Phân tích vẻ đẹp trữ tình của sông đà ”, access to this page has been denied

Nguyễn Tu&#x
E2;n l&#x
E0; nh&#x
E0; văn duy mỹ – "suốt đời t&#x
F4;n thờ v&#x
E0; phụng sự c&#x
E1;i đẹp"
(Gs. Nguyễn Đăng Mạnh). T&#x
E1;c phẩm của &#x
F4;ng l&#x
E0; những trang viết sống động về nhỏ người v&#x
E0; thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n với cảm hứng ngợi ca. "Người l&#x
E1;i đ&#x
F2; s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;"
l&#x
E0; t&#x
E1;c phẩm ti&#x
EA;u biểu mang lại khuynh hướng thẩm mĩ đ&#x
F3; của nh&#x
E0; văn. Dưới ng&#x
F2;i b&#x
FA;t của &#x
F4;ng, s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; hiện l&#x
EA;n hung bạo như một "lo&#x
E0;i thủy qu&#x
E1;i nham hiểm v&#x
E0; độc dữ" nhưng cũng rất dịu d&#x
E0;ng v&#x
E0; say đắm như một mỹ nh&#x
E2;n T&#x
E2;y Bắc. Đoạn văn ta sắp ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch sau đ&#x
E2;y l&#x
E0; đoạn văn ti&#x
EA;u biểu mang đến vẻ đẹp trữ t&#x
EC;nh, thơ mộng đ&#x
F3; của Đ&#x
E0; giang.

Bạn đang xem: Phân tích vẻ đẹp trữ tình của sông đà

Đoạn tr&#x
ED;ch "Người l&#x
E1;i đ&#x
F2; s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;"
được tr&#x
ED;ch trong t&#x
F9;y b&#x
FA;t s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; (1960). T&#x
E1;c phẩm n&#x
E0;y l&#x
E0; kết quả của chuyến đi d&#x
E0;i 8 th&#x
E1;ng m&#x
E0; Nguyễn Tu&#x
E2;n đ&#x
E3; đến với T&#x
E2;y Bắc. T&#x
E2;y Bắc h&#x
F9;ng vĩ m&#x
E0; dạt d&#x
E0;o chất thơ đ&#x
E3; tạo ấn tượng cho nh&#x
E0; văn, nhất l&#x
E0; nhỏ s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;. Nguyễn Tu&#x
E2;n sau thời điểm trở về H&#x
E0; Nội đ&#x
E3; bắt tay v&#x
E0;o s&#x
E1;ng t&#x
E1;c t&#x
F9;y b&#x
FA;t S&#x
F4;ng Đ&#x
E0;. T&#x
E1;c phẩm nhanh ch&#x
F3;ng đến với bạn đọc v&#x
E0; được đ&#x
F3;n nhận nồng nhiệt. T&#x
F9;y b&#x
FA;t đ&#x
E3; thật sự g&#x
E2;y ấn tượng mạnh mang lại người đọc bởi chất liệu ng&#x
F4;n từ phong ph&#x
FA; v&#x
E0; đa dạng. Nh&#x
E0; văn đ&#x
E3; huy động cả kho t&#x
E0;ng tiếng Việt, cả nhiều ng&#x
E0;nh nghề, lĩnh vực để t&#x
E1;i hiện một s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; hung bạo, trữ t&#x
EC;nh v&#x
E0; một người l&#x
E1;i đ&#x
F2; với cốt c&#x
E1;ch nghệ sĩ. (Ths Phan Danh Hiếu)

Phần đầu của đoạn tr&#x
ED;ch, t&#x
E1;c giả chủ yếu mi&#x
EA;u tả sự hung bạo, hung vĩ, hiểm nguy của một d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng lắm th&#x
E1;c nhiều ghềnh. Đ&#x
F3; l&#x
E0; sự dữ dội của cảnh đ&#x
E1; dựng bờ s&#x
F4;ng, cảnh ghềnh H&#x
E1;t L&#x
F3;ong "nước x&#x
F4; đ&#x
E1;, đ&#x
E1; x&#x
F4; s&#x
F3;ng, s&#x
F3;ng x&#x
F4; gi&#x
F3;", cảnh những h&#x
FA;t nước r&#x
F9;ng rợn; cảnh th&#x
E1;c đ&#x
E1; g&#x
E0;o th&#x
E9;t; d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng với biết bao cửa tử cửa sinh... Cuối đoạn tr&#x
ED;ch t&#x
E1;c giả chủ yếu b&#x
E0;n về vẻ đẹp trữ t&#x
EC;nh của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng.


Nguyễn Tu&#x
E2;n quan lại s&#x
E1;t s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; ở nhiều g&#x
F3;c độ. G&#x
F3;c độ thứ nhất l&#x
E0; từ tr&#x
EA;n cao nh&#x
EC;n xuống. Ở điểm nh&#x
EC;n ấy t&#x
E1;c giả đ&#x
E3; h&#x
EC;nh dung nhỏ s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; giống như một người đ&#x
E0;n b&#x
E0; kiều diễm với &#x
E1;ng t&#x
F3;c trữ t&#x
EC;nh đằm thắm: "con s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; tu&#x
F4;n d&#x
E0;i tu&#x
F4;n d&#x
E0;i như một &#x
E1;ng t&#x
F3;c trữ t&#x
EC;nh, đầu t&#x
F3;c ch&#x
E2;n t&#x
F3;c ẩn hiện vào m&#x
E2;y trời T&#x
E2;y Bắc bung nở hoa ban hoa gạo th&#x
E1;ng nhị v&#x
E0; cuồn cuộn m&#x
F9; kh&#x
F3;i n&#x
FA;i M&#x
E8;o đất nương xu&#x
E2;n."
Điệp ngữ "tu&#x
F4;n d&#x
E0;i, tu&#x
F4;n d&#x
E0;i" như mở ra trước mắt của người đọc độ d&#x
E0;i v&#x
F4; tận của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng; m&#x
E1;i t&#x
F3;c của Đ&#x
E0; giang như nối d&#x
E0;i đến v&#x
F4; tận, tr&#x
F9;ng điệp giữa bạt ng&#x
E0;n m&#x
E0;u xanh lặng lẽ của n&#x
FA;i rừng. Ph&#x
E9;p so s&#x
E1;nh "như một &#x
E1;ng t&#x
F3;c trữ t&#x
EC;nh" tạo mang lại người đọc một sự xu&#x
FD;t xoa trước vẻ đẹp diễm tuyệt của s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;. S&#x
F4;ng Đ&#x
E0; giống như một kiệt t&#x
E1;c của trời đất. Chữ "&#x
E1;ng" thường gắn với &#x
E1;ng thơ, &#x
E1;ng văn, nay được họ Nguyễn gắn với "t&#x
F3;c" th&#x
E0;nh "&#x
E1;ng t&#x
F3;c trữ t&#x
EC;nh". Nguy&#x
EA;n cả cụm từ ấy đ&#x
E3; n&#x
F3;i l&#x
EA;n hết c&#x
E1;i chất thơ, chất trẻ trung v&#x
E0; đẹp đẽ, thơ mộng của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng. Cảnh v&#x
EC; thế m&#x
E0; vừa thực lại vừa mộng. Nhị chữ "ẩn hiện" c&#x
E0;ng tăng l&#x
EA;n sự b&#x
ED; ẩn v&#x
E0; trữ t&#x
EC;nh của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng. Sắc đẹp diễm tuyệt của s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; – của người đ&#x
E0;n b&#x
E0; kiều diễm c&#x
F2;n được t&#x
E1;c giả nhấn mạnh qua động từ "bung nở" v&#x
E0; từ l&#x
E1;y "cuồn cuộn" kết hợp với hoa ban nở trắng rừng, hoa gạo đỏ rực nhì b&#x
EA;n bờ l&#x
E0;m người đọc li&#x
EA;n tưởng m&#x
E1;i t&#x
F3;c như được trang điểm bởi m&#x
E2;y trời, như c&#x
E0;i th&#x
EA;m hoa ban hoa gạo v&#x
E0; đẹp mơ m&#x
E0;ng như sương kh&#x
F3;i m&#x
F9;a xu&#x
E2;n. Sự nh&#x
E2;n c&#x
E1;ch h&#x
F3;a đ&#x
F3; l&#x
E0;m s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; gợi cảm biết bao!

Vẻ đẹp trữ t&#x
EC;nh của s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; c&#x
F2;n được Nguyễn Tu&#x
E2;n thể hiện qua việc mi&#x
EA;u tả sắc nước. C&#x
E2;u văn thể hiện sự say sưa v&#x
E0; m&#x
EA; đắm của Nguyễn Tu&#x
E2;n về bé s&#x
F4;ng T&#x
E2;y Bắc thật cất cánh bổng v&#x
E0; l&#x
E3;ng mạn "T&#x
F4;i đ&#x
E3; nh&#x
EC;n say sưa l&#x
E0;n m&#x
E2;y m&#x
F9;a xu&#x
E2;n cất cánh tr&#x
EA;n s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;, t&#x
F4;i đ&#x
E3; xuy&#x
EA;n qua đ&#x
E1;m m&#x
E2;y m&#x
F9;a thu m&#x
E0; nh&#x
EC;n xuống d&#x
F2;ng nước s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;"
. Ch&#x
ED;nh vẻ đẹp của m&#x
E2;y trời đ&#x
E3; tạo cho con s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; một vẻ đẹp ri&#x
EA;ng kh&#x
F4;ng trộn lẫn. Nếu như Ho&#x
E0;ng Phủ Ngọc Tường nh&#x
EC;n thấy s&#x
F4;ng Hương c&#x
F3; m&#x
E0;u xanh thẫm v&#x
E0; &#x
E1;nh nắng "sớm xanh, trưa v&#x
E0;ng, chiều t&#x
ED;m" bởi sự phản quang đãng của m&#x
E2;y trời v&#x
E0; đẹp như một đo&#x
E1; hoa ph&#x
F9; dung; th&#x
EC; Nguyễn Tu&#x
E2;n lại ph&#x
E1;t hiện ra vẻ đẹp của sắc nước s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; cố đổi theo m&#x
F9;a. M&#x
F9;a xu&#x
E2;n, nước s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; xanh ngọc b&#x
ED;ch "chứ kh&#x
F4;ng xanh m&#x
E0;u xanh canh hến của nước s&#x
F4;ng G&#x
E2;m, s&#x
F4;ng L&#x
F4;". Xanh ngọc b&#x
ED;ch l&#x
E0; xanh trong, xanh s&#x
E1;ng, xanh biếc – một sắc m&#x
E0;u gợi cảm, trong l&#x
E0;nh. Đ&#x
F3; l&#x
E0; sắc m&#x
E0;u của nước, của n&#x
FA;i, của domain authority trời. M&#x
F9;a thu, nước s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; "lừ lừ ch&#x
ED;n đỏ như da mặt một người bầm đi v&#x
EC; rượu bữa, lừ lừ c&#x
E1;i m&#x
E0;u đỏ giận dữ ở một người bất m&#x
E3;n bực bội độ thu về". C&#x
E2;u văn sử dụng ph&#x
E9;p so s&#x
E1;nh "lừ lừ ch&#x
ED;n đỏ như da mặt người bầm đi v&#x
EC; rượu bữa" khiến người đọc h&#x
EC;nh dung được vẻ đẹp đa dạng của sắc nước s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;. Đồng thời qua c&#x
E2;u văn, Nguyễn Tu&#x
E2;n cũng đ&#x
E3; l&#x
E0;m nổi bật được vào c&#x
E1;i trữ t&#x
EC;nh thơ mộng của d&#x
F2;ng nước c&#x
F2;n c&#x
F3; c&#x
E1;i dữ dội ng&#x
E0;n đời của nhỏ s&#x
F4;ng T&#x
E2;y Bắc.

Quan s&#x
E1;t ở điểm nh&#x
EC;n gần, bằng những c&#x
E2;u văn đầy chất thơ, Nguyễn Tu&#x
E2;n đ&#x
E3; để cho ng&#x
F2;i b&#x
FA;t của m&#x
EC;nh lai l&#x
E1;ng về Đ&#x
E0; giang. T&#x
E1;c giả v&#x
ED; s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; như một cố nh&#x
E2;n đi xa th&#x
EC; nhớ, gặp lại th&#x
EC; mừng vui kh&#x
F4;n xiết. Lúc bắt gặp &#x
E1;nh nắng chiếu v&#x
E0;o mắt, trong sự hướng ngoại, nh&#x
E0; văn đ&#x
E3; ph&#x
E1;t hiện ra nắng s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; đẹp đến m&#x
EA; hồn vào &#x
E1;nh s&#x
E1;ng "lo&#x
E9; l&#x
EA;n một m&#x
E0;u nắng th&#x
E1;ng bố Đường thi "Y&#x
EA;n hoa tam nguyệt h&#x
E1; Dương Ch&#x
E2;u"
. (Ths Phan Danh Hiếu) Mượn một c&#x
E2;u thơ trong b&#x
E0;i thơ Đường nổi tiếng "Tại lầu Ho&#x
E0;ng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhi&#x
EA;n đi Quảng Lăng" – Nguyễn Tu&#x
E2;n dường như đ&#x
E3; ngầm khẳng định vẻ đẹp cổ thi của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng T&#x
E2;y Bắc. D&#x
F2;ng s&#x
F4;ng ấy vào sự li&#x
EA;n tưởng đến thơ Đường đ&#x
E3; gợi tả được vẻ đẹp phẳng lặng, vào s&#x
E1;ng, lấp l&#x
E1;nh, hồn nhi&#x
EA;n thanh b&#x
EC;nh.

Trong cảm nhận của Nguyễn Tu&#x
E2;n, gặp lại s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; nhận ra nhỏ "s&#x
F4;ng vui như thấy nắng gi&#x
F2;n tung sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chi&#x
EA;m bao đứt qu&#x
E3;ng".
C&#x
E1;ch so s&#x
E1;nh độc đ&#x
E1;o, nh&#x
E2;n c&#x
E1;ch ho&#x
E1;, s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; hiện l&#x
EA;n đẹp bởi chiều s&#x
E2;u: th&#x
E2;n thiện, dễ mến, phảng phất hơi ấm t&#x
EC;nh người của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng. N&#x
F3; trở th&#x
E0;nh người bạn hiền phổ biến thuỷ, điềm tĩnh chờ đợi người đi xa trở về.

T&#x
E1;c giả mi&#x
EA;u tả cảnh đ&#x
F4;i bờ s&#x
F4;ng thật ấn tượng. Người đọc như lạc v&#x
E0;o thế giới cổ t&#x
ED;ch, thế giới của tiền sử. C&#x
E2;u văn "Thuyền t&#x
F4;i tr&#x
F4;i tr&#x
EA;n s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;" to&#x
E0;n vần bằng tạo cảm gi&#x
E1;c y&#x
EA;n ả, thanh b&#x
EC;nh, sự tĩnh lặng. T&#x
E1;c giả hướng đến lịch sử của những buổi đầu dựng nước v&#x
E0; giữ nước: "H&#x
EC;nh như từ đời Trần, đời L&#x
FD;, đời L&#x
EA;, qu&#x
E3;ng s&#x
F4;ng n&#x
E0;y cũng lặng tờ đến thế m&#x
E0; th&#x
F4;i"
. Sự hướng nội n&#x
E0;y c&#x
E0;ng l&#x
E0;m nổi bật vẻ đẹp nguy&#x
EA;n sơ v&#x
E0; hồng hoang của đ&#x
F4;i bờ s&#x
F4;ng Đ&#x
E0;. Đ&#x
FA;ng như t&#x
E1;c giả đ&#x
E3; so s&#x
E1;nh "bờ s&#x
F4;ng hoang dại như một bờ tiền sử. Bờ s&#x
F4;ng hồn nhi&#x
EA;n như một nỗi niềm cổ t&#x
ED;ch tuổi xưa".
Ph&#x
E9;p so s&#x
E1;nh độc đ&#x
E1;o, d&#x
F9;ng kh&#x
F4;ng gian để gợi mở thời gian, mở rộng bi&#x
EA;n độ l&#x
E0;m nổi bật vẻ đẹp hồn nhi&#x
EA;n, trong s&#x
E1;ng, nguy&#x
EA;n thuỷ của buổi sơ khai.

Bờ s&#x
F4;ng ở đ&#x
E2;y c&#x
F2;n nổi l&#x
EA;n vẻ đẹp của thảm thực vật v&#x
E0; mu&#x
F4;ng th&#x
FA;. Vào cảnh lặng như tờ của thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n, trong cảnh sương đ&#x
EA;m chưa rã hết, nh&#x
E0; văn đ&#x
E3; nh&#x
EC;n thấy một vẻ đẹp đầy sức sống "một nương ng&#x
F4; nh&#x
FA; l&#x
EA;n mấy l&#x
E1; ng&#x
F4; non đầu m&#x
F9;a m&#x
E0; tịnh kh&#x
F4;ng một b&#x
F3;ng người, cỏ gi&#x
E0;nh đồi n&#x
FA;i đang ra những n&#x
F5;n b&#x
FA;p".
Cảnh tượng đ&#x
F3; c&#x
F2;n ấn tượng bởi một "đ&#x
E0;n hươu c&#x
FA;i đầu ngốn b&#x
FA;p cỏ gianh đẫm sương đ&#x
EA;m".
Vẻ đẹp ấy thật đầy chất thơ, chất hoạ. Thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n giống như một bức tranh thủy mặc lộng lẫy. Điều ấy khiến ta li&#x
EA;n tưởng đến cảnh trong giả sử trung quốc c&#x
F3; một ngư d&#x
E2;n một h&#x
F4;m ch&#x
E8;o thuyền ngược d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng rồi lạc v&#x
E0;o một chốn thần ti&#x
EA;n, một chốn Đ&#x
E0;o nguy&#x
EA;n. Chất thơ vào đoạn văn viết về s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; của Nguyễn Tu&#x
E2;n c&#x
F3; lẽ cũng to&#x
E1;t l&#x
EA;n từ điển t&#x
ED;ch ấy gợi l&#x
EA;n vào t&#x
E2;m tr&#x
ED; của người đọc về vẻ đẹp của d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng T&#x
E2;y Bắc – nơi khởi nguồn đến t&#x
EC;nh y&#x
EA;u đất nước. (Ths Phan Danh Hiếu)

Đoạn tr&#x
ED;ch kh&#x
E9;p lại bằng h&#x
EC;nh ảnh "tiếng c&#x
E1; quẫy... đuổi đ&#x
E0;n hươu vụt biến" v&#x
E0; nhỏ s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; vào sự li&#x
EA;n tưởng đến thơ Tản Đ&#x
E0; "bọt nước l&#x
EA;nh b&#x
EA;nh...bao nhi&#x
EA;u cảnh bấy nhi&#x
EA;u t&#x
EC;nh của một người t&#x
EC;nh nh&#x
E2;n chưa quen biết" c&#x
E0;ng l&#x
E0;m cho h&#x
EC;nh ảnh d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng trở n&#x
EA;n quyến rũ, c&#x
F3; linh hồn, gi&#x
E0;u sức h&#x
FA;t.

Xem thêm: Phân Tích Một Tác Phẩm Thơ, Kỹ Năng Phân Tích Các Tác Phẩm Thơ

Đoạn văn đ&#x
E3; sử dụng nhiều h&#x
EC;nh ảnh so s&#x
E1;nh, b&#x
FA;t ph&#x
E1;p nh&#x
E2;n c&#x
E1;ch h&#x
F3;a mi&#x
EA;u tả, li&#x
EA;n tưởng bất ngờ th&#x
FA; vị. Từ ngữ chọn lọc, độc đ&#x
E1;o. H&#x
EC;nh ảnh l&#x
E3;ng mạn. Sử dụng kiến thức hội hoạ, thơ ca để mi&#x
EA;u tả. Tất cả đ&#x
E3; gi&#x
FA;p Nguyễn Tu&#x
E2;n t&#x
E1;i hiện được sức sống m&#x
E3;nh liệt của mỹ nh&#x
E2;n s&#x
F4;ng Đ&#x
E0; thơ mộng v&#x
E0; trữ t&#x
EC;nh.(Ths Phan Danh Hiếu)

S&#x
F4;ng Đ&#x
E0; l&#x
E0; d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng của T&#x
E2;y Bắc, d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng với trữ lượng thủy điện lớn nhất cả nước. Đ&#x
F3; cũng l&#x
E0; một d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng hiểm nguy r&#x
EC;nh rập với " trăm bảy c&#x
E1;i th&#x
E1;c, trăm cha c&#x
E1;i ghềnh ". Nhưng đ&#x
F3; cũng l&#x
E0; một d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng lai l&#x
E1;ng chất thơ vào cảm nhận của Nguyễn Tu&#x
E2;n. Nguyễn Tu&#x
E2;n đ&#x
E3; mi&#x
EA;u tả con s&#x
F4;ng như một c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh nghệ thuật, một t&#x
E1;c phẩm hội hoạ m&#x
E0; tạo ho&#x
E1; ban tặng t&#x
F4; điểm mang đến đất nước; &#x
F4;ng kh&#x
E1;m ph&#x
E1; d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng ở phương diện thẩm mỹ n&#x
EA;n n&#x
EA;n thể hiện phong c&#x
E1;ch t&#x
E0;i hoa. Trang s&#x
E1;ch kh&#x
E9;p lại rồi m&#x
E0; dường như t&#x
E2;m hồn của bạn đọc vẫn đang tr&#x
F4;i m&#x
EA;nh sở hữu tr&#x
EA;n một d&#x
F2;ng s&#x
F4;ng "hồn nhi&#x
EA;n như một nỗi niềm cổ t&#x
ED;ch tuổi xưa".

Đề bài: đối chiếu vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà trong người điều khiển đò sông Đà.Phân tích vẻ đẹp trữ tình của Sông Đà bởi học sinh tốt thực hiện nay xuất sắc nhất
I. Cầm tắt cấp tốc về vẻ đẹp nhất thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà vào tác phẩm người lái đò sông Đà
Phân tích hình mẫu sông Đà trữ tình xuất dung nhan nhất
II. Mẫu văn so sánh vẻ đẹp mắt thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà vào tác phẩm người lái xe đò sông Đà giỏi nhất:
Bên cạnh hình mẫu hung bạo, dữ dội, Sông Đà còn đem đến một tinh tế tính cách nữ tính đặc biệt. Hãy tham khảo bài mẫu Phân tích vẻ đẹp mắt thơ mộng, trữ tình của con sông Đà vào tác phẩm người lái xe đò sông Đà của lực lượng thamluan.com để sở hữu cái nhìn bắt đầu nhé.

Đề bài: đối chiếu vẻ đẹp nhất thơ mộng, trữ tình của con sông Đà trong người lái xe đò sông Đà.

*

Phân tích vẻ đẹp mắt trữ tình của Sông Đà vày học sinh tốt thực hiện xuất sắc đẹp nhất

I. Bắt tắt nhanh về vẻ đẹp nhất thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà trong tác phẩm người lái xe đò sông Đà

1. Bắt đầu:- ra mắt về người sáng tác Nguyễn Tuân và bài kí "Người lái đò sông Đà".- giới thiệu về vẻ đẹp mắt thơ mộng, trữ tình của dòng sông.
2. Phần chính:a) Vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của cái sông Đà:* Từ bên trên cao quan sát xuống:- So sánh: sông Đà như "cái dây thừng ngoằn ngoèo".- Nhân hóa: "Dòng sông Đà tuôn lâu năm tuôn dài như một áng tóc trữ tình..."

* Bờ bãi sông Đà:* Cảnh ven sông Đà:b) thẩm mỹ diễn đạt:3. Kết luận:
*

Phân tích biểu tượng sông Đà trữ tình xuất nhan sắc nhất

II. Mẫu văn đối chiếu vẻ rất đẹp thơ mộng, trữ tình của con sông Đà trong tác phẩm người điều khiển đò sông Đà hay nhất:

Bài viết "Người lái đò sông Đà" của người sáng tác Nguyễn Tuân đang trở thành một item nổi tiếng. Trong đó, ông đã mô tả cụ thể về hình ảnh của con sông Đà. Cái sông này mang đặc điểm đối lập ngơi nghỉ hai quanh vùng khác nhau: lúc ở thượng lưu, nó hùng vĩ, dữ dội, trẻ khỏe nhưng lúc về hạ lưu, nó trở phải mềm mại, êm ả hơn nhiều. Vẻ rất đẹp thơ mộng, trữ tình đó khiến người đọc bắt buộc không say mê, trường tồn ngắm nhìn.

Tiếp theo phần đông ký ức trôi theo loại khi lưu giữ lại cảnh sông Đà từ trên cao, Nguyễn Tuân đối chiếu dòng sông như "cái dây thừng ngoằn ngoèo", kế tiếp nhân hóa loại sông với hầu như từ ngữ say đắm như "Con sông Đà tuôn dài tuôn lâu năm như một áng tóc trữ tình...". Sông Đà lúc này ẩn bản thân trong làn khói tất nhiên màu hoa của núi rừng đại ngàn. Nó không hề hình hình ảnh hung bạo như lúc trước nữa mà trở nên cực kỳ mềm mại, kì ảo dưới bàn tay ở trong nhà văn. Theo quan gần cạnh của tác giả, nước sông Đà đổi khác theo từng mùa. "Mùa xuân cái xanh ngọc bích". Đó là blue color sáng, y hệt như màu viên ngọc bích chứ không phải "xanh blue color canh hến" tựa như các con sông khác. Mùa thu, "nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ". Người sáng tác so sánh thuốc nước với "da khía cạnh một bạn bầm đi vày rượu bữa". Lối đối chiếu gợi cảm, mô tả rõ màu nước đỏ ngầu phù sa sau đông đảo trận bè bạn mùa hè. Vậy là, từng mùa, nước sông Đà lại đem đến vẻ đẹp mắt tình tứ, khác biệt. Xung quanh sông Đà, những dòng sông khác cũng thay đổi màu nước theo mùa, như sông yêu đương trong bài xích thơ "Chiều sông Thương" của Hữu Thỉnh:

"ôi dòng sông màu nâu

ôi con sông màu biếc

tặng đến mùa sắc đẹp gặt

đóng góp mang lại mùa phai tàn"

Dòng hương Giang cũng đổi khác màu nước theo từng thời gian trong ngày "sáng xanh, trưa vàng, chiều tím". Tuy nhiên, sự đặc biệt quan trọng của nước sông Đà nằm tại hai gam màu chủ đạo là xanh ngọc hết sức trong và đỏ lừ - những color độc đáo và rõ ràng, ko bị phối hợp lẫn nhau.

Tác giả thường xuyên hồi tưởng về rất nhiều ngày mày mò rừng núi nặng nề khăn, bất ngờ bắt gặp sông Đà như gặp mặt một người các bạn cũ. Nước sông Đà tỏa sáng như đèn lóe lên kí ức về trò chơi hồn nhiên, đẹp đẽ của tuổi thơ. Nắng và nóng sáng sông Đà đem về vẻ đẹp nhất của Đường thi, khiến tác đưa như lạc vào khu vườn cổ tích. Từ bên trên cao, lòng sông tỏa sáng dưới tia nắng lấp lánh. Bên bờ bãi phía 2 bên sông, chuồn chuồn, bướm bướm bay khiến cho không khí như vào một mẩu truyện cổ tích. đối chiếu "hạnh phúc như thấy nắng nóng gió tung sau cơn mưa dầm", "hạnh phúc như liên kết lại giấc mơ gián đoạn" đã diễn đạt cảm xúc phấn khích, niềm hạnh phúc khi phát hiện khung cảnh tuyệt vời của tác giả. Lúc này, Nguyễn Tuân vẫn coi sông Đà như người đồng bọn thiết, kết nối tận tâm. Tuy vậy đã nắm rõ về cái sông, nhưng cũng có những cơ hội nó khiến ông ngạc nhiên bởi đông đảo vẻ đẹp huyền bí, đầy cảm xúc, như vào truyện cổ tích.

Kết thúc hồ hết suy tư, hồi ức của mình, Nguyễn Tuân quay về hiện tại, đưa bước đi vào phi thuyền trôi nhẹ, lặng lẽ âm thầm ngắm nhìn cảnh đẹp mặt bờ sông. Phong cảnh yên bình như trang giấy từ tương đối lâu đã tồn tại. Mặc dù nhiên, sự yên bình không đồng nghĩa tương quan với cảm giác u tối hay chán nản. Bờ sông vẫn hiện lên hồ hết hình hình ảnh tươi mới, tràn trề sinh khí: "những lá ngô non nở", "cỏ gianh bên trên đồi núi bắt đầu bung bóng", "đàn hươu cúi đầu ăn cỏ gianh ướt sương đêm". Bờ bãi sông Đà từ bây giờ êm dịu, rất đẹp như trong tranh và rất gần gũi. Bên văn diễn tả vẻ đẹp của nó như "Bờ sông hoang dã như căn vườn tiền sử", "Bờ sông trong xanh như một mẩu truyện cổ tích trường đoản cú thời xa xưa". Xúc cảm và trí tưởng tượng của Nguyễn Tuân tại thời điểm này tràn ngập sự vào trắng, thiêng liêng, như là ông đang trở về với ký ức về vườn cổ tích trong cam kết ức tuổi thơ. Câu văn trong đoạn này cũng giống như nhịp điệu êm dịu, quyến rũ như biện pháp mà con thuyền, cái sông rã đi trôi nhẹ.

Dòng sông im yên mang lại nỗi, tác giả mong ngóng giờ đồng hồ còi. Đó là music của chuyến tàu trước tiên từ miền Xuôi về miền Tây Bắc. Giờ còi với theo tinh thần liên kết, không ngừng mở rộng và giao thương giữa nhì miền. Nhanh chóng muộn, giờ đồng hồ còi đó sẽ cất lên sinh sống đây. Giờ đồng hồ cá dầm xanh nước như một nhấn chìm người sáng tác vào suy nghĩ, tương tự như đánh chạy đàn hươu trường đoản cú bờ sông. Chỉ với lại "Dải Sông Đà bong bóng nước lênh đênh - từng nào cảnh từng ấy tình".

Như vậy, xung quanh sự dữ dội, hung bạo mong mỏi nuốt chửng bất kể điều gì làm việc thượng nguồn, mẫu sông Đà còn tồn tại những đoạn nhẹ nhàng, âu yếm. Đó là lúc nó được chú ý từ trên cao, khi sẽ về hạ lưu, dòng sông trở đề xuất mềm mại, thơ mộng với bờ bãi hai bên đẹp như một câu chuyện cổ tích. Ngữ điệu trữ tình và phương pháp so sánh, nhân hóa rất dị của Nguyễn Tuân sẽ khắc họa lên bức tranh của một loại sông tươi tắn, tràn trề ánh sáng cùng sức sống.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chắc chắn qua bài mẫu so sánh vẻ rất đẹp thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà trong tác phẩm người lái đò sông Đà, tôi sẽ thêm sâu sắc tuyệt hảo về cái sông dịu dàng, quyến rũ và mềm mại như vào một mẩu chuyện cổ tích. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua những bài bác mẫu không giống như: Nét độc đáo và khác biệt của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trong tác phẩm người lái xe đò sông Đà; minh chứng rằng nhân vật chính trong người điều khiển đò sông Đà là ông lái đò tài năng; cảm thấy về hình hình ảnh người lái đò trải qua tùy bút người lái xe đò sông Đà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.