144 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố, Số 144 Có Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố Là

Chọn môn

Bạn đang xem: 144 phân tích ra thừa số nguyên tố

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

Xem thêm: Hệ Thống Thuyết Phục Đường Thẳng, Phương Pháp Thuyết Phục Straight Line

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

*

a ) Khi phân tích ra quá số nhân tố , số 100! chứa bao nhiêu thừa số nhân tố 3 cùng với số nón bằngbao nhiêu ?

b ) Tích30.31.32.....89.90 bao gồm bao nhiêu thừa số 3 khi đối chiếu ra vượt số nguyên tố ?


Số nhân tố là số tự nhiên và thoải mái chỉ phân tách hết cho một và chủ yếu nó.Cụ thể là: một vài tự nhiên lớn hơn 1, trường hợp như ngoài bản thân nó và 1 ra, nó không phân tách hết mang đến số nào không giống nữa thì nó là số nguyên tố.Ví dụ về số thành phần như: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,…Số 0 và 1 không được xem như là số nguyên tố.~ Học tốt nhé , phụ thuộc đó là lm dc , bọn chúng bn thành công ~

(90=2cdot3^2cdot5)

(144=2^4cdot3^2)

(225=3^2cdot5^2)

(456=2^3cdot3cdot19)

(789=3cdot263)

#Ayumu


Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố

a) 144 cùng 420

b) 60 với 132

c) 60 cùng 90

d) 220, 240 , 300

e) 12 mux3 nhân 8 nón 5

f) 10 nón 15


a)(144=12.12=2^2.3.2^2.3=2^4.3^2)

(420=60.7=2^2.3.5.7)

b)(60=4.15=2^2.3.5)

(132=4.33=2^2.3.11)

c)(60=4.15=2^2.3.5)

(90=18.5=2.3^2.5)

d)(220=20.11=2^2.5.11)

(240=8.30=2^3.2.3.5=2^4.3.5)

(300=3.100=3.10^2=2^2.3.5^2)

e)(12^3.8^5=left(2^2.3 ight)^3.left(2^3 ight)^5=2^6.3^3.2^15=2^21.3^3)

f)(10^15=left(2.5 ight)^15=2^15.5^15)


a) 144 = 12 ^ 2 ;420 = 2 ^ 2 . 3 . 5 . 7

b)60 = 2^2 . 3 . 5 ; 132 = 2^2 . 3. 11

c)90 = 2 . 3^2 . 5

d) 220 = 2^2 . 5 . 11 ; 240 = 2^4 . 3 . 5 ; 300 = 2^2 . 3 . 5^2

e) 12^3 . 8^5 = 56623104 = 2^21 . 3^3

f) 10^15 mình chịu =))


Thực hiện các phép tính rồi phân tích tác dụng ra thừa số nguyên tố :

a/ 29.31 + 144 : 122

b/ 333 : 3 + 225 : 152


a/ 29x31 +144 :122

= 29 x 31 +144 :144

= 899 +1

=900

phân tích ra vượt số nguyên tố: 900 = 22.32.52

b/ 333 :3 + 225:152

= 333:3 + 225 :225

=111+1

=112

phân tích ra thừa số nguyên tố: 112 = 24.7

tick nha
Đinh Danh Gia Yến _


a) Tích B = 38.39.40 ... 74 có bao nhiêu vượt số 2 khi đối chiếu ra vượt số nhân tố ?

b) Tích C = 31. 32 . 33 ... 90 tất cả bao nhiêu vượt số 3 khi so với ra thừa số nhân tố ?

Để sẵn sàng cho ngày Giáng sinh, chúng ta Lan sẽ mua cha bóng đèn trang trí. Bóng trước tiên cứ 6 giây lại sáng một lần. Bóng sản phẩm hai cứ 9 giây lại sáng sủa một lần. Nhẵn thứ tía cứ 10 giây lại sáng sủa một lần. Cơ hội 7 giờ, cả cha bóng cùng sáng lần sản phẩm nhất. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây thì cả bố bóng lại thuộc sáng lần máy hai ?
Lớp 6A có 18 các bạn nam với 24 bạn nữ. Trong một buổi họp làm việc lớp, chúng ta lớp trưởng dự con kiến chia chúng ta thành từng nhóm làm sao để cho số bạn nam trong những nhóm đều cân nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được không ít nhất bao nhiêu nhóm? lúc ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu các bạn nam, bao nhiêu các bạn nữ?
Khối 6 của một trường A có khoảng từ 400 mang đến 450 em. Biết các lần xếp hàng 6; sản phẩm 10; mặt hàng 12 thì vừa đủ. Số học sinh khối 6 của ngôi trường A là:
Bác Năm có một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 15m, chiều rộng 12m. Bác dự tính rào lưới đôi mắt cáo bảo phủ khu đất. Tính số tiền bác bỏ Năm thiết lập lưới đôi mắt cáo nhằm rào bao bọc khu đất , biết 1 mét lưới mắt cáo giá chỉ 24000 đồng.
Hình bình hành bao gồm độ nhiều năm một cạnh bởi 10cm và độ cao tương ứng bằng 5cm thì diện tích s của hình bình hành đó là :
Tính diện tích hình tam giác mặt (đơn vị độ dài là cm):
*

Có bao nhiêu viên gạch men hình vuông vắn diện tích 2m2 được đậy đầy vào một sàn bên hình chữ nhật có diện tích s 36m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.