Biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính, toán cao cấp

Hệ phương trình con đường tính tổng quát

Hệ phương trình đường tính tổng quát tất cả dạng $left{ egingathered a_11x_1 + a_12x_2 + ... + a_1nx_1 = b_1 hfill \ a_12x_1 + a_22x_2 + ... + a_2nx_n = b_2 hfill \ ... hfill \ a_m1x_1 + a_m2x_2 + ... + a_mnx_n = b_m hfill \ endgathered ight..$

Với

Ta gọi là hệ phương trình tuyến đường tính có $m$ phương trình cùng $n$ ẩn.

Bạn đang xem: Biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Ax
LQ6z.png" alt="*">

Hệ phương trình vẫn cho rất có thể được viết dưới dạng ma trận $AX=B.$

Đặt $A_j^c = left( eginarray*20c a_1j \ a_2j \ ... \ a_mj endarray ight),j = 1,2,...,n$là véctơ cột trang bị j của ma trận hệ số A. Khi đó hệ phương trình

Hệ phương trình đang cho có thể được viết bên dưới dạng véctơ$x_1A_1^c+x_2A_2^c+...+x_nA_n^c=B.$ Vậy hệ gồm nghiệm khi và chỉ còn khi véctơ $B$ trình diễn tuyến tính qua hệ véctơ cột $left A_1^c,A_2^c,...,A_n^c ight$ của ma trận $A.$ Hệ có bao nhiêu nghiệm thì có bấy nhiêu cách biểu diễn tuyến tính véctơ $B$ qua hệ véctơ cột của ma trận $A.$

Do phần đông định thức bé của $A$ phần đông là định thức con của $overlineA$ cho nên vì thế $0le r(A)le r(overlineA)le min left m,n+1 ight.$

Điều kiện yêu cầu và đủ để hệ phương trình đường tính tổng quát tất cả nghiệm

Định lí Kronecker – Capelli

Cho hệ phương trình đường tính $n$ ẩn $AX=B.$ Điều kiện phải và đủ để hệ phương trình đường tính tất cả nghiệm là $r(A)=r(overlineA).$

Chứng minh.

Ta gồm $r(A)=rleft A_1^c,A_2^c,...,A_n^c ight,r(overlineA)=rleft A_1^c,A_2^c,...,A_n^c,B ight.$

Điều kiện cần: ví như hệ bao gồm nghiệm thì véctơ B được màn biểu diễn tuyến tính qua hệ véctơ $left A_1^c,A_2^c,...,A_n^c ight.$

Do đó

Điều kiện đủ: Nếu $r(A)=r(overlineA)Rightarrow rleft A_1^c,A_2^c,...,A_n^c ight=rleft A_1^c,A_2^c,...,A_n^c,B ight.$

Ta bao gồm điều đề nghị chứng minh.

Khảo sát bao quát hệ phương trình tuyến đường tính

Cho hệ phương trình con đường tính có $n$ ẩn, các ma trận thông số và ma trận hệ số không ngừng mở rộng lần lượt là $A,overlineA.$ khi đó:

Nếu $r(A)=r(overlineA)=n$ (số ẩn của hệ) thì hệ có nghiệm duy nhất;Nếu $r(A)=r(overlineA)=r

Ví dụ 1: Giải với biện luận hệ phương trình $left{ egingathered x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 7 hfill \ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 5x_4 = 16 hfill \ 3x_1 + 7x_2 + x_3 + 8x_4 = 23 hfill \ 5x_1 + 12x_2 + 2x_3 + 13x_4 = m hfill \ 6x_1 + 14x_2 + 3x_3 + 16x_4 = 46 hfill \ endgathered ight..$

Biến thay đổi ma trận thông số mở rộng:

$overline A = left( eginarray*20c 1&2&0&3&7 \ 2&5&1&5&16 \ 3&7&1&8&23 \ 5&12&2&13&m \ 6&14&3&16&46 endarray ight)xrightarrowegingathered mathbf - 2mathbfd_mathbf1mathbf + mathbfd_mathbf2 hfill \ mathbf - 3mathbfd_mathbf1mathbf + mathbfd_mathbf3 hfill \ mathbf - 5mathbfd_mathbf1mathbf + mathbfd_mathbf4 hfill \ mathbf - 6mathbfd_mathbf1mathbf + mathbfd_mathbf5 hfill \ endgathered left( eginarray*20c 1&2&0&3&7 \ 0&1&1& - 1&2 \ 0&1&1& - 1&2 \ 0&2&2& - 2&m - 35 \ 0&2&3& - 2&4 endarray ight)xrightarroweginsubarrayl mathbf - mathbfd_mathbf2mathbf + mathbfd_mathbf3 \ mathbf - 2mathbfd_mathbf2mathbf + mathbfd_mathbf4 \ mathbf - 2mathbfd_mathbf2mathbf + mathbfd_mathbf5 endsubarray left( eginarray*20c 1&2&0&3&7 \ 0&1&1& - 1&2 \ 0&0&0&0&0 \ 0&0&0&0&m - 39 \ 0&0&1&0&0 endarray ight).$

+ trường hợp $m-39=0Leftrightarrow m=39Rightarrow r(A)=r(overlineA)=2GB2ERp1.png" alt="*">

Để giải với biện luận hệ phương trình tuyến đường tính theo thông số m, chúng ta cần màn biểu diễn hệ phương trình bên dưới dạng ma trận và sử dụng các phép chuyển đổi ma trận nhằm giải hệ.

Xem thêm: Những lý do thuyết phục xin nghỉ học : hướng dẫn chi tiết nhất


Biện luận nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

Cho hệ phương Ax=b là hệ tất cả n ẩn

Cho hệ phương Ax=0 là hệ gồm n ẩn

Hệ có nghiệm duy nhất(nghiệm trung bình thường): rank(A)=n
Đối cùng với ma trận vuông: det
A= 0 => rất nhiều nghiệm

Bài tập giải cùng biện luận hệ phương trình đường tính theo thông số m

Bài 1: Giải cùng biện luận hệ phương trình theo tham số m toán cao cấp

*

Giải

Ma trận bổ sung của hệ

*

Thay thay đổi hàng 1 và hàng 3

+ với a=1 ta có

r(A)=1

Bài 2: Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Bài 3: biện luận hệ phương trình đường tính theo m

Bài 4: biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Bài 5: giải với biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính

Trên đây là một số bài bác tập biện luận hệ phương trình tuyến đường tính theo tham số m vào toán cao cấp đại số tuyến tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan sát trên thamluan.com.

Tải tài liệu giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m toán cao cấp PDF:


Tải tài liệu

Bài viết cùng nhà đề:


*

Nguyễn Tiến Trường


Mình viết về rất nhiều điều nhỏ nhặt vào cuộc sống,Viết về câu chuyện những ngày không có em
Xem vớ cả bài viết của Nguyễn Tiến Trường

Điều hướng bài xích viết


Bài cũ hơn
Toán tử trong Shell Script
Bài tiếp theo
Độc lập đường tính và nhờ vào tuyến tính – bài tập & lời giải

Top bài bác viết


Danh mục


*
Blog cá nhân của NTT - Nơi lưu trữ kiến thức, cất giấu kỉ niệm

Mạng xã hội


thamluan.com cùng mọi người trong nhà học tập

thamluan.com là khu vực để tôi tự trau dồi kiến thức và kỹ năng cho chính mình, gõ lại đều thứ cơ mà tôi đã có được học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.