đề, sinh hoạt bỏ ra bộ; cải thiện chất lượng lực lượng đảng viên, đội hình công chức, viên chức, người lao động; góp phần cải thiện năng lực lãnh đạo, sức chiến tranh của tổ chức triển khai Đảng và sản xuất Đảng bộ trong trắng vững mạnh, thực hiện thành công mọi trọng trách chính trị, thỏa mãn nhu cầu yêu mong ngày càng tốt của việc làm công nghiệp hóa, hiện đại hóa với hội nhập quốc tế./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.