Tham luận ban chỉ đạo 35 : triển khai hiệu quả các nội dung, kế hoạch năm 2023

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 35 CÁC CẤP vào CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞ
NG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC quan lại ĐIỂM không nên TRÁI, THÙ ĐỊCH


Bảo vệ gốc rễ tư tưởng của Đảng, chống chọi phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch là ngôn từ cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sâu sắc sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Vào đó, vai trò thường trực của Ban chỉ đạo 35 các cấp là cốt cán trong việc tham mưu, điều phối hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, xấu, độc. Với lực lượng, phương thức, thủ đoạn, phương tiện, công nghệ chống phá tiếp tục thay đổi, càng ngày tinh vi, xảo quyệt, những thế lực thù địch tiến công trực tiếp vào những sự việc lý luận căn bản thuộc căn nguyên tư tưởng của Đảng ta, mục đích ở đầu cuối là nhằm xóa vứt chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tứ tưởng hồ Chí Minh, đưa các trào lưu bốn tưởng phi vô sản xâm nhập vào cuộc sống xã hội, yên cầu công tác đấu tranh tư tưởng cần phải có những điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cấp hiệu lực, tác dụng trong phòng chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, không nên trái, thù địch, xấu, độc nhất vô nhị là trên không gian mạng trong quy trình hiện nay.

Bạn đang xem: Tham luận ban chỉ đạo 35

Đại hội XIII của Đảng nói trực tiếp và nhấn mạnh việc thống trị và cải tiến và phát triển thông tin trên không khí mạng, trong số đó có bài toán đấu tranh bội phản bác các luận điệu xuyên tạc, không nên trái, thù địch: “Tăng cường quản lý và cải tiến và phát triển các mô hình truyền thông, tin tức trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại trừ các sản phẩm, tin tức độc hại, xuyên tạc, phản bội động, ảnh hưởng xấu mang lại ổn định chính trị – xóm hội, thuần phong mỹ tục”.

Thời gian qua, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 những cấp đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy; tham vấn điều phối xuất sắc hoạt động cụ thể của các thành viên và nhóm chăm gia; công tác làm việc đấu tranh được tiến hành ngày càng bài xích bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, bước vào chiều sâu và đã đạt được những tác dụng quan trọng, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt; khẳng định công tác tuyên truyền, ngoài kênh media chính thống, những cấp, ngành, địa phương đã rất chú trọng "trận địa" mạng xã hội và vẫn tận dụng ưu cụ của mạng xã hội nhằm tuyên truyền gương fan tốt, việc giỏi trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục định hướng, tuyên truyền, tranh đấu phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc con đường lối, chủ trương, ý kiến của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước; âm mưu, mánh khoé thổi phồng hồ hết sơ hở, yếu yếu của Đảng, đơn vị nước ta nhằm mục tiêu kích động tâm lý bất mãn, chống đối, phân tách rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quy trình thực hiện tại đã tạo được sự gửi biến tích cực về nhận thức của những cấp ủy Đảng, bao gồm quyền, những ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên cùng nhân dân trong việc nâng cấp cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tranh đấu chống âm mưu, chuyển động "Diễn thay đổi hoà bình" của các thế lực thù địch; xác minh rõ trách nhiệm của bản thân mình trong việc bảo đảm an toàn Đảng, bảo vệ chế độ làng mạc hội nhà nghĩa, đứng vững quan điểm, lập trường, tin yêu vào sự chỉ huy của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác phương pháp mạng, liên hiệp thống duy nhất ý chí và hành vi nhằm đảm bảo an toàn tốt bình an chính trị, chưa có người yêu tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh phần đông mặt đạt được, công tác bảo đảm nền tảng tư tưởng của Đảng, chống chọi phản bác các luận điệu không nên trái, thù địch, phòng, chống thủ đoạn “diễn vươn lên là hòa bình” của các thế lực thù địch có lúc, tất cả nơi không được triển khai tích cực, đồng bộ; một vài cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức rất đầy đủ về vai trò, trọng trách của cấp cho ủy Đảng vào lãnh đạo, chỉ huy thực hiện trách nhiệm theo niềm tin Nghị quyết số 35 của cục Chính trị; phương châm tham mưu thường trực ở một số nơi chưa thật sự khốc liệt trong tuyên truyền, triết lý nhằm cải thiện tinh thần nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên cùng nhân dân cùng tham gia; một số ít cán bộ, đảng viên cùng quần bọn chúng nhân dân còn lơ là, mất cảnh giác, chưa dữ thế chủ động đấu tranh phản bác tin tức xấu, độc, ý kiến sai trái thù địch và đảm bảo nền tảng tư tưởng của Đảng; khả năng nhận diện những thông tin xấu, độc với tham gia viết bài, đăng tải, phân tách sẻ, rộng phủ những thông tin tích cực và lành mạnh và bội nghịch bác thông tin tiêu cực còn các hạn chế; việc sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác này chưa đáp ứng nhu cầu được yêu thương cầu; công tác làm việc phát hiện, phối kết hợp xử lý vi phạm pháp luật đối với đối tượng lợi dụng không khí mạng nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, phòng phá nhiều lúc chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, để tăng cường đảm bảo an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng, liên tục đấu tranh tất cả hiệu quả, làm thất bại rất nhiều âm mưu, thủ đoạn, vận động chống phá của những thế lực thù địch, phản đụng trên nghành tư tưởng, lý luận, chúng ta cần chú ý thực hiện xuất sắc một số định hướng, phương án như sau:

Một là, tăng tốc và nâng cấp chất lượng công tác giáo dục chính trị bốn tưởng; thường xuyên quán triệt sâu sắc tầm đặc biệt của công tác bảo đảm nền tảng tư tưởng của Đảng, đương đầu phản bác những quan điểm không nên trái, thù địch; kiên quyết, kiên trì tiến hành có hiệu quả các nhiệm vụ, phương án chủ yếu nhưng mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị đã đề ra, nhấn thức rõ đây là nhiệm vụ chủ yếu trị vừa cấp cho bách, vừa tiếp tục và thọ dài, không chỉ là là quá trình của các cơ quan Đảng, nhà nước nhưng là của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ của phần đa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Tích cực và lành mạnh tham mưu cấp ủy tăng nhanh hơn nữa vấn đề đấu tranh, phản bội bác các thông tin, quan điểm sai trái của những thế lực thù địch, cơ hội chính trị một bí quyết chủ động, lành mạnh và tích cực bằng nhiều hình thức có quality và hiệu quả; chủ động phòng ngừa, phòng chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự đưa hóa" trong nội bộ.

Hai là, liên tục theo dõi, vậy chắc tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chặn, xử lý, làm cho thất bại đa số âm mưu, vận động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng người dùng phản đụng lợi dụng không gian mạng vạc tán những thông tin xấu, độc, chống lại Đảng, nhà nước nhằm công kích, đi lùi uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, công ty nước, kích động biểu tình, tạo rối an toàn trật tự. Đặc biệt, coi trọng bài toán kết hợp hợp lý giữa “xây” cùng “chống”, trong các số đó “xây” là cơ bản, “chống” cần quyết liệt, hiệu quả. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm không đúng trái, cừu địch ở những cấp độ, tương xứng với từng đối tượng, từng nghành nghề và mỗi lứa tuổi nhân dân. Thuộc với bài toán nhận diện rõ những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần phối kết hợp đấu tranh trực diện với gián tiếp để phản bác các quan điểm không nên trái, cừu địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo kịch bạn dạng chặt chẽ, tổ chức triển khai chiến dịch media thống nhất, nhiều dạng, rộng rãi, có sự phối kết hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính công dụng và sức lan tỏa. Đẩy mạnh dạn công tác làm chủ nhà nước về truyền thông, báo chí, độc nhất là cai quản thông tin trên internet với mạng làng hội.

Ba là, yêu cầu tạo đk cho đội ngũ nhân viên lãnh đạo, quản lý được học tập, bồi dưỡng cải thiện trình độ, nhất là trình độ chuyên môn lý luận thiết yếu trị, cai quản nhà nước để sở hữu hiểu biết thâm thúy hơn về những giá trị khoa học, cách mạng, nhân bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bốn tưởng hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức về đường lối, công ty trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước với địa phương. Đội ngũ cán cỗ lãnh đạo, thống trị cũng rất cần phải trang bị các năng lực cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đương đầu phản bác các quan điểm không nên trái, thù địch, độc nhất vô nhị là tài năng nhận diện những thông tin xấu, độc; tài năng viết tin, phân chia sẻ, lan tỏa các thông tin tốt; khả năng tham gia những nhóm và can hệ trên không gian mạng để cung cấp và định hướng thông tin... Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp loại xấu”, “dùng lành mạnh và tích cực để đẩy lùi tiêu cực” từng bước một giành thay chủ động, quản lý thế trận đánh về tin tức tư tưởng, lý luận trên internet.

Bốn là, đẩy mạnh vai trò nêu gương của đội ngũ nhân viên lãnh đạo, quản lý trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo nền tảng tư tưởng của Đảng, đương đầu phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết, từng cán cỗ lãnh đạo, cai quản ở đại lý phải luôn luôn vững xoàn về lập trường tứ tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, bao gồm tác phong làm việc dân chủ, ngay gần dân, biết lắng nghe ý kiến, vai trung phong tư, nguyện vọng đường đường chính chính của nhân dân; dữ thế chủ động nắm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kịp thời đưa tin chính thống nhằm mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên với nhân dân thừa nhận thức đúng, giảm thiểu buổi tối đa những ảnh hưởng tác động của thông tin xấu, độc bên trên mạng làng hội. Đồng thời, lành mạnh và tích cực đấu tranh chống chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống với những thể hiện “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” trong nội bộ để nâng cao niềm tin của dân chúng lấy đó làm động lực triển khai nhiệm vụ thiết yếu trị - thôn hội nói chung và nhiệm vụ đảm bảo nền tảng tứ tưởng của Đảng, chiến đấu phản bác các quan điểm không nên trái, cừu địch nói riêng. đúng lúc nhân rộng lớn những quy mô hay, bí quyết làm đổi mới, sáng sủa tạo, hiệu quả, hầu như tấm gương tín đồ tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; tán dương những cá thể có thành tựu xuất sắc đẹp trong bảo vệ nền tảng bốn tưởng của Đảng, đương đầu phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch.

Năm là, cầm lại vai trò nòng cốt, chủ lực của khối hệ thống cơ quan chăm trách đấu tranh tư tưởng, các cơ quan tiền tuyên giáo, báo mạng của Đảng, của địa phương đồng thời mở rộng các kênh, lực lượng tin tức rộng khắp, quản lý không gian tin tức trong tỉnh với trên không khí mạng; xây cất cơ chế chỉ huy thông tin thống nhất, hiệp đồng tin tức đồng bộ, tác chiến thường xuyên trực, đa dạng, nhiều tuyến. Kết hợp thông tin phản bội bác của những cơ quan báo mạng chính thống với những kênh media khác, theo cách thức lấy tin tức chủ đạo từ các cơ quan báo chí truyền thông làm thông tin nguồn để rộng phủ trên không gian mạng.

Sáu là, coi trọng công tác dự báo khoa học về gần như xu hướng truyền thông media mới, tác động trực tiếp tới sự đổi khác về thủ đoạn, phương pháp thức, phương tiện đi lại chống phá của các thế lực thù địch giao hàng cho vấn đề lãnh đạo, chỉ huy trong các tình huống. Kết hợp các chiến thuật về câu chữ với các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ an ninh bao gồm việc chặn lọc, vô hiệu hóa hóa, chống chọi với các nhà cung ứng các phương tiện truyền thông media xã hội nước ngoài gỡ bỏ tin tức xấu độc; răn đe; xử lý hình sự…, để tạo công dụng trong công tác đấu tranh./.

Việc bảo vệ nền tảng bốn tưởng của Đảng, chống chọi phản bác những quan điểm không nên trái, thù địch đã tiếp tục nâng cấp nhận thức của cán bộ, đảng viên và những tầng lớp quần chúng. # trên địa bàn tỉnh, tăng tốc sức đề chống và kỹ năng nhận diện trước phần đa âm mưu, thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch, thời cơ chính trị, góp thêm phần ổn định bình yên - cá biệt tự, an toàn xã hội.

*

Các đại biểu dự lễ hội nghị.

Sáng 11/1, sở tại Ban chỉ đạo 35 thức giấc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm nền tảng tứ tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm không nên trái, thù địch năm 2023, triển khai trách nhiệm năm 2024. Đồng chí Lại cố gắng Nguyên, Phó túng thư trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban lãnh đạo 35 tỉnh nhà trì hội nghị.

*

Đồng chí Lại cầm cố Nguyên, Phó túng bấn thư sở tại Tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh nhà trì hội nghị.

Dự họp báo hội nghị có những đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo thức giấc ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh; Đầu Thanh Tùng, tỉnh giấc ủy viên, Phó quản trị UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban lãnh đạo 35 tỉnh; các thành viên Ban lãnh đạo 35 tỉnh; những thành viên nhóm chuyên gia, Tổ thư ký kết Ban lãnh đạo 35 tỉnh; thay mặt đại diện lãnh đạo những ban, sở ngành cấp cho tỉnh; những Trưởng, Phó Ban chỉ đạo 35 những huyện, thị xã, thành phố.

*

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo thức giấc ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban lãnh đạo 35 tỉnh; Đầu Thanh Tùng, tỉnh giấc ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ huy 35 tỉnh tham dự các buổi lễ hội nghị.

Kiên quyết đương đầu phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch

Theo báo cáo, năm 2023 công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch liên tục được các cấp ủy đảng, bao gồm quyền, những ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhiệt tình lãnh đạo, chỉ huy và đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động vui chơi của Ban lãnh đạo các cấp có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tứ tưởng, dư luận làng mạc hội được tiến hành sâu rộng.

*

Đại diện chỉ huy Ban Tuyên giáo thức giấc ủy trình bày report tại hội nghị.

Công tác quản lý, thực hiện Internet, mạng làng mạc hội, phòng chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin tức sai sự thật, xấu độc và đấu tranh, làm phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch bảo đảm nền tảng bốn tưởng của Đảng trên không gian mạng càng ngày càng kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều hiệu quả quan trọng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, tranh đấu phản bác những quan điểm không đúng trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên social được chỉ huy thống nhất, đúng lúc từ tỉnh giấc đến cơ sở với nhiều vẻ ngoài phong phú với đa dạng. Công tác quản lý, sử dụng Internet, mạng làng hội, chống chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin tức sai sự thật, xấu độc cùng đấu tranh, làm phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch đảm bảo nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng càng ngày càng kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác thi công lực lượng, kiện toàn Ban chỉ huy của Ban chỉ huy 35 các cấp được quan lại tâm; công tác kiểm tra, đo lường và thống kê việc tiến hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường.

*

Các đại biểu tham dự các buổi tiệc nghị.

*

Các đại biểu tham dự lễ hội nghị.

Việc đảm bảo an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng, chiến đấu phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và những tầng lớp nhân dân trên địa phận tỉnh, bức tốc sức đề chống và tài năng nhận diện trước phần lớn âm mưu, thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch, thời cơ chính trị, đóng góp thêm phần ổn định an toàn - đơn côi tự, bình yên xã hội để thực hiện thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển tài chính - xóm hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, gây ra Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 2023.

Xem thêm: Biện Luận Kết Quả 10 Thông Số Nước Tiểu Dễ Hiểu Nhất, Máy Xét Nghiệm 10 Thông Số Hoá Sinh Nước Tiểu

*

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng phòng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng phòng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn luận làm rõ rộng những công dụng đã dành được trong công tác đảm bảo nền tảng bốn tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm không nên trái, thù địch thời hạn qua. Đồng thời nêu các cách làm hay, sáng tạo, đề xuất những giải pháp để liên tiếp triển khai thực hiện kết quả trong năm 2024, góp thêm phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phạt triển kinh tế - làng hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, sản xuất Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

*

*

*

Các đại biểu thâm nhập phát biểu chủ kiến tham luận tại hội nghị.

chống chặn, cách xử trí nghiêm những tin tức xấu độc, những ý kiến sai trái, cừu địch

Phát biểu tóm lại hội nghị, bằng hữu Lại cụ Nguyên, Phó túng thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban lãnh đạo 35 tỉnh giấc ghi nhấn và review cao những tác dụng mà Ban chỉ đạo 35 các cấp đã có được trong năm 2023. Đồng thời nêu rõ: Năm 2023, sau sự lãnh đạo của Ban hay vụ cung cấp ủy những cấp, Ban chỉ huy 35 tỉnh giấc và các huyện, thị xã, tp trong tỉnh giấc đã bám sát trọng trách chính trị của tỉnh, của từng địa phương và với ý thức trách nhiệm cao, đã dứt xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Ban chỉ đạo 35 những cấp đang chỉ đạo, định hướng, chỉ dẫn công tác bảo đảm an toàn nền tảng bốn tưởng của Đảng và tranh đấu phản bác những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch một giải pháp có bài bác bản, quyết liệt, toàn diện và khôn xiết hiệu quả. Dữ thế chủ động tham mưu ban hành các văn phiên bản để tổ chức triển khai thực hiện; quan trọng đặc biệt cũng đã coi trọng bài toán xây dựng lực lượng, bồi dưỡng, tập huấn đến đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên và đến lực lượng của Ban Chỉ đạo.

*

Đồng chí Lại cầm Nguyên, Phó túng thiếu thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban lãnh đạo 35 tỉnh vạc biểu tóm lại hội nghị.

Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Đảng, bội phản bác những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có sự phối hợp triển khai đồng bộ, uyển chuyển giữa các ngành, các địa phương trong tỉnh giấc và cả những tỉnh bạn...

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LẠI THẾ NGUYÊN

Ban chỉ đạo 35 những cấp đã triệu tập tuyên truyền về ý nghĩa, tầm đặc trưng của công tác bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng, chống chọi phản bác các quan điểm không đúng trái thù địch; coi trọng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin, tích cực và lành mạnh đấu tranh bội phản bác những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái, thù địch và kêu gọi sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trong tỉnh, tham gia bảo vệ nền tảng bốn tưởng của Đảng.

Trong năm vẫn thông tin các thông tin chủ yếu thống qua những hội nghị, hội thảo, thông qua các cơ sở báo chí, các report viên, tuyên truyền viên, thông qua các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook..., tuyên truyền về hồ hết thành tựu kinh tế tài chính - xóm hội, quốc chống - an ninh, công tác làm việc xây dựng Đảng của tỉnh. Với đó, tuyên truyền nhiều gương vượt nặng nề vươn lên, những vấn đề làm nghĩa tình trong cuộc sống, quan liêu tâm chăm lo người nghèo, đối tượng người sử dụng chính sách. Một vài vụ việc khiếu kiện phức tạp cũng rất được thông tin kịp thời, minh bạch, né gây hiểu nhầm, kích động.

Công tác đấu tranh, đảm bảo an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng, phản bội bác những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch tất cả sự kết hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, những địa phương trong tỉnh giấc và cả những tỉnh bạn.

Năm 2023, đã tổ chức triển khai sơ kết thành công việc triển khai nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra bài học và đề ra các phương án để tổ chức thực hiện xuất sắc trong tiến trình tới.

*

Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, bạn bè Phó túng thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng phải liên tiếp tập trung lãnh đạo, tăng tốc tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo nền tảng bốn tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch để cải thiện nhận thức được cho cán bộ, đảng viên với Nhân dân về nhiệm vụ này.

Tiếp tục khẳng định đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bội bác những quan điểm xấu độc là các bước thường xuyên, liên tục, không hoàn thành nghỉ, là trọng trách của cấp ủy, của tổ chức triển khai Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, của Nhân dân với cả khối hệ thống chính trị.

Đặc biệt coi trọng đưa thông tin kịp thời, bao gồm thống nhằm định hướng, dẫn dắt dư luận trước những sự kiện, những vụ việc nảy sinh để tạo động lực, chế tạo ra thế chủ động trong đấu tranh. Đồng thời tin tức kịp thời những phương thức, thủ đoạn phòng phá của những thế lực thù địch, chỉ rõ những vấn đề sai trái cùng có bài viết phản bác, bao gồm cơ sở lý luận, cơ sở trong thực tiễn rõ ràng.

Tiếp tục tăng tốc đấu tranh, phòng chặn, cách xử trí nghiêm những tin tức xấu độc, những ý kiến sai trái, thù địch, và đặc biệt là phải tăng tốc cơ sở trang bị chất, bảo vệ các điều kiện cần thiết cho bài toán đấu tranh đảm bảo an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng...

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LẠI THẾ NGUYÊN

Tiếp tục tăng tốc đấu tranh, phòng chặn, giải pháp xử lý nghiêm những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái, thù địch, và quan trọng là phải tăng cường cơ sở trang bị chất, bảo đảm an toàn các điều kiện quan trọng cho vấn đề đấu tranh bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tăng tốc theo dõi, giám sát, phạt hiện, cảnh báo các thông tin, ý kiến sai trái sớm, độc nhất là trên mạng.

Tiếp tục phối kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Ban chỉ đạo 35 các cấp, những ngành với giữa các ngành với các huyện và đặc biệt là các ngành nòng cột và những bộ, ngành trung ương để share thông tin cùng định hướng, có phương án kịp thời vào đấu tranh. Đồng thời, coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn mang lại đội ngũ trong thực hiện nhiệm vụ này.

*

Nhân thời điểm này, bạn bè Lại nuốm Nguyên, Phó bí thư trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban lãnh đạo 35 tỉnh vẫn trao bằng khen của Ban Tuyên giáo trung ương cho Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa cùng cá nhân bạn bè Nguyễn Duy Thành, chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo tỉnh giấc ủy.

*

*

*

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường xuyên vụ, trưởng ban Tuyên giáo thức giấc ủy, Phó trưởng phòng ban Thường trực Ban chỉ huy 35 tỉnh và bạn bè Đầu Thanh Tùng, thức giấc ủy viên, Phó quản trị UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh đang trao tặng ngay Bằng khen của quản trị UBND tỉnh mang lại 15 tập cố gắng và 15 cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x