A=4 Mũ 4 Nhân 9 Mũ 5 Hãy Phân Tích A Ra Thừa Số Nguyên Tố, Phân Tích A Ra Thừa Số Nguyên Tố:A=6^2

Chọn môn

Bạn đang xem: Hãy phân tích a ra thừa số nguyên tố

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục

Xem thêm: Tây Tiến Phân Tích Khổ 3 - Phân Tích Khổ 3 Bài Thơ Tây Tiến

Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Bài 2.23:Hãy phân tích những số A,B sau đây ra vượt số nguyên tố:A= 62. 93; B= 3 . 82. 25Bài 2.24:Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố: 145;310;2020.mìn cần...

Bài 2.23:Hãy phân tích các số A,B tiếp sau đây ra quá số nguyên tố:

A= 62. 93; B= 3 . 82. 25

Bài 2.24:Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố:

145;310;2020.

mìn bắt buộc gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


*

Bài 2.23

*

A= (4^2.6^3= 4.4.6.6.6)

(=(2^2).(2^2).(2.3).(2.3).(2.3))

(=2^2+2+1+1+1.3^1+1+1=2^7.3^3)

B =(9^2.15^2)

(=9.9.15.15)

(=3^2.3^2.3.5.3.5)

(=3^2+2+1+1.5^1+1)

=(3^6.5^2)


A= 4 2 .6 3 = 4.4.6.6.6 = ( 2 2 ) . ( 2 2 ) . ( 2.3 ) . ( 2.3 ) . ( 2.3 ) = 2 2 + 2 + 1 + 1 + 1 .3 1 + 1 + 1 = 2 7 .3 3 B = 9 2 .15 2 = 9.9.15.15 = 3 2 .3 2 .3 .5 .3 .5 = 3 2 + 2 + 1 + 1 .5 1 + 1 = 3 6 .5 2

chúc bn học tốt


Câu 11: phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố:A) 8.3.5 B) 24.3.5 C) 23.3.5 D) 15.23Câu 12: so sánh số 210 ra quá số nguyên tố:A) 2.3.5.7 B) 2.3.4.5 C) 5.6.7 D) 23.3.5Câu 13: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x biết x – 24 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.