Tổng Hợp Và Phân Tích Lực Là Phép, 20 Câu Trắc Nghiệm Tổng Hợp Và Phân Tích Lực

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

20 câu trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện thăng bằng của chất điểm cực hay bao gồm đáp án (phần 1)
GD kinh tế tài chính và pháp luật 11 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 11 công nghệ 11 Tin học 11
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 giờ Anh 10 thứ lí 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10
*
Địa lí 10
Tin học 10 technology 10
*
GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Toán học tập 9 Ngữ văn 9 tiếng Anh 9 Khoa học tự nhiên và thoải mái 9
vật lí 9 chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9
Chương I: Động học hóa học điểm Chương II: Động lực học chất điểm Chương III: cân đối và vận động của vật dụng rắn
Trắc nghiệm vật dụng lý 10 gồm đáp án với lời giải cụ thể 100 bài xích tập Tổng hợp với phân tích lực - đk cân b..

Câu hỏi 1 : mang đến hai lực đồng qui tất cả cùng độ béo 600N.Hỏi góc thân 2 lực bằng bao nhiêu thì đúng theo lực cũng đều có độ lớn bằng 600N.

Bạn đang xem: Phân tích lực là phép

A
*
B
*
C
*
D
*

Câu hỏi 2 : mang đến hai lực đồng qui gồm độ khủng F1 = F2 = 30N. Góc tạo vì hai lực là 120o. Độ to của đúng theo lực :

A 60N B
*
C 30N. D
*

Câu hỏi 3 : đến hai lực đồng quy có độ phệ F1 = F2 = 45N. Góc tạo vì chưng hai lực là 1200. Độ bự của thích hợp lực là bao nhiêu?

A  90N B  45NC  0N D  60N

Lời giải chi tiết:

Ta có: (left{ eginarrayloverrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 \alpha = left( overrightarrow F_1 ;overrightarrow F_2 ight) = 120^0\F_1 = F_2 = 30Nendarray ight. Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha = 45N)

Chọn B


Câu hỏi 4 : hòa hợp lực F của hai lực F1 và lực F2 có độ phệ (8sqrt 2 N); lực F tạo thành với vị trí hướng của lực F1 góc 45° với F1 = 8 N. Xác triết lý và độ phệ của lực F2.

A vuông góc với lực F1 và F2 = 8 NB vuông góc với lực F1 và F2 = 6 NC cùng phương ngược hướng với F1 và F2 = 8 ND thuộc phương ngược hướng với F1 và F2 = 6 N

Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

 

*

Ta có: (left{ eginarraylF = 8sqrt 2 N\F_1 = 8N\left( overrightarrow F ;overrightarrow F_1 ight) = 45^0endarray ight. Rightarrow F_1; = F.cos45^0 Rightarrow overrightarrow F_2 ot overrightarrow F_1 )

→ Độ khủng của F2 là: (F_2; = F.sin45^0 = 8sqrt 2 .sin 45^0 = 8N)

Chọn A


Câu hỏi 5 : đối chiếu lực (overrightarrow F ) thành hai lực (overrightarrow F_1 ) và (overrightarrow F_2 ), hai lực này vuông góc nhau. Biết F = 100N; F1 = 60N thì độ phệ của lực F2 là:

A 40NB (sqrt13600 N)C 80ND 640N

Phương pháp giải:

- so với lực là thay thế sửa chữa một lực bằng hai hay những lực có công dụng giống y hệt như lực đó.

- so với một lực thành hai lực yếu tắc đồng quy cần tuân theo phép tắc hình bình hành.

- nguyên tắc hình bình hành: nếu như hai lực đồng quy làm cho thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy trình diễn hợp lực của chúng.

Ta có: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )


Lời giải chi tiết:

Theo luật lệ hình bình hành ta có: 

*

Vì hai lực (overrightarrow F_1 ) và (overrightarrow F_2 ) vuông góc cùng nhau nên áp dụng định lí Pi - ta - go ta có:

(F^2 = F_1^2 + F_2^2 Rightarrow F_2 = sqrt F^2 - F_1^2 = sqrt 100^2 - 60^2 = 80N)


Câu hỏi 6 : Một chất điểm đứng yên ổn dưới chức năng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì phù hợp lực của 2 lực sót lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

A 4NB 20NC 28ND chưa có cơ sở kết luận

Câu hỏi 7 : cho hai lực đồng quy bao gồm độ mập F1 = F2 = trăng tròn N. Độ khủng của hợp lực là F = 34,6 N khi nhì lực thành phần hợp với nhau một góc là

A 600B 300C 900D 1200

Phương pháp giải:

Độ to lực tổng phù hợp (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1F_2 extcosalpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Độ mập lực tổng đúng theo (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1F_2 extcosalpha )

Thay số ta được: (34,6=sqrt20^2+20^2+2.20.20 extcosalpha Rightarrow alpha =60^0)

Chọn A


Câu hỏi 8 : Lực 10 N là vừa lòng lực của cặp lực nào tiếp sau đây ? cho biết thêm góc giữa cặp lực đó.

A 3N, 15N; 1200B 3N, 6N; 600C 3N, 13N; 1800D 3N, 5N; 00

Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

Độ khủng của vừa lòng lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải :

 

*

Áp dụng công thức tính phù hợp lực: (F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2.F_1.F_2.cosalpha )

Thử những đáp án ta thấy đáp án C. 3N, 13N; 1800 tương xứng với thích hợp lực tất cả độ khủng 10N

Chọn C


Câu hỏi 9 : Một vật chịu đựng 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40N nhắm đến phía Đông, lực F2 = 50N hướng tới phía Bắc, lực F3 = 70 N nhắm tới phía Tây, lực F4 = 90N hướng tới phía Nam. Độ lớn của vừa lòng lực chức năng lên đồ gia dụng là bao nhiêu ?

A 50NB 120NC 170ND 250N

Phương pháp giải:

Phương pháp :

Lực tổng hợp : (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + overrightarrow F_4 )

Công thức tính độ béo của đúng theo lực : (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải :

 

*

Ta có : (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + overrightarrow F_4 = left( overrightarrow F_1 + overrightarrow F_3 ight) + left( overrightarrow F_2 + overrightarrow F_4 ight) = overrightarrow F_13 + overrightarrow F_24 )

Có : (left{ eginarray*20lF_13; = 70--40 = 30 m N\;F_24; = 90--50 = 40 m Nendarray ight.)

Do : (overrightarrow F_13 ot overrightarrow F_24 Rightarrow F = sqrt F_13^2 + F_24^2 = sqrt 30^2 + 40^2 = 50N)

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : Tìm đúng theo lực của bốn lực đồng quy trong hình vẽ. Biết F1 = 5N, F2 = 3N, F3 = 7N, F4 = 1N

*

A (2sqrt 2 N)B 2NC (4sqrt 2 N)D 4N

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc hình bình hành: trường hợp hai lực đồng quy có tác dụng thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy màn trình diễn hợp lực của chúng.

 

*

Biểu thức: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ bự của đúng theo lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Hợp lực của bốn lực đồng quy là: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + overrightarrow F_4 = overrightarrow F_13 + overrightarrow F_24 )

*
 

Vì (left{ eginarrayloverrightarrow F_1 ; earrow swarrow ;overrightarrow F_3 ;\overrightarrow F_2 earrow swarrow ;overrightarrow F_4 endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylF_13 = F_3--F_1; = 7 - 5 = 2N\F_24 = F_2--F_4; = 3 - 1 = 2Nendarray ight.)

Vì: (overrightarrow F_13 ot ;overrightarrow F_24 Rightarrow F = sqrt F_13^2 + F_24^2 = sqrt 2^2 + 2^2 = 2sqrt 2 N)

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : Một đồ có trọng lượng 1 kg được giữ lại yên trên một phương diện phẳng nghiêng vị một gai dây song song với con đường dốc chính. Biết α = 300. Cho g = 10 m/s2. Lực ép của vật dụng lên phương diện phẳng nghiêng là bao nhiêu?

*

A  (5sqrt 3 N)B  5NC  (4,9sqrt 3 N) D  4,9N

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Phân tích những lực chức năng vào vật

- Điều kiện thăng bằng của một chất điểm là hòa hợp lực của các lực tính năng lên nó phải bằng không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải đưa ra tiết:

Chất điểm chịu công dụng của các lực:

+ trọng lực (overrightarrow p. ) gồm độ lớn p. = mg = 1.10 = 10N

+ lực căng dây (overrightarrow T )

+ phản bội lực (overrightarrow Q )

Biểu diễn các lực tác dụng vào vật dụng trên hình vẽ:

 

*

Phân tích (overrightarrow p = overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 ) với: (overrightarrow P_1 ) tuy nhiên song với khía cạnh phẳng nghiêng; (overrightarrow P_2 ) vuông góc với phương diện phẳng nghiêng.

Xem thêm: Người Lái Đò Sông Đà Phân Tích Người Lái Đò Sông Đà Của Nguyễn Tuân

Điều kiện thăng bằng của hóa học điểm: (overrightarrow T + overrightarrow Q + overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 = 0)

Xét theo nhì phương song song và vuông góc với khía cạnh phẳng nghiêng: (left{ eginarrayloverrightarrow T + overrightarrow P_1 = 0\overrightarrow Q + overrightarrow P_2 = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1\Q = P_2endarray ight.)

Từ hình mẫu vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = P.sin alpha \P_2 = P.cos alpha endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1 = P.sin alpha = 10.sin 30 = 5N\Q = P_2 = P.cos alpha = 9,8.cos 30 = 5sqrt 3 Nendarray ight.)

Mà lực nghiền (overrightarrow N ) tất cả độ lớn bởi (overrightarrow Q Rightarrow N = 5sqrt 3 N)

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : Một đồ có cân nặng 2 kilogam được giữ lại yên bên trên một mặt phẳng nghiêng vày một sợi dây song song với con đường dốc chính. Biết α = 300. Mang đến g = 10 m/s2. Trương lực của dây treo có độ lớn là:

*

A  (4,9sqrt 3 N) B  4,9NC  (10sqrt 3 N) D  10N

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Phân tích các lực tác dụng vào vật

- Điều kiện thăng bằng của một chất điểm là phù hợp lực của các lực công dụng lên nó phải bằng không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải đưa ra tiết:

Chất điểm chịu chức năng của những lực:

+ trọng tải (overrightarrow p ) có độ lớn phường = mg = 2.10 = 20N

+ lực căng dây (overrightarrow T )

+ làm phản lực (overrightarrow Q )

Biểu diễn các lực chức năng vào vật dụng trên hình vẽ:

 

*

Phân tích (overrightarrow p. = overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 ) với: (overrightarrow P_1 ) tuy vậy song với khía cạnh phẳng nghiêng; (overrightarrow P_2 ) vuông góc với khía cạnh phẳng nghiêng.

Điều kiện cân đối của hóa học điểm: (overrightarrow T + overrightarrow Q + overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 = 0)

Xét theo nhì phương tuy nhiên song với vuông góc với phương diện phẳng nghiêng: (left{ eginarrayloverrightarrow T + overrightarrow P_1 = 0\overrightarrow Q + overrightarrow P_2 = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1\Q = P_2endarray ight.)

Từ hình vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = P.sin alpha \P_2 = P.cos alpha endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1 = P.sin alpha = 20.sin 30 = 10N\Q = P_2 = P.cos alpha = 20.cos 30 = 10sqrt 3 Nendarray ight.)

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Một vật gồm trọng lượng phường = 20N được treo vào một trong những vòng nhẫn O (coi là hóa học điểm). Vòng nhẫn được duy trì yên bằng hai dây OA và OB. Biết dây OA nằm theo chiều ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Tìm kiếm lực căng của nhì dây OA và OB.

A  (T_A = T_B = dfrac40sqrt 3 N) B  (T_A = dfrac40sqrt 3 N;T_B = dfrac20sqrt 3 N) C  (T_A = dfrac20sqrt 3 N;T_B = dfrac40sqrt 3 N) D  (T_A = T_B = dfrac20sqrt 3 N)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Phân tích những lực chức năng vào vật

- Điều kiện thăng bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực chức năng lên nó phải bằng không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải bỏ ra tiết:

Các lực tính năng vào O gồm:

+ lực kéo của thiết bị nặng: (overrightarrow p. ) (P = 20N)

+ lực căng của dây OA: (overrightarrow T_A )

+ trương lực của dây OB: (overrightarrow T_B )

Biểu diễn các lực tác dụng vào vật:

 

*

Chất điểm O nằm cân bằng: (overrightarrow T_A + overrightarrow T_B + overrightarrow p = 0 Leftrightarrow left( overrightarrow T_A + overrightarrow p. ight) + overrightarrow T_B = 0 Leftrightarrow overrightarrow Q + overrightarrow T_B = 0 Leftrightarrow left{ eginarrayloverrightarrow Q uparrow downarrow overrightarrow T_B \Q = T_Bendarray ight.)

( Rightarrow alpha = left( overrightarrow T_A ;overrightarrow Q ight) = 180 - 120 = 60^0)

Có (overrightarrow T_A ot overrightarrow phường Rightarrow )Hình bình hành là hình chữ nhật

Xét tam giác vuông OTAQ có: (left{ eginarraylT_A = dfracP an alpha = dfrac20 an 60 = dfrac20sqrt 3 N\Q = dfracPsin alpha = dfrac20sin 60 = dfrac40sqrt 3 Nendarray ight.)

Lại có: (Q = T_B = dfrac40sqrt 3 N)

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : Cho ba lực đồng quy cùng bên trong một mặt phẳng, có độ lớn cân nhau và từng đôi một có tác dụng thành góc 1200 (hình vẽ). Tìm thích hợp lực của chúng.

*

A  F1 B  2F1 C  3F1 D  0

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng nguyên tắc hình bình hành: nếu như hai lực đồng quy làm thành nhị cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

 

*

Biểu thức: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ phệ của hòa hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (overrightarrow F_123 = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 = overrightarrow F_12 + overrightarrow F_3 )

*
 

Vì (left{ eginarraylF_1 = F_2\left( overrightarrow F_1 ;overrightarrow F_2 ight) = 120^0endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylF_12 = F_1 = F_2\left( overrightarrow F_12 ;overrightarrow F_2 ight) = 60^0endarray ight.)

Do vậy (left{ eginarrayloverrightarrow F_12 ,, uparrow downarrow ,overrightarrow F_3 \F_12 = F_3endarray ight. Rightarrow overrightarrow F_123 = overrightarrow F_12 + overrightarrow F_3 = overrightarrow 0 )

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : đến hai lực đồng quy bao gồm cùng độ to 10 N. Góc thân hai lực bởi bao nhiêu thì vừa lòng lực cũng đều có độ lớn bởi 10 N?

A  900 B 1200C  600 D  00

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp :

*
 Áp dụng nguyên tắc hình bình hành: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ khủng của hòa hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Ta tất cả F1 = 10 N; F2 = 10 N; F = 10 N

Công thức tính độ béo của phù hợp lực :

(F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha Rightarrow cos alpha = fracF^2 - F_1^2 - F_2^22F_1F_2 = frac10^2 - 10^2 - 10^22.10.10 = - frac12 Rightarrow alpha = 120^0)

Chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : phân tích lực (overrightarrow F ) thành lực (overrightarrow F_1 ) với vecto lực (overrightarrow F_2 ) theo nhị phương OA và OB (hình 9 vẽ). Quý giá nào sau đây là độ béo của nhị lực thành phần?

*

A F1 = F2 = F B (F_1; = F_2; = fracF2) C F1 = F2 = 1,15F D F1 = F2 = 0,58F

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng phép tắc hình bình hành: ví như hai lực đồng quy làm thành nhị cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ tự điểm đồng quy màn trình diễn hợp lực của chúng.

Phân tích lực là sửa chữa thay thế một lực bởi hai hay nhiều lực có chức năng giống giống như lực đó.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

 

Áp dụng luật lệ hình bình hành: từ điểm ngọn của vecto (overrightarrow F ) lần lượt vẽ các đoạn thẳng song song với OA và OB ta đượcr (overrightarrow F_1 ) trên OA cùng (overrightarrow F_2 ) trên OB sao cho: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

 

*

Ta bao gồm hình bình hành(OF_1FF_2) có đường chéo cánh OF là đường phân giác của góc O yêu cầu (OF_1FF_2) là hình thoi

Tam giác F1OI vuông trên I có:

(eginarraylcos 30 = fracOIOF_1 Rightarrow OF_1 = fracOIcos 30 = fracfracOF2cos 30 = 0,58.OF\ Rightarrow F_1 = F_2 = 0,58Fendarray)

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Một hóa học chịu nhì lực công dụng có thuộc độ khủng 40 N và sản xuất với nhau góc 1200. Tính độ bự của hòa hợp lực chức năng lên chất điểm.

A 10 NB trăng tròn NC 30 ND 40 N

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

Độ mập của hòa hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Độ bự của phù hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha = sqrt 40^2 + 40^2 + 2.40.40.cos 120 = 40N)

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : mang đến hai lực đồng quy có độ lớn 4(N) và 5(N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α ? Biết rằng hợp lực của nhì lực trên có độ lớn bằng 7,8(N)

A  30015"B  60045"C  60015"D  30045"

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp :

 

*

Áp dụng phép tắc hình bình hành: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ béo của phù hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Ta có F1 = 4 N; F2 = 5 N; F = 7,8 N

Công thức tính độ phệ của vừa lòng lực :

(F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha Rightarrow cos alpha = fracF^2 - F_1^2 - F_2^22F_1F_2 = frac7,8^2 - 4^2 - 5^22.4.5 Rightarrow alpha = 60^015")

Chọn C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : Một hóa học điểm đứng lặng dưới chức năng của 3 lực 12N, 15N, 9N. Hỏi góc thân 2 lực 12N với 9N bằng bao nhiêu ?

A
*
B
*
C
*
D
*

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong số ấy F1 với F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt phẳng đựng F1, F2. Hòa hợp lực của cha lực này còn có độ lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.