X^2-5X+6 Phân Tích Thành Nhân Tử, Phân Tích Đa Thức X^2

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

(x^2+5x-6)

(=x^2+6x-x-6)

(=x.left(x+6 ight)-left(x+6 ight))

(=left(x-1 ight)left(x+6 ight))


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Bài 1: Phân tích nhiều thức sau thàn
Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x 2 – xy + x – y b) x 2 + 5x + 6 c) 2xy - x 2 - y 2 +16h nhân tử a) x 2 – xy + x – y b) x 2 + 5x + 6 c) 2xy - x 2 - y 2 +16


*

b)(x^2+5x+6)

(=x^2+2x+3x+6)

(=xleft(x+2 ight)+3left(x+2 ight))

(=left(x+3 ight)left(x+2 ight))


*

*

Cách 1:Tách một hạng tử thành tổng hai hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Bạn đang xem: X^2-5x+6 phân tích thành nhân tử

a) x2– 3x + 2

= x2– x – 2x + 2 (Tách –3x = – x – 2x)

= (x2– x) – (2x – 2)

= x(x – 1) – 2(x – 1) (Có x – một là nhân tử chung)

= (x – 1)(x – 2)

Hoặc: x2– 3x + 2

= x2– 3x – 4 + 6 (Tách 2 = – 4 + 6)

= x2– 4 – 3x + 6

= (x2– 22) – 3(x – 2)

= (x – 2)(x + 2) – 3.(x – 2) (Xuất hiện tại nhân tử bình thường x – 2)

= (x – 2)(x + 2 – 3) = (x – 2)(x – 1)

b) x2+ x – 6

= x2+ 3x – 2x – 6 (Tách x = 3x – 2x)

= x(x + 3) – 2(x + 3) (có x + 3 là nhân tử chung)

= (x + 3)(x – 2)

c) x2+ 5x + 6 (Tách 5x = 2x + 3x)

= x2+ 2x + 3x + 6

= x(x + 2) + 3(x + 2) (Có x + 2 là nhân tử chung)

= (x + 2)(x + 3)

Cách 2:Đưa về hằng đẳng thức (1) hoặc (2)

a) x2– 3x + 2

*

G
Gud
Guy

2 tháng 1 2022

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

9x^2-9y^2-6x+1

Tìm x

a)4x^2(x-2016)-x+2016=0

b)x^2-5x+6=12


#Toán lớp 8
3
NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 1 2022

Bài 1:

(=left(3x-1 ight)^2-9y^2)

=(3x-1-3y)(3x-1+3y)


Đúng(1)
NT
Nguyễn Thị Ngọc Anh
2 mon 1 2022

=(3x−1)2−9y2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">=(3x−1)2−9y2=(3x−1)2−9y2

=(3x-1-3y)(3x-1+3y)Tham khảo ạ


Đúng(1)
PN
phuonglinh nguyen
24 tháng 10 2021

Bài 1: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử: a) x ² +xy+3x+3y b) x ² +5x+6


#Toán lớp 8
1
NH
Nguyễn Hoàng Minh
24 mon 10 2021

(a,=left(x+y ight)left(x+3 ight)\b,=left(x+2 ight)left(x+3 ight))


Đúng(1)
MC
Minh Châu
23 tháng 8 2021

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 3x(x-2)-x+2+5x(x-2)


#Toán lớp 8
3
NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 mon 8 2021

(3xleft(x-2 ight)-x+2+5xleft(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(8x-1 ight))


Đúng(0)
LL
Lấp La bao phủ Lánh
23 tháng 8 2021

(3xleft(x-2 ight)-x+2+5xleft(x-2 ight)=3xleft(x-2 ight)-left(x-2 ight)+5xleft(x-2 ight)=left(x-2 ight)left(3x=1+5x ight)=left(x-2 ight)left(8x-1 ight))


Đúng(0)
KT
Không Thể Gục Ngã
18 tháng 10 2017

phân tích nhiều thức sau thành nhân tử

a) x^2+x-6

b) x^2 + 5x +6

mỗi câu 3 biện pháp nhé


#Toán lớp 8
2
KP
Kẻ phá hoại phần đông thứ một bí quyết dễ dàn...
18 tháng 10 2017

mày không so sánh được ak,tự có tác dụng đi


Đúng(0)
BC
Bé Cute
18 tháng 10 2017

mỗi câu 3c sao lắm thế!!!!


Đúng(0)
HT
Hà Trần
6 mon 1 2022

phân tích đa thức x nón 2 công 5x trừ 6 thành nhân tử ta có


#Toán lớp 8
2
RH
Rin Huỳnh
6 mon 1 2022

x2+ 5x - 6 = (x2+ 6x) - (x + 6) = x(x + 6) - (x + 6)

= (x + 6)(x - 1)


Đúng(1)
H
Huy
6 mon 1 2022

x2 + 5x - 6

= (x2 + 6x) - (x + 6)

= x(x + 6) - (x + 6)

= (x + 6)(x - 1)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

thamluan.com là gốc rễ giáo dục số. Với chương trình huấn luyện bám sát sách giáo khoa từ mẫu giáo đi học 12. Các bài học được cá thể hoá cùng phân tích thời gian thực. thamluan.com đáp ứng nhu ước riêng của từng fan học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

thamluan.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải ứng dụng trên ứng dụng Store

Tải áp dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào đó để nâng cấp tài khoản.

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

(x^2+5x-6\=x^2-x+6x-6\=xleft(x-1 ight)+6left(x-1 ight)\=left(x+6 ight)left(x-1 ight)\---\5x^2+5xy-x-y\=xleft(5x-1 ight)+yleft(5x-1 ight)\=left(5x-1 ight)left(x+y ight)\----\7x-6x^2-2\=-6x^2+3x+4x-2\=-3xleft(2x-1 ight)+2left(2x-1 ight)\=left(2-3x ight)left(2x-1 ight))


(x^2+5x-6=left(x-1 ight)left(x+6 ight)\5x^2+5xy-x-y=left(5x-1 ight)left(x+y ight)\7x-6x^2-2=left(3x-2 ight)left(2x-1 ight))


*

cách 1 : (x^2)(-)(5x)(+)(6)

(=)(x^2)(-)(2x)(-)(3x)(+)(6)

(=)(left(x^2-2x ight)-left(3x-6 ight))

(=)(xleft(x-2 ight)-3left(x-2 ight))

(=)(left(x-3 ight)left(x-2 ight))

Cách 2 : (x^2)(-)(5x)(+)(6)

(=)(x^2)(-)(4x)(+)(4)(-)(x)(+)(2)

(=)(left(x-2 ight)^2)(-)(left(x-2 ight))

(=)(left(x-2 ight))(left(x-2-1 ight))

(=)(left(x-2 ight)left(x-3 ight))


*

(left(5x-10 ight)left(x^2-1 ight)-left(3x-6 ight)left(x^2-2x+1 ight))

(=left(5x-10 ight)left(x-1 ight)left(x+1 ight)-left(3x-6 ight)left(x-1 ight)^2)

(=left(x-1 ight)left)

(=left(x-1 ight)left<5left(x-2 ight)left(x+1 ight)-3left(x-2 ight)left(x-1 ight) ight>)

(=left(x-1 ight)left)

(=left(x-1 ight)left)

(=left(x-1 ight)left(x-2 ight)left(2x+8 ight))


Đúng(3)
VN
Vũ Nhật Long
18 mon 10 2021

Bài 1: Phân tích nhiều thức sau thàn
Bài 1: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử a) x 2 – xy + x – y b) x 2 + 5x + 6 c) 2xy - x 2 - y 2 +16h nhân tử a) x 2 – xy + x – y b) x 2 + 5x + 6 c) 2xy - x 2 - y 2 +16


#Toán lớp 8
4
*

S
sdsdfdfdf
21 mon 10 2021

a)(x^2-xy+x-y)

(=xleft(x-y ight)+left(x-y ight))

(=left(x+1 ight)left(x-y ight))


Đúng(0)
S
sdsdfdfdf
21 tháng 10 2021

b)(x^2+5x+6)

(=x^2+2x+3x+6)

(=xleft(x+2 ight)+3left(x+2 ight))

(=left(x+3 ight)left(x+2 ight))


Đúng(0)
HT
Hà Trần
6 mon 1 2022

phân tích đa thức x nón 2 công 5x trừ 6 thành nhân tử ta có


#Toán lớp 8
2
RH
Rin Huỳnh
6 mon 1 2022

x2+ 5x - 6 = (x2+ 6x) - (x + 6) = x(x + 6) - (x + 6)

= (x + 6)(x - 1)


Đúng(1)
H
Huy
6 mon 1 2022

x2 + 5x - 6

= (x2 + 6x) - (x + 6)

= x(x + 6) - (x + 6)

= (x + 6)(x - 1)


Đúng(0)
NL
Nấm lùn
2 tháng 11 2018

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

x^2 - 5x + 6


#Toán lớp 8
3
DB
Diệp Băng Dao
2 mon 11 2018

x2- 5x + 6

= x2- 2x - 3x + 6

= ( x2- 2x ) - ( 3x - 6 )

= x( x - 2 ) - 3( x - 2 )

= ( x - 3 )( x - 2 )


Đúng(0)
NL
Nấm lùn
2 tháng 11 2018

Tìm x biết:

(x+1)^2 + 2x (x-2) = 3 (x+4) (x+1)


Đúng(0)
NN
Ngọc Nguyễn
1 tháng 6 2019

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^2+5x-6


#Toán lớp 8
3
EC
Edogawa Conan
1 tháng 6 2019

Ta có: x2+ 5x - 6

= x2+ 6x - x - 6

= x(x + 6) - (x + 6)

= (x - 1)(x + 6)


Đúng(1)
SN
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA)
1 tháng 6 2019

(x^2+5x-6)

(=x^2+6x-x-6)

(=x.left(x+6 ight)-left(x+6 ight))

(=left(x-1 ight)left(x+6 ight))


Đúng(0)
PN
phuonglinh nguyen
24 tháng 10 2021

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x ² +xy+3x+3y b) x ² +5x+6


#Toán lớp 8
1
NH
Nguyễn Hoàng Minh
24 mon 10 2021

(a,=left(x+y ight)left(x+3 ight)\b,=left(x+2 ight)left(x+3 ight))


Đúng(1)
QN
Quynh Nhu
21 tháng 10 2021

x2 + 5x – 6 (phân tích thành nhân tử)


#Toán lớp 8
1
NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 10 2021

(x^2+5x-6=left(x+6 ight)left(x-1 ight))


Đúng(1)
PT
Pham trong Bach
24 tháng 9 2019

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2– 3x + 2

b) x2+ x – 6

c) x2+ 5x + 6


#Toán lớp 8
1
CM
Cao Minh Tâm
24 tháng 9 2019

Cách 1:Tách một hạng tử thành tổng nhị hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Xem thêm: Tham Luận Khoa Khám Bệnh Viện Sản, Nâng Cao Chất Lượng Khám Bệnh, Chữa Bệnh

a) x2– 3x + 2

= x2– x – 2x + 2 (Tách –3x = – x – 2x)

= (x2– x) – (2x – 2)

= x(x – 1) – 2(x – 1) (Có x – 1 là nhân tử chung)

= (x – 1)(x – 2)

Hoặc: x2– 3x + 2

= x2– 3x – 4 + 6 (Tách 2 = – 4 + 6)

= x2– 4 – 3x + 6

= (x2– 22) – 3(x – 2)

= (x – 2)(x + 2) – 3.(x – 2) (Xuất hiện nhân tử chung x – 2)

= (x – 2)(x + 2 – 3) = (x – 2)(x – 1)

b) x2+ x – 6

= x2+ 3x – 2x – 6 (Tách x = 3x – 2x)

= x(x + 3) – 2(x + 3) (có x + 3 là nhân tử chung)

= (x + 3)(x – 2)

c) x2+ 5x + 6 (Tách 5x = 2x + 3x)

= x2+ 2x + 3x + 6

= x(x + 2) + 3(x + 2) (Có x + 2 là nhân tử chung)

= (x + 2)(x + 3)

Cách 2:Đưa về hằng đẳng thức (1) hoặc (2)

a) x2– 3x + 2

*

(Vì gồm x2và

*
nên ta thêm bớt
*
để lộ diện HĐT)

*

= (x – 2)(x – 1)

b) x2+ x - 6

*

= (x – 2)(x + 3).

c) x2+ 5x + 6

*

= (x + 2)(x + 3).


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

thamluan.com là gốc rễ giáo dục số. Với chương trình đào tạo và huấn luyện bám ngay cạnh sách giáo khoa từ mẫu giáo đi học 12. Những bài học tập được cá thể hoá và phân tích thời hạn thực. thamluan.com đáp ứng nhu cầu nhu ước riêng của từng bạn học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

thamluan.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải vận dụng trên ứng dụng Store

Tải áp dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào chỗ này để nâng cấp tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.