340 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố, Bảng Thừa Số Nguyên Tố

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

(110=2cdot5cdot11)

(250=2cdot5^3)

(340=2^2cdot5cdot17)

(1500=2^2cdot3cdot5^3)

(280=2^3cdot5cdot7)

(760=2^3cdot5cdot19)


*

110=2.5.11

340=(2^2).5.17

250=2.(5^3)

1500=(2^2).5.(5^3)

280=(2^3).5.7

760=(2^3).5.19

hok tốt.

Bạn đang xem: 340 phân tích ra thừa số nguyên tố


ta tất cả :

(110=11.10=11.2.5)

(250=25.10=5^2.2.5=2.5^3)

(340=34.10=17.2.2.5=2^2.5.17)

(1500=15.100=3.5.2^2.5^2=2^2.3.5^3)

(280=28.10=7.2^2.2.5=2^3.5.7)

(760=76.10=19.2^2.2.5=2^3.5.19)


*

*

a:(180=2^2cdot3^2cdot5)

b:(2034=2cdot3^2cdot113)

c:(1500=2^2cdot3cdot5^3)

d:(4000=2^5cdot5^3)

e:(504=2^3cdot3^2cdot7)


a) 180 = 2².3².5

b) 2034 = 2.3².113

c) 1500 = 2².3.5³

d) 4000 = 2⁵.5³

e) 504 = 2³.3².7


*

Đã biết có tác dụng :

=> A(=left(1.4.7.....1498 ight).left(2.5.8.....1499 ight).frac3^500.left(1.2.3.....500 ight)1.2.3.....500)(=left(1.4.7.....1498 ight).left(2.5.8.....1499 ight).3^500)

Vậy A tất cả 500 thừa số nhân tố 3 khi bóc tách A ra những thừa số nguyên tố


Phân tích những số sau ra vượt số yếu tắc theo sơ đồ cột:a) 70 ; b) 280 ; c)125 ; d) 500 000 ; e)800 ; g) 450


15 = 3 . 5

Ư(15) = 1 ; 3 ; 5 ; 15

32 = 25

Ư(32) = 1 ; 2 ; 22; 23; 24; 25

81 = 34

Ư(81) = 1 ; 3 ; 32; 33; 34

161 = 7 . 23

Ư(161) = 1 ; 7 ; 23 ; 161

75 = 3 . 52

Ư(75) = 1 ; 3 ; 5 ; 52; 75

250 = 2 . 53

Ư(250) = 1 ; 2 ; 5 ; 52; 53; 250


15 = 3 . 5

Ư(15) = 1,3,5,15

32 = 25

Ư(32) =1,2,32,23,24,25

81 = 34

Ư(81) =1,3,32,33,34

161 = 7.23

Ư(161) = 1,7,23,161

75 = 3.52

Ư(75) =1,3,5 ,52,75

250 = 2 . 53

Ư ( 250 ) = 1 ,2 ,5, 52, 53, 250


(280=2^3.5.7)

Số mong của 280:

(left(3+1 ight).left(1+1 ight).left(1+1 ight))(=4.2.2=16)(ước)


(280=2^3cdot5cdot7)

(RightarrowƯleft(280 ight)=left1;2;4;5;7;8;10;14;20;28;35;40;56;70;140;280 ight\)


bài 2:phân tích các số sau ra quá số nhân tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào

a)250

b)289

c)427

d)1001


Loa loa, tin nóng hổi. CẶP VỢ CHỒNG SON TRẺ NHẤT VIỆT nam giới ĐÂY

https://olm.vn/thanhvien/nhu140826

https://olm.vn/thanhvien/trungkienhy79

Tình yêu đã giúp cho hai các bạn 2k6 này bất chấp tất cả (học tập, vui chơi),nể thật.

*
*

*


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên

OLM là căn cơ giáo dục số. Với chương trình huấn luyện và đào tạo bám giáp sách giáo khoa từ mẫu giáo đến lớp 12. Các bài học tập được cá thể hoá và phân tích thời gian thực. OLM thỏa mãn nhu cầu nhu cầu riêng của từng bạn học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ giành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào đó để nâng cấp tài khoản.

GD kinh tế và điều khoản 11 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 11 công nghệ 11 Tin học 11
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 tiếng Anh 10 vật lí 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10
*
Địa lí 10
Tin học tập 10 technology 10
*
GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Toán học 9 Ngữ văn 9 tiếng Anh 9 Khoa học tự nhiên 9
đồ gia dụng lí 9 chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9
PHẦN ĐẠI SỐ
*
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
Trắc nghiệm Toán 6 kết nối tri thức có lời giải và lời giải chi tiết 100 bài tập Phân tích một số trong những ra vượt số nhân tố

Câu hỏi 1 : mang đến số(a = 2^2.7), hãy viết tập hợp tất cả các mong của a:

A ( mU = 4;7 )B ( mU = 1;4;7 )C ( mU = 1;2; 4;7;28 )D ( mU = 1;2; 4;7;14;28 )

Phương pháp giải:

- thực hiện phép tính nhằm tìm ra .

- Áp dụng kỹ năng ước của một số.

- Liệt kê toàn bộ các ước của số đó.


Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm (a = 2^2.7 = 4.7 = 28)

(28 = 28.1 = 14.2 = 7.4 = 7.2.2).

Vậy ( mUleft( 28 ight) m = left m1;2;4;7;14;28 ight\)


Câu hỏi 2 : so sánh số 15 thành quá số nguyên tố:

A 15 = 15.1B 15 = 10 + 5C 15 = 3.5D 15 = 5 + 5 + 5

Lời giải đưa ra tiết:

- Đáp án A sai bởi 1 chưa hẳn là số nguyên tố; 15 = 3.5

- Đáp án B không đúng vì đây là phép cộng.

- Đáp án C đúng bởi vì 3 và 5 là 2 số nguyên số tất cả tích là 15

- Đáp án D không đúng vì đấy là phép cộng.

Chọn C.


Câu hỏi 3 : mang đến (a^2.b.7 = 140) cùng với a,b là các số nguyên tố, vậy a có mức giá trị là bao nhiêu:

A 1B 2C 3d 5

Câu hỏi 4 : cho số ( m225 = m3^2 m. m5^2), số lượng ước của 225 là bao nhiêu:

A 6B 7C 8D 9

Phương pháp giải:

- Áp dụng loài kiến thức: nếu như số a đối chiếu thành quá số thành phần với(a = x^m.y^n), trong số đó x và y là số nhân tố thì con số các mong của số a là:((m + 1).(n + 1))


Lời giải đưa ra tiết:

Ta tất cả ( m225 = m3^2 m. m5^2).

Vậy (a = 225;,m = 2;,n = 2)

Vậy con số ước của số 225 là ((2 + 1).(2 + 1) = 3.3 = 9)

Chọn D.


Câu hỏi 5 : Phân tích những số sau thành thừa số nguyên tố: 50; 69; 1554

A  (50 = 2.5^3)

(69 = 3.33)

(1554 = 2.7.3.37 = 2.3.7.37)B  (50 = 2.5^2)

(69 = 3.23)

(1554 = 2.7.3.37 = 2.3.7.37)C  (50 = 2.7^2)

(69 = 3.25)

(1554 = 2.7.3.37 = 2.3.7.37)D  (50 = 2.7^2)

(69 = 3.33)

(1554 = 2.7.3.37 = 2.3.7.37)

Lời giải đưa ra tiết:

- Ta có:

(eqalign& matrix matrix50 hfill cr 25 hfill cr 5 hfill cr & matrix2 hfill cr 5 hfill cr 5 hfill cr cr cr và 1 cr )

(matrixmatrix69 hfill cr 23 hfill cr 1 hfill cr & matrix3 hfill cr 23 hfill cr hfill cr cr )

(matrixmatrix1554 hfill cr 777 hfill cr 111 hfill cr 37 hfill cr 1 hfill cr và matrix2 hfill cr 7 hfill cr 3 hfill cr 37 hfill cr hfill cr cr )

vậy (50 = 2.5^2)

(69 = 3.23)

(1554 = 2.7.3.37 = 2.3.7.37)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : Số 240 khi so với được thành thừa số nguyên tố, hỏi tích đó có bao nhiêu thừa số là số nguyên tố?

A 3B 4C 5D 6

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- phân tích số 240 ra thừa số nguyên tố.

- Đếm số lượng thừa số.


Lời giải chi tiết:

(matrix matrix 240 hfill cr 120 hfill cr 60 hfill cr 30 hfill cr 15 hfill cr 5 hfill cr 1 hfill cr & matrix 2 hfill cr 2 hfill cr 2 hfill cr 2 hfill cr 3 hfill cr 5 hfill cr hfill cr cr )

Vậy(240 = 2.2.2.2.3.5 = 2^4.3.5)nên số lượng số nhân tố là 3 .


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : giáo viên Hồng có 1 số kẹo, giả dụ cô giáo chia lần 1 cho 2 bạn, lần 2 mang đến 3 bạn, lần 3 đến 4 bạn, thì mỗi lần chia như vậy chúng ta của những lần chia đều phải có số kẹo như nhau. Hỏi ban đầu cô giáo Hồng có ít nhất bao nhiêu mẫu kẹo.


Phương pháp giải:

- Áp dụng kỹ năng và kiến thức ước số. (vì số kẹo phân tách hết mang lại 2;3;4 bắt buộc 2;3;4 là cầu của số kẹo)

- Áp dụng kỹ năng tích các thừa số nguyên tố.


Lời giải đưa ra tiết:

Lần 1 cô phân tách cho 2 bạn, 2 các bạn có số kẹo như nhau:( ma vdots m2)

Lần 2 cô chia cho 3 bạn, 3 chúng ta có số kẹo như nhau:( ma vdots m3)

Lần 3 cô phân tách cho 4 bạn, 4 bạn có số kẹo như nhau:( ma vdots m4)

Do ( m4 vdots m2) buộc phải nếu a phân chia hết cho 4 thì a cũng phân tách hết mang lại 2.

Vậy (a = 3^n.4^p). Để cô giáo bao gồm số kẹo bé dại nhất cho nên số bé dại nhất nên n = phường =1 .

Vậy cô giáo có số kẹo là: 3.4 = 12 (cái kẹo)


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 : Những hiệu quả của đối chiếu số thành vượt số thành phần sau đúng hay sai, cùng sửa lại.

(eqalign& m270 = 2 m. m3^3.5 cr và 84 = 1.2^2.21 cr và 459 = 27.17 cr )


Phương pháp giải:

- Phân tích 1 số thành thừa số nguyên tố.

- Áp dụng: 2 số 1 và 0 chưa phải là số nguyên tố.

Xem thêm: Em hãy thuyết phục bạn từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay!, 14 lời khuyên giúp bạn bỏ thuốc lá


Lời giải đưa ra tiết:

a) Ta có: 

(matrixmatrix270 hfill cr 135 hfill cr 45 hfill cr 15 hfill cr 5 hfill cr 1 hfill cr & matrix2 hfill cr 3 hfill cr 3 hfill cr 3 hfill cr 5 hfill cr hfill cr cr )

Do đó(270 = 2.3^3.5)

Vậy phép đối chiếu trên là đúng.

b) Phép so với (84 = 1.2^2.21) là sai vì 1;21 không hẳn là số nguyên tố.

- Sửa lại:

(matrixmatrix84 hfill cr 42 hfill cr 21 hfill cr 7 hfill cr 1 hfill cr & matrix2 hfill cr 2 hfill cr 3 hfill cr 7 hfill cr hfill cr cr )

Vậy (84 = 2^2.3.7)

c) 

Phép phân tích 459 = 27.17 là sai vị 27 không phải là số nguyên tố.

- Sửa lại:

(matrixmatrix459 hfill cr 153 hfill cr 51 hfill cr 17 hfill cr 1 hfill cr & matrix3 hfill cr 3 hfill cr 3 hfill cr 17 hfill cr hfill cr cr )

Vậy (459 = 3.3.3.17 = 3^3.17)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : Tính số lượng ước số của từng số sau: 64; 144

A 8 với 15B 9 cùng 16C 7 và 15D 7 và 16

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích 1 số thành vượt số nguyên tố.

- áp dụng kiến thức:

Nếu (m = a^x) thì x + 1 bao gồm ước

Nếu (m = a^x.b^y) thì (x + 1).(y + 1) gồm ước

Nếu (m = a^x.b^y.c^z)thì ((x + 1).(y + 1).(z + 1)) tất cả ước


Lời giải đưa ra tiết:

- Số (64 = 2^6), vậy số mong là 6 + 1 = 7

- Số(144 = 2^4.3^2), vậy số cầu là((4 + 1).(2 + 1) = 5.3 = 15)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : search 2 số thoải mái và tự nhiên có tích của 2 số đó bởi 50 làm sao để cho tổng của 2 số tìm kiếm được là phệ nhất.

A 1 và 50B 2 với 25C 5 cùng 10D toàn bộ đáp án phần nhiều sai

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Viết số 50 bên dưới dạng tích nhì số trường đoản cú nhiên.

- Kiểm tra những cặp số tra cứu được, cặp nào gồm tổng béo nhất đó là hai số cần tìm.


Lời giải chi tiết:

Ta có:(50 = 1.50 = 2.25 = 5.10) phải hai số thoải mái và tự nhiên cần tìm có thể là: 1 với 50; 2 và 25; 5 và 10.

Lại có: 

(eqalign& 1 + 50 = 51 cr & 2 + 25 = 27 cr và 5 + 10 = 15 cr )

Nên nhị số tự nhiên có tổng phệ nhất là một và 50.

Vậy hai số nên tìm là một trong những và 50.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : so với thừa số thành phần (a = p_1^m_1.p_2^m_2...p_k^m_k), xác minh nào sau đây là đúng:

A các số (p_1;,p_2;...;,p_k) là các số dương.B những số (p_1;,p_2;...;,p_k in P) (với là tập hợp các số nguyên tố).C những số (p_1;,p_2;...;,p_k in N).D những số (p_1;,p_2;...;,p_k) tùy ý

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Áp dụng kiến thức về phân tích số thành vượt số yếu tắc (các quá số vào tích cần là số nguyên tố)


Lời giải đưa ra tiết:

Khi phân tích một vài (a = p_1^m_1.p_2^m_2...p_k^m_k) ra vượt số nhân tố thì những số (p_1;,p_2;...;,p_k) phải là những số nguyên tố.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : tác dụng phân tích ra quá số nguyên tố như thế nào sau đây là đúng.

A (84 = 2^2.21)B (340 = 2^3.5.17)C (92 = 2.46) D (228 = 2^2.3.19)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: phân tích một số nguyên tô to hơn 1 ra vượt số thành phần là viết số kia dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Có thể vận dụng cách phân tích các số ra quá số thành phần “theo cột dọc”.


Lời giải chi tiết:

Phân tích các số đã cho ra thừa số nguyên tố ta có:

(eginarrayl84 = 2^2.3.7,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,340 = 2^2.5.17\92 = 2.2.23,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,228 = 2^2.3.19endarray)

Vậy phân tích và đúng là (228 = 2^2.3.19)

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 13 : 84 đối chiếu ra vượt số yếu tố có hiệu quả là:

A (2^2.3.7)B (3.4.7) C (2^3.7) D (2.3^2.7)

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Ta có: (84 = 2^2.3.7.)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : giải pháp phân tích ra vượt số nguyên tố nào sau đấy là đúng?

A  (300 = 2^2.3.25) B (300 = 3.4.5^2) C (300 = 2.3.5.10) D (300 = 2^2.3.5^2)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Có thể phân tích một số trong những ra quá số thành phần theo cột dọc.

*

Vậy (300 = 2^2.3.5^2).

Chọn D.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có thể phân tích số (300) ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc” như sau:

 

 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : 1) Tính giá chỉ trị của các biểu thức: a) (3.5.7 – 18 : 6) . 12 ; b) |2018| – |–1| + |0|.

2) tiến hành phép tính (6^2:4.3 + 2.5^2) rồi phân tích tác dụng ra thừa số nguyên tố.

A (eginarrayl1),,a),,1224,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,2017\2),,77 = 7.11endarray) B (eginarrayl1),,a),,1422,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,2018\2),,77 = 7.11endarray) C (eginarrayl1),,a),,1242,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,2017\2),,55 = 5.11endarray) D (eginarrayl1),,a),,1224,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,2018\2),,55 = 5.11endarray)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

+) vật dụng tự triển khai các phép tính so với biểu thức không có dấu ngoặc:

Lũy vượt ( o ) Nhân và chia ( o ) cộng và trừ

+) thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc: ((,,),, o m<,, m>,, o m ,, m ) 

+) (left| a ight| = a) nếu (a ge 0) với (left| a ight| = - a) nếu (a

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl1),,a),,left( 3.5.7 - 18:6 ight),,.,,12\,,,,,,, = left( 15.7 - 3 ight),,.,,12\,,,,,,, = left( 105 - 3 ight),,.,,12\,,,,,,, = 102,,.,,12\,,,,,,, = 1224endarray) (eginarraylb) m left| 2018 ight|--left| --1 ight| + left| 0 ight|\ = 2018--1 + 0\ = 2017 + 0\ = ,,,,,2017\endarray)

(eginarrayl2);;6^2:4,.,3 + 2.5^2\ = 36:4,.,3 + 2.25\ = 9,.,3 + 50\ = 27 + 50\ = 77endarray)

Phân tích hiệu quả ra vượt số thành phần ta có: (77 = 7.11)

Chọn A


Đáp án - giải thuật

*
*
*
*
*


Bài giải new nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thamluan.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thamluan.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.